Közeledik Galgóczy Erzsébet halálának évfordulója

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2024. március 09. szombat

Közeledik március 27-e, a szentéletű, stigmatizált Galgóczy Erzsébet mennybe költözésének évfordulója. Kérlek Benneteket, hogy akinek módjában áll, írasson boldoggá avatásáért szentmisét. És egy kis reménysugár:

Ma van Galgóczy Erzsébet születésnapja

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2023. június 27. kedd

Ma ünnepeljük szentéletű, stigmatizált testvérünk, GALGÓCZY  ERZSÉBET földi születésnapját. Imádkozzunk azért, hogy minél többen megismerjék életét és elismerjék életszentségét, és köszönjük meg Istennek, hogy nekünk ajándékozta őt mérhetetlen jóságából. Kérjük közbenjáró segítségét hazánk megtéréséért! Az életét és misztikáját bemutató könyvünkről - A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és misztikája - bővebben itt lehet tájékozódni: https://szeretetfoldje.hu/index.php/konyveink/8590-a-stigatizalt-galgoczy-erzsebet-elete-es-misztikaja

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és misztikája - itt a könyv

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2023. január 31. kedd

A XX. század első, vérzivataros évtizedeiben szinte egy időben jelent meg három stigmatizált, Krisztus sebhelyeit hordozó ember. Olaszországban Pio atya, Németországban Konnersreuthi Neumann Teréz, Magyarországon pedig Galgóczy Erzsébet. Ők egész életükkel, testükkel és lelkükkel tettek nyilvánvaló, szemmel látható tanúságtételt Jézus Krisztusról.

Galgóczy Erzsébet emlékmisék halála évfrdulóján

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2023. március 27. hétfő

2023. március 27-én emlékezünk szentéletű, stigmatizált GALGÓCZY  ERZSÉBET/1905-62/ mennybe történt költözésére. Ebből az alkalomból az alábbi helyeken és időpontokban engesztelő, hálaadó szentmisék lesznek boldoggá avatásáért:

Beszámoló Galgóczy Erzsébet veresegyházi emléktábla avatásáról

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. november 23. szerda

2022. év november hó 19-én, a veresegyházi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom búcsúján, nyitó eseményként megtörtént Galgóczy Erzsébet – veresegyházi hívek által állíttatott – emléktáblájának avatása, mely a Szent Pio Otthon bejáratánál került elhelyezésre. Azon épület bejáratával szemben, melynek helyén egykor a régi plébánia állt, ahol Galgóczy Erzsébet négy és fél évet élt és engesztelt szüntelenül. Azon épület bejáratával szemben, melynek névadó szentje maga mondta egyszer a magyar zarándokoknak: „Minek jönnek maguk Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.”

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet veresegyházi éveiről

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. november 12. szombat

Szolnokon született 1905.június 27-én 10.gyermekként. Elemi iskoláit is ott végezte. 1919-ben a bombázás alatt álló templomból a Zagyvát átúszva mentette meg az Oltáriszentséget (a fejére kötötte). 1920. március 12-től, 42 éven át súlyos testi és lelki szenvedéseken ment keresztül, melyet felajánlott nemzetünkért és a lelkek megmentéséért. 1929 nagyböjtjén látható módon megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus sebhelyei. Karácsony éjszakáján megkapta a töviskoronát, 33 éven keresztül viselte Jézus sebhelyeit, s élte át halálát.

Ima Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. január 19. szerda

Úr Jézus, Te már gyermekkorában engesztelő áldozatul választottad nagylelkű leányodat, Galgóczy Erzsébetet.

Galgóczy Erzsébet emléktábla avatás

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. november 12. szombat

És az emléktábla:

A szeretet nem ismert határt - hangjáték Galgóczy Erzsébet életéről

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. október 27. szerda

Szerkesztette: Donácziné Szekér Klára. Zene: Králik Ottó.

Könyvünk Galgóczy Erzsébet életéről: A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és misztikája: https://szeretetfoldje.hu/index.php/konyveink/8590-a-stigatizalt-galgoczy-erzsebet-elete-es-misztikaja

Galgóczy Erzsébet levelei

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. december 04. szombat

Három levél, összesen hat oldal, fénymásolat, Galgóczy Erzsébet kézírása:

Szűz Mária testben való felvételének magyar bizonyítéka

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. augusztus 15. vasárnap

Az Ószövetség idejéből három emberről tudunk, aki testben vétetett fel Istenhez. Illés a tüzes szekéren, Mózes, akinek holttestét az angyalok vitték fel, és Énok. (Ezért jelenhetett meg Mózes és Illés Jézusnak, hiszen az Ő kereszthaláláig és feltámadásáig nem volt nyitva a menny az elhunyt lelkeknek.) Az Újszövetség idejéből Szűz Máriáról hisszük ezt, s ennek nagyszerű bizonyítékát adja a XX. században a Galgóczy Erzsébettel történtek.