Imádság a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. szeptember 27. szerda

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hozd el a békét a világba! Add, hogy véget érjenek a háborúk, a megszállók hazamenjenek, a bűnösök bűnbánatot tartsanak és eljöhessen a megbékélés és újjáépítés ideje az életünkben. Béke fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklünk! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét egyházunknak és hazánknak, békét Ukrajnának és Oroszországnak, békét az egész világnak! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Szentgyörgyi Albert: Ima a gyermekekért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. szeptember 10. vasárnap

"Uram, mentsd meg a gyermekeinket!
Mentsd meg értelmüket, hogy
romlottságunk ne rontsa meg őket!
Mentsd meg életüket, hogy fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák,
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz.
Mindörökké."

Ima természeti csapások idején

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. augusztus 07. hétfő

Mennyei Atyánk! Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot! Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton levőket is, ments meg minket a balesetektől, műszaki problémáktól és minden bajtól! Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima az időjárás helyreállításáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. június 24. szombat

Istenünk, Te Úr vagy mindenek felett - kérünk Téged állítsd helyre hazánkban és a Kárpát-medencében a helyes és kiegyensúlyozott időjárást! Múljék el az aszály, a vihar, az árvíz csapása rólunk, teremjen bőségesen a föld és adja meg táplálékát a rajta élőknek! Köszönjük Istenünk, hogy mellettünk állsz és segítesz minket! Ámen.

(Szeretet földje imafüzet)

Önátadás Istennek, a Szentlélekkel való betöltekezésért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 28. vasárnap

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Szentlélek-váró kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 27. szombat

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! (Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek-váró kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 26. péntek

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Szentírási rész: Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről - úgymond - tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. (ApCsel 1,4-5)

Szentlélek-váró kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 25. csütörtök

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentírási rész: Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. (Lk 24.49)

Szentlélek-váró kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 23. kedd

Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.

Szentírási rész: Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. (Jn 14.15-17.26)

Szentlélek-váró kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 24. szerda

Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk!
Szentírási rész: De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. (Jn 16,7-13)

Szentlélek-váró kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 22. hétfő

Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Szentírási rész: Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus. (Jn 7.37-39)