Székely János püspök atya imája a járvány megfékezéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. november 23. hétfő

Mennyei Atyánk!
A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük a te teremtett világodat.

Az európai püspökök közös imája a járvány idején

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. november 06. péntek

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük: szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.  Mária, egészség és remény Anyja, könyörögj érettünk!

Ima hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. július 31. péntek

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Köszönet az Úrnak - Szent II. János Pál pápa imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. július 04. szombat

Uram köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, ami megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a család tagjaimat akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Ima egy terület megtisztításáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. június 21. vasárnap

(A terület szó behelyettesítendő településünk, hazánk, stb. nevével.) Urunk, Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy Te vagy az egyetlen, szent és igaz Isten az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérünk, drága szent Véred kiáradása által tedd szabaddá ezt a területet és az itt élőket minden démoni megkötözöttségtől és befolyásoltságtól. Szabadítsd meg őket az elkövetett bűnök és a bekövetkezett tragédiák következményeitől, minden átoktól, rontástól, és áraszd ki áldásodat erre a területre és az itt élőkre, hogy itt élet, kiengesztelődés és boldogság fakadjon.

Mariakumar atya szabadító imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. június 12. péntek

„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága Vére által kaptam.

Pünkösdi kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 28. csütörtök

A CSALÁDOK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS AZ ÉLET GYŐZELMÉÉRT
Az Egyház mellett a férfi és a nő egysége, életre szóló, termékeny kapcsolata hivatott bemutatni a földön az isteni személyek egységét és a Szentlélekben élt élet termékenységét. Jaj nekünk, mert családjaink sokszor felbomlanak, sőt, a fiatalok legtöbbször el sem jutnak a keresztény házasság megkötéséig. Társadalmaink öregszenek, s vakságunk miatt a megfogant életet az anyaméhben halállal fenyegetjük! Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 27. szerda

A VILÁG BÉKÉJÉÉRT, A VILÁGJÁRVÁNY ÉS AZ EMBERI SZENVEDÉSEK ENYHÜLÉSÉÉRT
A békesség a szívben születik meg, forrása az Istennel való kiengesztelődés. Aki kiengesztelődött Istennel, képes kiengesztelődni másokkal is. Jézus elhozta Isten Országát, legyőzte a gonoszt, enyhülést, gyógyulást, szabadulást és vigasztalást ajánl az emberiségnek minden nyomorúság közepette.

Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 25. hétfő

A DICSŐÍTÉS ÉS KÖZBENJÁRÁS LELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT
A legjobb szándék mellett sem lesz hatékony a missziónk, ha nem itatódunk át újból és újból Isten jelenlétével. Jézus Krisztus által bejárásunk van a mennyei trónterembe, hogy ott imádásunkkal szolgáljunk a Királynak és közbenjárjunk, hogy földi testvéreink életében is megvalósuljon életadó akarata. Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 26. kedd

A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
Jézus azért hozta létre Egyházát, hogy az Jézus Krisztust hirdetve egyesítse az emberiséget az Atyával, s tagjait egymással. Hogyan eshetett meg velünk az a csúfság, hogy az egység fő eszköze maga is súlyosan megosztott lett? Hiszen Jézus az egységet a sikeres misszió feltételéül is állította. Ráadásul a helyzet olyan súlyos, hogy emberi erővel megoldhatatlannak tűnik. Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 24. vasárnap

AZ EVANGELIZÁCIÓ SZENTLELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT, IZRAEL ÉS A NEMZETEK MEGTÉRÉSÉÉRT
Sokszor elfelejtjük, hogy a Szentlélek Jézus szándéka szerint a misszió Lelke, evangelizációra adatik! Milyen nagy a kísértés, hogy megpróbáljuk „eltéríteni” és csak saját magunk vagy szűkebb környezetünk életének elrendezésére használjuk! Segíts, Urunk, hogy ne mi használjuk az isteni Lelket, hanem Ő használjon minket! Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!