Beszélgetés Istennel

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. július 13. hétfő

Az iskolában, ahol napközizek, évente egyszer felteszi valamelyik kisgyerek a kérdést: „Gyula bácsi, miért van kereszt a nyakában?” Ilyenkor röviden elmondom, hogy keresztény vagyok, hiszek Istenben, a kereszt ennek a jele. Általában ilyenkor egyikük rögtön kijelenti, hogy „nincs is Isten!”. „Én úgy tudom, hogy van.” „És szokott vele beszélgetni?” „Igen.” „Szemtől szembe?” „Szívből szívbe...” – aztán ennyiben maradunk, a napközi nem hittan óra, ott játszani kell és házi feladatot írni…

Mit hoz a jövő? – egyházunk válságáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. július 06. hétfő

Állítólag a jó vezető látja, hogy mit hoz a jövő, és ennek megfelelően cselekszik – akkor viszont a világ nagy hiányt szenved jó vezetőkben. A várható környezeti katasztrófáról már az 1970-es években komoly tanulmányok jelentek meg, látható volt, mit hoz a jövő, de mit cselekedtünk? Hasonlót mondhatunk egyházunkról is. A problémák évtizedek óta látszanak - söpörjünk csak a saját házunk táján, nézzük meg az elmúlt napok híreit, mit mutat ez rólunk, magyarországi keresztényekről:

Két magyar stigmatizált és a többiek

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. június 29. hétfő

Nagy örömünkre vasárnap a szolnoki Vártemplomban Máthé György plébános úrral és Galgóczy Erzsébet sok tisztelőjével együtt közösen ünnepelhettünk azt, hogy emléktáblája kikerült a templom külső falára. Később erről talán sikerül egy képes beszámolót feltenni a honlapunkra, addig is néhány szó magyar stigmatizáltjainkról és életük jelentőségéről:

Inkvizítor testvéreink figyelmébe

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. június 22. hétfő

Úgy tűnik, hogy miközben a világban sokasodnak a válság-gócok, s a keresztények egy része is törvénykezéssel, kiátkozással, boszorkányüldözéssel és elzárkózással véli megoldhatónak az egyházi és világi gondokat, Ferenc pápa az evangéliumhoz fordul tanácsért. Ezt tükrözi a loretói litániához újonnan hozzáfűzött három könyörgése, amivel nagy elődje, II. János Pál pápa útját követi.

Isten. Szeretete. Gyógyít.

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. június 15. hétfő

Isten szeretete gyógyít – ezt a mondatot szoktuk felírni a gyógyító missziós alkalmaink plakátjára, s ebben a szlogenben mindhárom szó hangsúlyos.

Magyarország megújulásáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. június 08. hétfő

A XIX. században Magyarországon is erős volt a félelem attól, hogy – Herder “jóslata” alapján – a magyar, mint kis nép, eltűnik a “népek süllyesztőjében”. Nem így történt, sőt, a nemzeti kultúra és gazdaság előre nem látható nagy megújulása következett be.

Pünkösdi karizmák

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. június 01. hétfő

Most értem haza a pünkösd hétfői gyáli missziós alkalmunkról. Nagyszerű dolog volt újra missziós szolgálatban lenni és megélni a Szentlélek kiáradását, Isten gyógyító és szabadító erejét, megtapasztalni a karizmák működését és a testvérekkel való együttlét örömét. Nem is akarok most semmit okoskodni, csak idemásolom a Szentlélekről szóló füzetünk egy kis részletét az adományokról, ajándékokról és karizmákról:

Hatalom

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. május 25. hétfő

Jézus azt mondta feltámadása után: „nekem adatott minden hatalom…”, - de a pusztai kísértés idején a sátán is azt mondta, hogy „a hatalmat és ennek dicsőségét neked adom; mert az enyém, és akinek akarom, annak adom”. A teremtés könyve elején pedig azt olvashatjuk, hogy Isten így szólt: „alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön…” Tegyünk ebben rendet, hiszen amikor leszáll ránk a Szentlélek, minket is erővel és hatalommal ken fel, értenünk kell tehát, milyen erő és milyen hatalom ez.

Új pünkösdre várva

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. május 11. hétfő

1963. tavaszán Kindelmanné Erzsébet asszony egy új pünkösd ígéretét, próféciáját írja le a Szeretetláng lelki naplóban. Mikor és hogyan történik ez? Nézzük a szöveget:

Aki él és szeret - Bohn István atya 70. születésnapjára

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. május 18. hétfő

Ha egy pap több, mint harminc éve együtt él egy egyházközségben a hívekkel, akkor óhatatlanul apafigurává válik (esetleg amikor még fiatal, kamasz lányok ártatlan álmaiban vőlegény-figurává, s elmondhatjuk, hogy István atya jóvágású fiatal férfi volt, amikor káplánként Törökbálintra érkezett). De milyen is ez az apa, lelki atya, és milyen képet mutat az égi Atyáról?

Egy álom, és ami ebből következik

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. május 04. hétfő


Mindannyian minden nap álmodunk, döntő többségükre reggel már nem is emlékszünk. Amikre igen, annak jó része sem más, mint belső világunk feldolgozó munkája. Olykor azonban Istentől kapunk álmot, amire tisztán visszaemlékszünk, ami nem hagy nyugodni minket, aminek értelme önmagán és rajtunk is túlmutat. Néhány napja egy ilyen álmot kaptam, ami leleplezett engem is, és megmutatta egyházunk és hazánk valós állapotát.