Beszámoló Galgóczy Erzsébet veresegyházi emléktábla avatásáról

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. november 23. szerda

2022. év november hó 19-én, a veresegyházi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom búcsúján, nyitó eseményként megtörtént Galgóczy Erzsébet – veresegyházi hívek által állíttatott – emléktáblájának avatása, mely a Szent Pio Otthon bejáratánál került elhelyezésre. Azon épület bejáratával szemben, melynek helyén egykor a régi plébánia állt, ahol Galgóczy Erzsébet négy és fél évet élt és engesztelt szüntelenül. Azon épület bejáratával szemben, melynek névadó szentje maga mondta egyszer a magyar zarándokoknak: „Minek jönnek maguk Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.”

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet veresegyházi éveiről

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. november 12. szombat

Szolnokon született 1905.június 27-én 10.gyermekként. Elemi iskoláit is ott végezte. 1919-ben a bombázás alatt álló templomból a Zagyvát átúszva mentette meg az Oltáriszentséget (a fejére kötötte). 1920. március 12-től, 42 éven át súlyos testi és lelki szenvedéseken ment keresztül, melyet felajánlott nemzetünkért és a lelkek megmentéséért. 1929 nagyböjtjén látható módon megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus sebhelyei. Karácsony éjszakáján megkapta a töviskoronát, 33 éven keresztül viselte Jézus sebhelyeit, s élte át halálát.

Ima Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. január 19. szerda

Úr Jézus, Te már gyermekkorában engesztelő áldozatul választottad nagylelkű leányodat, Galgóczy Erzsébetet.

Galgóczy Erzsébet emléktábla avatás

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2022. november 12. szombat

És az emléktábla:

Galgóczy Erzsébet levelei

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. december 04. szombat

Három levél, összesen hat oldal, fénymásolat, Galgóczy Erzsébet kézírása:

A szeretet nem ismert határt - hangjáték Galgóczy Erzsébet életéről

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. október 27. szerda

Szerkesztette: Donácziné Szekér Klára. Zene: Králik Ottó.

Könyvünk Galgóczy Erzsébet életéről: A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és misztikája: https://szeretetfoldje.hu/index.php/konyveink/8590-a-stigatizalt-galgoczy-erzsebet-elete-es-misztikaja

Szűz Mária testben való felvételének magyar bizonyítéka

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. augusztus 15. vasárnap

Az Ószövetség idejéből három emberről tudunk, aki testben vétetett fel Istenhez. Illés a tüzes szekéren, Mózes, akinek holttestét az angyalok vitték fel, és Énok. (Ezért jelenhetett meg Mózes és Illés Jézusnak, hiszen az Ő kereszthaláláig és feltámadásáig nem volt nyitva a menny az elhunyt lelkeknek.) Az Újszövetség idejéből Szűz Máriáról hisszük ezt, s ennek nagyszerű bizonyítékát adja a XX. században a Galgóczy Erzsébettel történtek.

Tanúságtétel Galgóczy Erzsébetről

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. március 22. hétfő

"Krisztusban Kedves Testvéreim!

Szabad-e személyes emlékeket felidéznem arról, nekem mit jelent Galgóczy Erzsébet cselekedete és élete? Hogyan találkoztam először a nevével? Egy egyszerű hívő gondolatai:

Megkezdődött a stigmatizált Wanda Boniszewska nővér boldoggá avatási eljárása

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2020. november 17. kedd

November 9-én Varsóban megnyílt korunk egyik nagy misztikusa és stigmatizáltja, az Angyalokról Nevezett Nővérek  Kongregációjából való Wanda Boniszewska nővér (1907–2003) boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza.

Galgóczy Erzsébet emlékmisék

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2021. március 22. hétfő

Örömmel adun hírt arról, hogy - mint évente mindig -,  úgy ez évben is az országban több helyen lesznek Galgóczy Erzsébet emlékmisék, a március 27.-i égi hazába történő költözésének emlékére, széles körű megismeréséért, boldoggá avatásáért az alábbi helyeken (a nap általában március 27. szombat, ha más nap, akkor azt külön jelezzük):

Galgóczy Erzsébet Baráti Kör - ismertető

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2020. szeptember 27. vasárnap

II. János Pál pápa kisebb forradalmat indított el az egyházban azzal, hogy megújította a boldoggá- és szentté avatások hagyományát. Azóta újra rendszeresen, és minden népből emelnek oltárra olyan embereket, akiknek életszentsége, hősies Isten- és emberszeretete igazolható volt Isten népe előtt. A magyar egyház is követi a szent pápa példáját – de talán szükségszerűen kimaradnak olyanok, akiknek tisztelete eleven a hívő emberek körében. Ilyen többek között a stigmatizált Galgóczy Erzsébet, a Szeretetláng lelki naplót lejegyző Kindelmanné Erzsébet asszony, a hasznos-fallóskúti Csépe Klára vagy épp Natália nővér… és a sort még bizonyosan lehet folytatni.