Néhány bölcs mondat szentektől, magyarázattal

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. január 23. hétfő

Árpád-házi Szent Margit, Szent II. János Pál, Edith Stein, Szent Ágoston egy-egy gondolata, és még néhány mondat a nagymamámtól, némi magyarázattal…

Meddig keresztény a keresztény?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. január 16. hétfő

Képzeljük el, ahogy Jézusnak dicsekednek a Nagy Heródes által épített templommal. Micsoda szép épület, szent hely, a világ csodái közül való, áldott az is – Nagy Heródes -, aki építette. Csakhogy Heródes király a saját két fiát is megölette hatalomféltésből, sőt szándéka szerint istengyilkossá lett, amikor a megszülető Messiás hírét hallva megöletett minden kisdedet Betlehem környékén. Jézus sírt Jeruzsálem felett, és tudta azt is, hogy a templomból kő kövön nem marad…

Egy szentválasztás tanulságai

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. január 09. hétfő

A szentekkel teljes közösségben vagyunk Krisztus Testében, ők a mi példaképeink és segítőink. Mi pedig szeretjük is „megdolgoztatni” őket, ezért év elején „szentválasztást” csinálunk, azaz húzunk magunknak egy szentet (abban a hitben, hogy valójában ő választ minket erre az évre). Nekem a tavalyi is nagyon bejött – mint évek óta mindig -, és az idei is pont passzol…

A 2023. évre imádságban kapott vezérigéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. január 02. hétfő

Hosszú évek óta minden év elején imádságban kérek egy szentírási igét Istentől (és a közösségünkben imádkozunk a többieknek is ilyen igéért), ami irányt mutat az adott évre. Nos, míg az elmúlt évi vezérige inkább aktivitásra serkentett, addig az idei arra a belső munkára is ráirányítja a figyelmünket, amit el kell végeznünk, hogy a gonoszság minden eszköze hatástalan legyen életünkben és Istennek kedves életet élhessünk.

Milyen ajándékokat kértünk Jézustól karácsonyra?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. december 26. hétfő

Remélhetőleg mi (te és én, mi), nem tartozunk azok közé az udvarias, rendes emberek közé, akik azt gondolják, hogy nem illik Istent kérésekkel zaklatni, hanem mi (te és én, mi) megfogadjuk Jézus Krisztus tanácsát – sőt felszólítását -, hogy kérjünk és zörgessünk… (Cserébe magunkat ajándékozzuk neki, másunk úgy sincs.) Nézzük sorba, milyen ajándékokat kértünk és kérünk Jézustól:

Milyen volt Jézus egy napja?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. december 19. hétfő

„Jézus szép volt” – mondta egy asszonytársunk teljes meggyőződéssel, és ez bizonyosan igaz, ha nem is feltétlenül úgy, mint a szépen fésült, aktuális ízlésünkhöz simított szentképeken. Hogyan nézett ki külsőleg, azt csak abból sejtjük, ahogy a torinói lepel-arc és a keleti ikonok – amelyek ugyanazokat az arcvonásokat őrzik -, mutatják. Még ennél is kevesebbet tudunk arról, milyen lehetett Jézus egy napja a rejtettségben élt évtizedei alatt. Nem vagyunk azonban teljesen magunkra hagyatva ebben sem.

Homokkirályságok és a szikla-alap

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. december 12. hétfő

Ebben a rövid írásban azt szeretném megmutatni, miért van az, hogy olyan nehezen épül Isten országa bennünk és közöttünk és miért olyan könnyű elcsúszni ebben.
Jézus azt mondja, hogy boldog ember az, aki sziklára építi házát, mert amikor jön a vihar, a szél és árvíz nem tudja azt lerombolni. A mi nagy problémának pedig az, hogy születésünk óta óhatatlanul és törvényszerűen olyan kultúrában élünk – bármilyen néphez, nemzethez és valláshoz tartozzunk is -, ami homokra épül. Miért van ez így?

Az emberré lett Isten

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. december 05. hétfő

Amikor Jézus Krisztus életét akarjuk szemlélni, rögtön az elején választ kell adnunk egy kérdésre: Isten volt-e Jézus vagy csak ember? Esetleg valami istenség, emberi látszattestben? Vagy félisten? Esetleg Isten és ember egyszerre? De hogyan? Nem könnyű a válasz, mert Jézus önértelmezése ellentmond annak, amit a vallási kultúrák hagyományosan fel tudtak kínálni.

A Fiú, aki Király lett

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. november 21. hétfő

„Van azonban egy óriási különbség Jézus Krisztus és az összes többi földön élő ember életének első pillanatai között. Míg a mi életünk az anyaméhben kezdődik a fogantatással és már ott ki vagyunk téve pozitív és negatív hatásoknak, Jézus élete nem az anyaméhben kezdődött! Ő ugyanis a Fiú megtestesülése a Szentlélek ereje által. A Fiú pedig a Szentháromság egyik személye, aki „kezdettől fogva” az Atyával és a Szentlélekkel együtt él tökéletes szeretetben, odaadásban és teljes kölcsönösségben. János apostol, a „szeretett tanítvány”, aki talán legmélyebben értette Jézus Krisztus misztériumát az apostolok közül, így próbálja ezt a nagy titkot megfogalmazni evangéliuma elején:

Ki vállalja a felelősséget?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. november 28. hétfő

Ha a gyerekek között konfliktus támad, akkor azt mindig „a másik kezdte”, és „a másik a hibás”. Nevelődésünk része, hogy megtanuljunk felelősséget vállalni tetteinkért. Mostanában azonban néha úgy érzem, mintha elfelejtettünk volna felnőni: minden bajunkért valaki mást okolunk. Csodálatos ehhez képest, hogy Jézus Krisztus pedig felelősséget vállalt értük, sőt elvállalta a felelősséget minden ember bűnéért az Atya előtt.

Monokli Jézus arcán

Kategória: Eheti
Megjelent: 2022. november 14. hétfő

Valaki szentáldozás után a lelkében felvillanni látta Jézus arcát, illetve csak egy részét, a szeme alatt egy nagy, fájdalmas duzzanattal, egy kék monoklival. Megértette, hogy ezt ő tette vele, a bűneivel – és Jézus mégis szereti, magához öleli, pedig minden ölelés fájdalmas neki…