Átvilágítás a Tízparancsolat alapján – 9. rész: Kívánd, ne kívánd…

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. augusztus 10. szerda

A világ azt sugallja, éld ki vágyaidat, mert azok gazdagabbá teszik az életedet. A keleti filozófiák azt tanítják, tagadd meg minden vágyadat és kívánságodat, mert csak így szabadulhatsz meg a szenvedéssel teli élet körforgásából. Isten azonban sem ezt, sem azt nem tanácsolja.

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján – 8. rész: Hamis tanúk

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. július 27. szerda

A Tízparancsolat nyolcadik figyelmeztetése: Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!”, (Kiv 20, 16) - vagy egyszerűbben és mindenre kiterjedően megfogalmazva: „Ne hazudj!”

Az első – és következményeiben legsúlyosabb – hamis tanúzásos történetet a Biblia legelső könyvében olvashatjuk. Ebben a hamisan megvádolt személy a Teremtő, hamisan tanúskodik a gonosz lélek, aki a kígyó képében jelenik meg, az elbolondítottak pedig, akik mindennek rettenetes következményeit máig viselik, az emberek.

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján - 7. rész: Ne lopj!

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. július 20. szerda

„Ne lopj!” (Kiv 20, 15) – ez tűnik az egyik legegyszerűbb és legközérthetőbb parancsnak. Már a homokozóban megtanítják nekünk, hogy nem szabad elvennünk más játékát, mert az lopásnak számít. Akkor hogyan lehet az, hogy mégis olyan civilizációban élünk, ami elfogadja, pártolja és intézményesíti a lopást? Túlzásnak tűnik? Akkor nézzünk néhány példát.

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján - 6. rész: Elképzelhető-e?

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. július 12. kedd

Elképzelhető-e, hogy a Szentháromságban a Fiú becsapja az Atyát? Elképzelhető-e, hogy a Szentlélek egyéjszakás kalandba bocsátkozzék az ördöggel? Nem, ez elképzelhetetlen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szoros szeretetkapcsolatban él, egységük és hűségük kikezdhetetlen. A Szentírásban pedig azt olvassuk, hogy megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1, 27) Nem férfinak vagy nőnek, hanem férfinak és nőnek! Együtt képei annak az egységnek és kölcsönösen mindent odaadó szeretetnek, ami a Szentháromság Egyisten belső életét jellemzi.

Ne ölj!

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. július 01. péntek

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján – 5. rész: Ne ölj!

 

A különböző népek kollektív emlékezetében, mítoszaiban közös múltunk eseményei őrződtek meg. Ilyen például a Vízözön története vagy az, hogy egy emberpárból sarjadt az emberiség. Ők hamarosan elbuktak, utódaik viszálykodtak egymással, amelynek gyilkosság lett a vége. A Biblia első könyve is ezt rögzíti: az első emberpár fellázad Isten ellen, ezért el kell hagyniuk az Édent. Micsoda tragédia és összeomlás! Első gyermekük, Káin megöli a másodikat, Ábelt. Néhány nemzedékkel később utóda, Lámek már a vérbosszút igenli:

Megöltem sebemért egy férfit,

Sérülésemért egy ifjút:

Hétszeres a bosszú Káinért:

De hetvenhétszeres Lámekért!” (Ter 4, 23-24)

A gyógyult élet tanácsa

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. június 22. szerda

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján – 4. rész: A gyógyult élet tanácsa 

 

Ha régi fényképeket nézegetünk XX. század eleji családokról, akkor azt láthatjuk, hogy a gyerekek öltözködésükben, testtartásukban is igyekeztek szüleikhez hasonlítani. Ma pont fordítva van: az idősebbek öltözködnek „fiatalosan” és tesznek meg mindent azért, nehogy meglátszódjék a koruk. Ebben a feje tetejére állt világban nem egyszerű megérteni, miért is mondja Isten a Tízparancsolat negyedik tanácsában, hogy „tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked!” (Kiv 20, 12)

A nyugalom napja, éve…

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. június 14. kedd

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján – 3. rész: A nyugalom napja, éve…

 

A régi Római Birodalomban Izrael fiait lustának tartották, mert minden hetedik nap pihentek. A többi népnél ugyanis nem volt szokásban a heti rendszeres pihenőnap, csak ha valamelyik istenüknek épp ünnepe volt, akkor volt szabad napjuk. Bizony, a mai értelemben vett rendszeres heti szabadnap gyökere a Tízparancsolat harmadik kérése, a „hetedik nap”, a „nyugalom napja”, az „Isten szombatja”, illetve nálunk, keresztényeknél, az Úr napja megszentelése. Az eredeti törvény azonban olyan távlatot vázol a nyugalom napja mögé, ami ma is lenyűgözhet minket.

A megrágalmazott Isten

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. június 01. szerda

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján 2. rész: A megrágalmazott Isten 

 

Mindannyiunknak rosszul esik, ha félreismernek minket és olyan szándékokat, tetteket tulajdonítanak nekünk, amiket eszünk ágában se lenne tenni. Még rosszabb, ha ezt terjesztik is és torz, hamis, hazug képet rajzolnak rólunk a többieknek. Elkeseredettségünket és fájdalmunkat az se csökkenti, ha kiderül, hogy mindezt nem kifejezett rosszindulatból teszi valaki, hanem csak felületes, nemtörődöm, nem érzi szavai, tettei súlyát.

Evangelizációs levelek - Szeretet földje

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2013. március 13. szerda

Kedves Barátom!

Az Isten jó!

Ez a legfontosabb tudnivaló - legalábbis Jézus Krisztus életének tanúságtétele szerint. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten szeretetből és örömmel teremtette a világot és benne minden létezőt, és azt mondta rá, hogy ez jó. Az ember teremtése után pedig:

Tegyük fel…

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2016. május 25. szerda

Átvilágítás a Tízparancsolat alapján 1. rész: Tegyük fel...

Rendben van, tegyük fel, hogy nincs Isten. Ha ez így van, akkor az embert csak önmaga határozza meg. Én vagyok a középpont, az ember önmaga istene. Akkor kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán lelkiismeret? Vagy talán az nem más, mint szokások, nevelődések, ilyen-olyan értékek halmaza, amit magunkévá teszünk, de amin bármikor változtathatunk, ha akarunk. Ha ugyanis nincs se külső (Isten), se belső (lelkiismeret) mérce, akkor azt teszem, amit csak akarok!

Hét levél tizenéveseknek - Út a Szeretet forrásához (7. levél)

Kategória: Evangelizációs levelek
Megjelent: 2012. május 06. vasárnap

Utcai evangelizációhoz és iskolai előadásokhoz készítettük először ezeket a leveleket, amiket szórólapokként osztogattunk éveken keresztül újranyomva őket. Végül egy kis füzetbe összegyűjtve is kiadtuk (Lásd Könyveink menüpont alatt, Engedélyezett gyilkosságok címmel.) Most itt is közöljük őket - a hetedik levél az "Út a Szeretet förrásához":