Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 10. szerda

"De kifogásom van ellened: az, hogy elhagytad első szeretetedet. Emlékezz tehát arra, honnan estél ki, térj meg, és tedd azt, amit korábban tettél..." (Jel 2,4-5) - Minden bajunk ősoka, hogy az Isten- és emberszeretet elsődlegességét felcseréltük az önszeretettel és evilág istenítésével. Ezért szívünk megtelt önzéssel, viszállyal, kapzsisággal, tetteinkkel megrontottuk egyházunkat és hazánkat. Jézus azonban hív, hogy térjünk vissza az első szeretethez és bizalomhoz - amit a kisgyerek érez a szülője iránt, mint az első szerelem idején, mint a megtérés idején -, és akkor Isten kegyelme kiárad és minden rossz jóra fordulhat... könyörögjünk:

Ima a világ békéjéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. december 13. szerda

Mennyei Atyánk, eléd járulunk most az egész világ békéjéért. Minden országért és nemzetért, ahol háború folyik, ahová betörtek a megszállók vagy egymásnak estek az emberek szóval és tettel. Kérünk, hogy állítsd meg a gonoszság terjedését, szabadíts meg minket minden megszálló hatalomtól, antikrisztusi vezetőtől, az emberek szenvedésén nyerészkedőktől! Kérünk Téged most minden emberért:

Ferenc pápa imája a szenvedő emberiségért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. december 09. szombat

Szeplőtlen Szűz! Remény és aggódás közt ingadozó szívvel jövünk hozzád. Szükségünk van rád, Édesanyánk! De mindenekelőtt köszönetet szeretnénk mondani neked, mert szokásodhoz híven csendesen őrködsz e város felett, mely szeretetének jeleként ma virággal halmoz el téged.

Szent XXIII. János pápa imája a lelki derűért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. november 22. szerda

"Mennyei Atyám! Add, hogy legyen bennem szikrányi humor, mert erre oly nagyon szükség van ebben a szomorú világban! Humorérzékért, mosolygó jókedvért imádkozom most hozzád, Uram. Egyszerű szavakkal akarlak kérni. Add, hogy mosolyogni tudjak az üres frázisokon, amelyekkel imáinkat oly sokszor fölcicomázzuk. Hiszen Jézus is figyelmeztetett: ne tegyünk úgy, mint azok, akik azt hiszik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Add, Uram, hogy mosolyogni tudjak elsősorban önmagamon.  Beképzeltségemen, nagyravágyásomon. Hiszen amim van, tőled kaptam. Kinek ezt a képességet adtad, kinek azt. Szívből köszönöm mindazt, amit másoknak adtál, hogy értékeikkel, tehetségükkel embertársaikat szolgálhassák. Ámen."

Szabadító ima a keresztségi fogadalom megújításával

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. november 17. péntek

Péter apostol szerint a keresztség nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által (Pét 3,21). A keresztségnek a része a sátánnak való ellene mondás és hitünk megvallása. Ezt tesszük most a keresztség szentségében és a feltámadási liturgiában szokásosnál kicsit bővebb formában, hogy Isten megszabadíthasson minket a gonosz lelkek befolyásától, ahogyan a Miatyánkban is kérjük.

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. november 03. péntek

Mennyei Atyánk, eléd járulunk most az egész világ békéjéért. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk és az egész világ, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Mindenszentek és halottak napja - emlékezzünk, imádkozzunk

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. november 01. szerda


Emlékezzünk arra, hogy Krisztus Testében együtt vagyunk mi, akik még itt élünk a földön és azok, akik már átmentek az örök életbe, de még szenvednek és tisztulnak életük bűnei miatt a tűzben, és azok, akik már az örök boldogságban élnek. Különösen is kérjük azokra a felnőttekre és gyerekekre Isten kegyelmét, akiket a gyűlölet vihara, a háború pokla ölt meg napjainkban. Így kérjük a szentek közbenjáró segítségét mindannyiunk életére:

Bűnbánat

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 24. kedd

A 2023. szeptember 30-i Országos Karizmatikus Találkozón elhangzott, Bartha Angéla SSS és Kunszabó Zoltán által írt majd kiegészített bűnbánati szempontok:

Imakilenced a békéért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 18. szerda

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Szabadíts meg minket a gonosztól! A háborútól, vérontástól, viszálytól és gyűlölettől ments meg minket Urunk! Add, hogy eljöjjön közénk és az egész világra a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 19. csütörtök

Drága Istenünk! Ábel kiontott vére óta minden meggyilkolt ember vére hozzád kiált: adj békét a világnak! Tudjuk, hogy időről-időre eljön a béke és megújulás ideje, de bűneink miatt ez sohasem lett tartós. Most, azonban, a bűnök megsokasodásakor, amikor az egész világ elsötétül a gonoszság erejétől, még sürgetőbben kiáltunk hozzád, béke fejedelme:

Imakilenced a békéért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 17. kedd

Drága Istenünk, ma azokért könyörgünk, akik tudva vagy tudatlanul, szavaikkal és tetteikkel a gyűlöletet és viszályt gerjesztik, háborút pénzelik, annak hasznából élnek és emberi életekkel üzletelnek. Kérünk adj világosságot az elméjükbe és szívükbe, hogy meglássák tetteik következményeit és a kárhozat iszonyatát, és visszatérjenek Hozzád, és a béke és szeretet, kiengesztelődés és megbékélés útjára. Az antikrisztusi vezetőktől pedig szabadíts meg minket Uram, mert benned bízunk! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...