Emberré lett

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. február 21. szerda

Elképzelhető egyáltalán, hogy Isten, a hatalmas és szent, a mindenség ura, aki előtt fejet hajtanak a leghatalmasabb angyalok is, emberré lesz, csecsemőként kiszolgáltatva magát szülei kénye-kedvének, megetetik-e, vigyáznak-e rá, eléggé szeretik-e? A mindenkinél bölcsebb aláveti magát az emberi tanítóknak, törvényeknek, vállalja az éhséget, szomjúságot, betegséget? Elképzelhető, hogy ez nem csak emberi fantáziálás, hanem tényekkel alátámasztható történelmi igazság?

Értünk emberekért

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. február 01. csütörtök

Itt állunk a keresztény hitnek egy olyan radikális kijelentése előtt, ami gyökeresen különbözik a Jézus Krisztus korában létező többi vallásos hittől: „Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…”

Az egyszülött Fiú

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. január 14. vasárnap

Ha egy istenség történetekben mutatja meg magát, az elmesélhető, abból lehet vallás és mitológia. Ha törvényeket ad, azok magyarázhatók és lehet belőlük életszabály és teológia. A Krisztushívők közössége azonban azt hiszi, hogy Isten egy személyben, a názáreti Jézusban nyilatkoztatta ki önmagát – és itt a „kinyilatkoztatás” szónak óriási súlya van! Hiszen az emberek minden korban kutatták az Ég titkait és minden vallásban lehetnek megsejtések Istenről, amelyek azonban beillesztődnek egy többé-kevésbé képzelet szülte mitológiába. Isten önkinyilatkoztatása radikálisan különbözik ettől. A keresztény hitvallás, a Hiszekegy is azzal a problémával néz szembe, hogyan lehet szavakba foglalni a minden szón túlcsorduló igazságot.

Az egy Úr

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. január 07. vasárnap

A Hiszekegy második nagy része így kezdődik: „Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban…” Jézus Krisztus első tanítványai – egyistenhívő zsidó férfiak és nők -, mesterük feltámadása után azzal a kérdéssel szembesültek, hogy mit mondjanak a Messiásról: ember volt vagy Isten, esetleg félisten? Pál apostol így köszönti az efezusbeli testvéreket: „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!” (Ef 1,2) Az „Úr” kifejezés eddig Istennek volt fenntartva, de ha az Atya az Isten, akkor ki az Úr?

A mindenható Atya

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. január 04. csütörtök

Nézzük most egészében a Hiszekegy első mondatát, ami önmagában is áthúzta és érvénytelenítette a világ vallási hiedelmeit: „Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.” Ez az egy mondat több olyan dolgot is állít, ami a pogány világ számára felfoghatatlan és elfogadhatatlan, és legalább egyet, ami Izraelben is megütközést váltott ki. Nézzük ezeket sorban:

Egy Isten van

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. január 02. kedd

Ma ugyanolyan sokistenhivő korban élünk, mint az ókorban, illetve a niceai hitvallás idején, talán annyi különbséggel, hogy míg akkor néven nevezték ezeket az isteneket – Zeusz, Héra, Afrodité -, addig ma név nélkül istenítjük a hatalmat, pénzt, háborút. (Ámbár ez is változóban. Rowling, a Harry Potter könyvek írója az álnéven írt krimisorozata legújabb kötetének ajánlójában istennőinek, „Junónak, Ceresnek és Asztarténak” ajánlja a könyvet.) Ebből a háttérből emelkedik ki a Hitvallás első tagmondata: „Hiszek az egy Istenben…”

Az első szó

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2023. december 30. szombat

A niceai hitvallás, a Hiszekegy minden szava és kifejezése fontos és erős tartalommal bír. Némelyiket több évszázad imája, elmélkedése csiszolta olyan fényesre és tisztára, amennyire csak lehetett, hogy pontosan fejezze ki azt a keresztény tartalmat, amit a zsinaton rögzíteni akartak. A Hitvallás megértéséhez azonban a kaput mégis az első szó jelenti: Hiszek.

Hiszek…

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2023. december 26. kedd

El kell ismernünk, hogy napjainkban egy elsőáldozásra készülő gyerek pontosabb teológiai fogalmakkal tud beszélni Istenről, mint az apostolok – ami természetesen nem jelenti azt, hogy mélyebben megéli és érti, amiről beszél. A „Szentháromság”, vagy az „egylényegűség” fogalma az apostoli korban még nem létezett, bár a tartalmilag már János apostol is megfogalmazta evangéliuma legelején: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige…” (Jn 1,1)