Ima a magyar szabadság napján az ukránok szabadságáért is

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 15. szerda


Mindkét nép viharos történelmében megélte már az elnyomást, megszállást, területeinek elrablását. Ezért együttérző szívvel kérünk Urunk, segítsd meg az ukrán nemzetet! Szabadítsd meg őket a megszállóktól és területrablóktól, a gyűlölet és háború poklából! Add, hogy véget érjen a háború, és hozd el a békét Ukrajnának, Magyarországnak és minden népnek! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Terror - és ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 10. péntek

Oroszország újabb nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, ami több ember halálát is okozta. Oroszország 81 rakétát és nyolc iráni gyártmányú kamikaze drónt vetett be, többek között a Kinzsál nevű, rettegett hiperszonikus rakétát is. Könyörögjünk: Istenünk, az egész világ teremtője és fenntartója, béke fejedelme, teljes szívünkből kérünk, hogy vess véget a háborúnak Ukrajnában és az egész világon! Szabadíts meg minket a gonosztól és hozd el az áldott békét mindannyiunknak! Miatyánk... Üdvözlégy...Dicsőség...

Pio atya imája gyógyulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 07. kedd

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust a világra, hogy megmentsen és megszabadítson. Bízom a te hatalmadban és kegyelmedben, amelyek fenntartanak és helyreállítanak.

A püspöki kar által ajánlott imádság Ferenc pápa látogatására

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 01. szerda

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,  reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Közbenjáró ima mindenkiért a betegek világnapján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. február 11. szombat

Február 11., Betegek Világnapja. Imádkozzuk a személyes közbenjáró imánkat mindenkiért:

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. február 08. szerda

Béke fejedelme, szentséges Istenünk! Békéért esdeklünk minden angyallal és az összes szentekkel együtt, hozzád kiáltunk ezért a meggyötört földért és minden lakójáért! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét az egész világnak! Szabadíts meg minket az antikrisztusi emberek uralmától, ajándékozz nekünk jó vezetőket! Hozd el a megtérés és kiengesztelődés, a béke és megújulás idejét, mert benned bízunk! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 21. szombat

Mennyei Atyánk! Add, hogy az új esztendő a háború és viszály végét, a bűnbánat és kiengesztelődés, megújulás és újjáépülés idejét hozza el hazánk, Ukrajna, Európa és az egész világ életében! Kérünk Jézus Krisztus nevében, hogy hiúsítsd meg a gonosz lelkek terveit és újítsd meg a Föld színét! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 18. szerda

Kilencedünk utolsó napján, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, az Imanapon hazánkért az általános közös közbenjáró imánkkal könyörögjünk mindenkiért, egész egyházunkért és hazánkért, nemzetünkért és a békéért:

Imakilenced hazánkért - 7. nap: egyszerű imák hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 16. hétfő

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Ámen. (A görög katolikus hívek imakönyvéből.)

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 17. kedd

Szeretjük hazánkat. Szeretjük a dombokat és síkságokat, folyókat és tavakat, növényeket és állatokat, szeretjük embertársainkat, épített és természetes környezetünket, és mindenekfölött szeretünk téged, Istenünk. Hozzád kiáltunk és téged kérünk: őrizd meg ezt a sok szépet és jót, amit itt, a Kárpát-medencében alkottál, öntöztél és eddig is óvtál! Ments meg minket minden bajtól, bűntől, betegségtől, a gonosz lélek minden csábításától és cselvetésétől, viszálytól, háborútól, nemzetünk szétesésétől! Áldj meg minket, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért levél, 2023.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 15. vasárnap

„Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)

Milyen nagy szükségünk van Isten segítségére! Háború van a közvetlen szomszédunkban, de háború nélkül is egyre fogy nemzetünk. A világgazdasági válság vagy a globális felmelegedés éppúgy sújt minket is, mint az erkölcsi értékek eltűnése és a bűnök legalizálása. Mi is tékozló fiak vagyunk, akik a bőséges esztendők termését elpazaroltuk. Most, a hét szűk esztendőben kihez fordulhatnánk?