ingyenes kiadványok

Kategória: hsz Megjelent: 2014. február 04. kedd

Jelenleg kérhető igyenes kiadványaink:

 

- Imádságok hazánkért - a Nemzeti Imanapra kiadott imafüzet

- Szeretet földje - elmélked? és imafüzet

- Szeretet földje - ingyenes újság, (általában negyedévente jelenik meg.)

- Ima a gyermekekért (A/6-os méret? kis imalap) - Elfogyott, jelenleg nem tudunk küldeni!

- Út a Szeretet forrásához - (A/4-es leporello szorolap)

 

- A/4-es plakátok: DROG - 12 stáció a halálig - plakát a drogok hatásáról;

- Hatóságilag engedélyezett, nagy fájdalommal járó kivégzési módok - plakát a cigaretta ártalmairól;

- Nemzeti Imanap plakát

Hozzászólások   

#4 edit 2015-11-12 16:19
már ha képesek lennénk a teljes önátadásra, boldogan csukott szemmel, ellene tudnánk mondani a szomorúságnak és úgy járulni gondjainkkal Jézus szíve elé, de én tökéletlenségem ben is hozzá fordulok, ha haraggal akkor haraggal, ha csüggetten akkor csüggedten, és kiteszem a lábai elé amim van, a haragom, bánatom, szenvedésem, bűneimet vagy épp boldogságom.
ezt leszámítva szép gondolatoknak tartom mondadóját.
+1 #3 Rém Éva 2014-05-28 06:10
Jézus, Te gondoskodj
A medjugorjei Glasnik mira című újságban megjelent írás. "Ezt az imádságot Jézus sugallatára Don Dolindo Ruotolo nápolyi pap írta, aki szentség hírében halt meg... 
 Miért nem szükséges nyugtalankodni? Adjátok át nekem minden gondotokat és akkor minden jóra fordul, meg fogtok nyugodni. Mondom nektek, minden igazi, teljes önátadás megoldja bennem a legbonyolultabb helyzetet is. Egy probléma átadása nem haraggal, szenvedéssel, csalódottsággal teli imában való hozzám fordulást jelent, mert én kísérlek benneteket, és az imában békével ajándékozlak meg titeket. Az önátadás azt jelenti: boldogan becsukni lelki szemeinket és ellene mondani a szomorúságnak. Újból a kezembe helyezni magatokat, hogy én, mint az édesanyja ölében alvó kisgyermeket áthelyezzelek benneteket a másik partra. 
 A ti szétszórtságoto k és nehézségeiteken való merengés, zárkózottságoto k és az a vágyatok, hogy ti oldjátok meg problémáitokat, melyek kínoznak, békétlenné és szomorúvá tesznek benneteket. Ez nagy kísértés számotokra. Miért nem adjátok át nekem problémáitokat és gondjaitokat? 
 Mennyi mindent megteszek én akkor, ha egy lélek testi vagy lelki problémáival hozzám fordul, rám néz, és azt mondja: „Jézus, Te gondoskodj!”. Csukd be a szemed és pihenj meg bennem! 
 Kevés kegyelmet kaptok, ha forrón vágyakoztok valamire és megunjátok az imát, de sokkal többet akkor, ha az imádságban teljesen rám bízzátok magatokat. Fájdalmaitokban ti azért imádkoztok, hogy változtassam meg a helyzetet vagy szüntessem meg a problémát, és ezt úgy tegyem, ahogyan ti akarjátok… Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy én a ti elképzeléseitek hez idomuljak. Úgy tesztek, mint a beteg, aki megpróbálja szuggerálni kezelő orvosát, hogyan gyógyítsa.
 Ne tegyetek így, hanem úgy imádkozzatok, ahogyan a Miatyánkban tanítottalak benneteket:
„Szenteltessék meg a te neved”, ez azt jelenti, legyél áldott az én szükségeimben. – „Jöjjön el a te országod”, - minden a te országod beteljesedéséhe z vezessen bennem és a világban: „Legyen meg a te akaratod”, azt jelenti: Te gondoskodj Jézus.
Én közbejárok mindenhatóságom mal és megoldom a legbonyodalmasa bb helyzetet is. Láthatod, hogy a rossz mennyire uralkodik, ahelyett, hogy megsemmisülne. Ne nyugtalankodj, csukd be a szemed és mondd nekem teljes bizalommal: „Legyen meg a te akaratod, Te gondoskodj Jézus”. Mondom neked, én gondoskodom és közbenjárok érted, mint az orvos és csodát teszek, ha szükséges. Látod mennyire tehetetlen vagy? Ne aggódj, csukd be a szemed és mond: „Te gondoskodj!” Mondtam neked, hogy én gondoskodni fogok.
Ellenkező esetben zaklatottságot, nyugtalanságot fogsz megélni, és tetteid következményei miatt fogsz aggódni. Olyan ez, mint a gyermek nyugtalansága, aki édesanyjától követeli, hogy gondoskodjon szükségleteiről , oly módon, ahogyan ezt ő szeretné és teljesítse be minden vágyát és szeszélyét. Csukjátok be a szemeteket és engedjétek meg, hogy kegyelmem árja hordozzon titeket, csukjátok be szemeteket és engedjétek meg nekem, hogy cselekedjek, csukjátok be szemeteket, és ne gondoljatok a mostani órára, mondjatok ellen a jövőről való gondolkodás kísértésének. Jóságomba vetett hittel pihenjetek meg bennem és szeretetemre fogadom, hogyha ti önátadáskor csak ezt mondjátok nekem: „Te gondoskodj!”, valóban gondoskodni fogok rólatok, én foglak megkönnyíteni, felszabadítani és vezetni titeket. És ha más úton kell vezetnem benneteket, mint amit ti gondoltatok, akkor tanítalak, és karjaimban hordozlak titeket, mert nincs hatékonyabb gyógyszer az én szeretetteljes közbenjárásomná l. No, de én csak akkor gondoskodom, ha ti becsukjátok szemeteket. Ti nem tudtok aludni, mindenről igazolást kerestek, mindent meg akartok vizsgálni, mindenről gondoskodni akartok és így átengeditek magatokat az emberi erőknek, vagy ami még rosszabb, emberi közbenjárásban bizakodtok. Ó, ha tudnátok, mennyire vágyom én a ti önátadásotokra, hogy meg tudjam mutatni nektek jóságomat. Ó, ha tudnátok milyen szomorú vagyok, ha nyugtalannak látlak benneteket. A Sátán pontosan arra törekszik, hogy zaklatottá tegyen benneteket, hogy kiragadjon titeket kezemből és emberi kezdeményezések zsákmányává tegyen. Ezért bízzatok bennem, pihenjetek meg bennem, adjatok át mindent nekem. Én annyira teszek csodát, amennyire ti átadjátok magatokat, és nem annyira, amennyire önmagatokban bíztok. Akkor árasztom rátok kegyelmeim bőségét, ha ti teljes szegénységben vagytok! Ha vannak saját forrásaitok, akkor is, ha nem tudtok róla, de keresitek azokat, természetes földön jártok, a dolgok természetes folyását követitek, melyben gyakran a Sátán rejtezik. Senki, aki vitatkozott vagy töprengett nem tett csodát, még a szentek sem. Csak, aki átadja magát Istennek, az tud isteni dolgokat tenni. Ha azt látod, hogy bonyolulttá válnak a dolgok, mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!” Szabadulj meg a gondolataidtól… irányítsd figyelmedet másra, mert a te értelmed korlátolt és nehezen tudod felismerni a rosszat. Ezért mindig bennem bízz és szabadulj meg önmagadtól. Így tegyél minden szükségedben. Így tegyetek mindannyian és akkor szüntelenül nagy csodákat fogtok látni, szeretetemre fogadom. Gondoskodni fogok, ebben biztosak lehettek. Mindig önátadásra készen imádkozzatok, akkor nagy békességet és csodálatos gyümölcsöket fogtok tapasztalni, és akkor is, ha az áldozatvállalás kegyelmét adom elégtételül bűneitekért és szeretetetek megújulásáért, mely szenvedést hordoz. Ez lehetetlennek tűnik számotokra? Csukd be a szemed és mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!” Ne félj, én gondoskodni fogok. És te alázatosan fogod áldani nevemet. A te imádságod nem ér annyit, mint ez a bizalomteljes önátadás; ezt jól jegyezd meg! Nincs hatékonyabb kilenced ennél:
„Ó Jézusom, átadom magam, Te gondoskodj!”
„Add át magad az én szívemnek…és meglátod.” Azt akarom, hogy higgy az én mindenhatóságom ban, nem pedig a hatékonyságomba n; és engedd meg, hogy én működjek benned, és általad másokban. Keresd a velem való bensőséges kapcsolatot, enyhítsd utánad való szomjamat, hogy gazdaggá tehesselek, és úgy szerethesselek, ahogyan erre vágyom. Engedd meg, hogy hozzád jöjjek, hogy meglátogassalak , engedd meg, hogy rád árasszam mindenhatóságomat.
Ha mellettem leszel, és nem azon iparkodsz, hogy megmutasd alkalmasságodat , hited és mindenhatóságom tanúja leszel, én pedig melletted leszek, amikor beszélsz, jársz, és dolgozol, amikor imádkozol, vagy alszol, mert „pihentében is megáldja az Úr, akit szeret” (Zsolt 126). Ha mellettem maradsz, ha nem kergeted vágyaidat, és nem aggódsz érdekeid miatt, ha teljes bizalommal átengeded nekem azokat, akkor én mindent meg fogok adni neked, amire csak szükséged van, az én örök tervemben. Olyan érzésekkel ajándékozlak meg, melyekre szükséged van, együttérzést adok neked felebarátaid iránt, és mindent megteszek azért, hogy úgy beszélj, és azt tedd, ami kedves számomra. Így tetteid szeretetemből fakadnak majd. Az én erőm fog működni általad, nem a te aktivitásod lesz előtérben, és új gyermekeimhez vezetlek téged, akik bennem fognak születni. Annyira tudok működni benned és általad, amennyire te az én igaz fiammá akarsz lenni, úgy, ahogyan Egyszülöttem, mert jól tudod „ha az én akaratomat teszed; testvérem, nővérem és anyám leszel”, hogy el tudj vinni másokhoz, ezáltal új gyermekekre találhassak és meg tudjak születni sokakban. Így az igaz fiakat szolgálva, új fiakat teremtek. Mindaz, amit te meg tudsz tenni, semmi ahhoz képest, amit én azon szívek titkában teszek, akik szeretnek. „Maradjatok meg az én szeretetemben… Ha bennem megmaradtok és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok és megkapjátok” (Jn 15).Vinczéné Fehér Ilona kérésére küldöm.
#2 szerk 2014-05-27 07:19
Kedves Ilona!
Sajnos nem ismerem a kiadványt és azt sem tudom, ki adta ki. Megértését kérve, szeretettel: Gyula
#1 Vinczéné Fehér Ilona 2014-05-26 19:08
 +!
 Keresem:"Jézusom rád hagyatkozom" c. kiadványt.
 Ne mi akarjuk megoldani a problémáinkat,bízzuk
 Jézusra.  Jézus üzenetét egy olasz Atya kapta, 
évekkel ez előtt, lehetséges hogy a Szent Szív
 Alapítvány adta ki.(?)
 A segítséget, előre is köszönöm. Ilona

You have no rights to post comments