u

Kategória: hsz
Megjelent: 2013. november 08. péntek
IGgJ

:

Kategória: hsz
Megjelent: 2013. november 08. péntek
Kedves Anna Erzsebet! Beleborzongtam a beszamoloja olvasasa kozben,kulonosen a nap-jelensegnel.Nagyon szepen koszonom.Isten fizesse meg Testveri szeretettel Annamaria

-

Kategória: hsz
Megjelent: 2013. november 08. péntek
Imádlak Drága Szentháromság,nagyon szeretlek Édes Szűzanyám!Köszönjük Nektek, hogy adtátok a Szent Hegyet.Hála a karizmatikus Csilik János Atyáért,aki azon fáradozik, hogy Istenhez vezessen bennünket.Persze ez az ördögnek nem tetszik,ezért támadja ezt a Szent Helyet.Az ördög embereket használ fel a támadásra, akik annyira ostobák, hogy hagyják magukat vezetni.Kedves Tilda, inkább utazzon el erre a Szent Helyre, hagyja, hogy Isten megnyissa az ön szívét.Ne ítélkezzen, pláne ne gúnyolódjon Szent dolgokkal.Dicsértessék Jézus Krisztus.Amen

abortusz, magzatvédelem

Kategória: hsz
Megjelent: 2013. november 08. péntek
Kedves olvasók! Az abortuszhoz való jog kérdéskörében (amellyel kapcsolatban a cikkben szereplő személy Wanda Póltowska is véleményt formál) szeretnélek benneteket bizonyos vonatkozásokban felvilágosítani. Még mielőtt megkérdezné valaki, hogy milyen alapon teszem ezt, előre kijelentem, hogy az általam felvázolt meglátások Isteni kegyelem birtokában születtek, vagyis a Szentlélek sugallatára. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy mielőtt reflektál a mondandómra, előtte alaposan mérlegelje az általam felvázoltakat és a saját álláspontját is jól gondolja át mielőtt elhamarkodott véleményt formál. Először is szeretném fölvázolni, hogy az erkölcsi rend szerint hogyan kellene kinéznie az abortusszal és a magzatvédelemmel kapcsolatos szabályozásnak, mielőtt az európai uniós jogi szabályozásra és az egyes tagállamok és más nemzetállamok ezzel kapcsolatos gyakorlatára vonatkozó észrevételeiteket megteszitek. Az értelmezések nem terjednek ki minden, a tárgykörre vonatkozó törvényességi megállapításokra, azok csak iránymutatóak a jogtisztaság kialakítása érdekében. A magzatvédelemre és az abortuszra vonatkozó törvényi szabályozás. - A két területen a jog által alkalmazott retorzív elemek megszüntetése. - A jogi eljárás alá vont (abortuszon átesett), érintett személy, egyszemélyi vagy több emberből álló mentor/segítő/felkészítő/előkészítővel történő elbeszélgetésre felszólítást kap, ahol eligazítást és tájékoztatást kap a terápián/gondozói ellátásban való részvétel lehetőségeiről. A megjelenés nem kötelező. (Lelki gondozás; lelki vezetői gondozás; családterápia; életrendezés terápia; életvezetés terápia; lelki segély szolgálat; édesanya otthonok; szülő otthonok; kismama tanfolyamok; szülésre való gyakorlati (és lelki) felkészítés stb.) - Az összes terápiás és gondozói ellátás és szolgálat az állami költségvetés által 100%-ban finanszírozható/térítésmentes. - Súlyos* magzatkárosodás és nemi erőszak esetén, az édesanya kizárólagos joga az abortusz kezdeményezése. - A magzatelhajtásra nem kötelezhető semmilyen egészségügyi foglalkozású személy, azt csak egyszemélyi döntés alapján, önkéntes alapon végezhető el. A magzatelhajtást elvégző személy és az abortuszon átesett személy valamint az abortuszt bizonyos esetekben harmadik személyként kezdeményező személy a fenti két esetben és az alábbi összefüggésben törvényileg nem szankcionálható. - Az egészséges és a súlyosan károsodott kategóriába nem sorolható magzatot abortáló egészségügyi vagy dilettáns személy, büntethetőségi, büntetőjogi felelősség megállapítása esetén, hasonló szankcióban részesül, vagyis felszólítást kap, lelki vezető (lelkész) vagy más, teológiailag képzett szakemberrel történő elbeszélgetésre, vagy írásba foglalt teológiai értekezést vehet át, amely a megfogant élet életszentségére vonatkozó teológiai alapvetéseket tartalmazza. A felszólításnak nem köteles eleget tenni az érintett személy. A felszólítási aktust, az ateista vagy szakrálisan közömbös szemléletű felszólításra jogosult személy nem köteles megtenni. Személyes megjegyzés: A fenti értelmezés, súlyos magzatkárosodás és nemi erőszak esetén az édesanya számára biztosítja az abortusz melletti döntés lehetőségét, azonban ez nem jelenti azt, hogy az abortusszal ezekben az esetekben egyetértek vagy indokoltnak tartom. Kinyilvánítom azon véleményemet, hogy a megfogant élet szent. Ezért az üzenetem, minden hasonló élethelyzetbe került édesanya számára, hogy ne abortálja magzatát semmilyen körülmény okán, akkor sem, ha az erőszakos cselekedet következtében fogant, vagy ha a magzat súlyos egészségkárosodással jöhet csak a világra. Ha az édesanya úgy érzi, hogy nem képes vállalni az ilyen körülmények miatt világra jött gyermek felnevelésének vagy gondozásának érzelmi vagy anyagi terheit, akkor az örökbefogadás vagy az állami gondozás intézménye biztosítja az így világra jött kisgyermekek számára a róluk való gondoskodást. A retorzív elemek megszüntetése tehát ezekben az esetekben azt jelenti, hogy az abortuszon átesett személy nem részesíthető semmilyen elmarasztalásban, bűnügyi eljárásban vagy bűnügyi felelősségre vonásban. A törvényességi eljárás egyetlen következménye az említett felszólítás, amit írásban vagy szóban kell az érintett tudomására hozni (pl. postai úton, vagy pl. védőnő személye által, vagy lehetséges pl. más családtagon keresztül is a szociális ellátó hálózat fejlettségének és hozzáállásának függvényében, és más egyéb módon is.) Súlyos* magzatkárosodás és nemi erőszak esetén kezdeményezett és/vagy végrehajtott abortusz esetében nincs helye semmilyen törvényességi eljárásnak és elmarasztalásnak, tehát az ezen kívül eső abortuszok esetében elrendelt felszólítási aktusnak sem. Tehát fontos megérteni, az abortusz kezdeményezésének és az abortusz végrehajtásának erkölcsi megítélése nem jelentheti azt, hogy az állapotos édesanyát törvényileg kötelezzék a gyermek kihordására és a gyermek megszülésére, és ennek elmulasztása esetén az abortuszon átesett személyt és/vagy az abortuszt elvégző személyt/az abban közreműködő személyeket elmarasztalják vagy megbüntessék. Az ilyen irányú törvényi kötelezettségek megfogalmazói és gyakorlói nagy durvaságot cselekszenek, ami természetesen beleütközik Jézus Krisztus tanításába, az evangéliumi elvekbe. Az erkölcsi törvények a tanítás átadása embertársainknak, az apostolkodás, az evangélium hirdetése, misszió és nem inkvizíció. A misszionáriusok alázatával, szelídségével és türelmével szabad csak végezni. Az inkvizítorok arroganciájával és durvaságával semmi esetre sem. Sajnálatos hogy az utóbbi is jelen van napjainkban a katolikus egyházon belül is. Sajnos az egyházra is mintha nagy szellemi sötétség borult volna e tekintetben, nem csak az abortusz és a magzatvédelem vonatkozásában. (itt meg kell jegyeznem a jelenlegi pápát a megnyilatkozásai alapján szerencsére kivételnek tekinthetem egyenlőre! Természetesen nem ismerem az összes pápai állásfoglalást ezért a véleményem megváltoztatásának jogát fenntartom.) II. János Pál pápa és az említett orvosnő hazájában, Lengyelországban törvényileg hatályos büntetőszankció pl. a pedofil bűnelkövetők kasztrálása, biológiai úton történő ivartalanítása. A lenygyel katolikus püspöki kar együtt utazott egy megemlékezésre azokkal a lengyel politikusokkal, akik ezt a törvényt megalkották és alkalmazzák ( azon a repülőgépen, amely a közelmúltban lezuhant.) aki nem hiszi járjon utána. De említhetném a magyar katolikus püspöki kart is, akik a választásokra körlevelet adtak ki a választáson való részvételre buzdítva a híveket. (A Fidesz-KDNP meghirdette a háromcsapás törvényt, amely tovább szigorította az egyébként is már hatályban lévő tényleges életfogytiglani büntetőszankciót.) és sajnos sorolhatnám még a hazai és nemzetközi rossz példákat. A szentírási figyelmeztetés talán súlyosabb érv azoknak, akik gonoszságaikat cselekszik: Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből: Róm 1.18 Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Róm 1.19 Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Róm 1.20 Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük, Róm 1.21 mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Róm 1.22 Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak. Szent Máté evangéliuma 9.13 Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

abortusz kérdés

Kategória: hsz
Megjelent: 1999. november 30. kedd
Először is szeretném leszögezni, hogy számomra az abortusz gyilkosság, méghozzá az egyik legrémesebb. De van egy kérdés ami nem hagy nyugodni, mert sajnos, hozzám nagyon közel felmerült a dilemma. Mi van akkor, ha a terhesség során olyan komplikáció merül fel, amiben az anya egész biztosan belehal, ha nem szakítják meg a terhességét (pl. szívelégtelenség, akut terhességi zsírmáj, súlyos toxikozis.. vannak ilyenek). Ilyen módon a gyermek is biztosan meghal, az anya is. Mégis úgy tudom az egyház ezekben az anyai életveszélyes esetekben sem engedi az abortuszt. Pedig ilyenkor nem kérdés a magzat halála, csak az, hogy vele hal e az anya, akinek esetleg már van több felnevelni való gyermeke. Az élet szent. Igen. De biztosan így? Ha ennyire Isten kezébe akarjuk tenni az életet, milyen jogon végzünk életmentő vakbélműtétet? Tudom más, de mégis, nézni, hogy meghaljon egy többgyermekes anya, és nem megmenteni?! Mikor a gyermek biztosan meghal?!! Nem valami olyan honlap, amit olvasgatni kéne (egyházellenes), bocsánat a linkért, de ezt a történetet másutt most nem találtam meg: http://bioetikablog.hu/2010/05/magiszterium#more-960453 Nagyon várom a véleményeket, személy szerint érint ez a kérdés.

egyéni lelkiismeret

Kategória: hsz
Megjelent: 1999. november 30. kedd
Kedves K.! Tudomásom szerint az általad említett esetben - amikor az anya és a gyermeke is halálos veszélyben forog -, az egyház az egyéni lelkiismeretre és a családi döntésre bízza a dolgot. Persze az is igaz, hogy nemrégiben avattak boldoggá egy édesanyát, aki úgy vállalta a (sokadik) gyermeke megszületését, hogy tudta, ő meg fog halni... Gondolom, a hősies fokon gyakorolt szeretet miatt emelték oltárra, de ez nem kisebbíti az előtte írtakat. Imával és szeretettel: Gyula

háát szerintem nem lelkiismeret

Kategória: hsz
Megjelent: 1999. november 30. kedd
Én úgy tudom nem lelkiismereti kérdés, hanem kánonjog ? paragrafusa szerint abortusz minden esetben önmagától beálló kiközösítést jelent. Egyébként ezzel kapcsolatban novemberben fogok találkozni egy pappal, majd megkérdezem tőle is. Tudod azt az esetet meg is értem, mikor a gyereked megszületéséért vállalod, a halált. Nagyon tisztelem, és nagy bátorság ez. De nekem azzal van bajom, ha a gyereknek sem lenne esélye, mert nyilván a 24. hét előtt meghal az anya, akkor a gyermeke is vele hal. És még ilyenkor sem lehet.. Számomra ez az amit nem bírok megérteni. Próbáltam tényleg, de nagyon nehéz.. És az egyház nem engedi a fogamzásgátlást sem, csak a TCST-t. TCST jól hangzik, de tudjuk, hogy nagyon kicsi a biztonsága, nem küszöbölhető ki a teherbeesés. Így ha egészségi problémád van, ami miatt életveszélyes a terhesség, akkor nem védekezhetsz, de ha terhes leszel, nem mentheted a saját életed sem, ha szükséges (pl. toxikózis). Azt hiszem a házasságban a szűzesség sem megoldás.. nagyon nehéz ez. Szeretnénk megfelelni, de néha túl nehéz..

nem ilyen merev

Kategória: hsz
Megjelent: 1999. november 30. kedd
Kedves K.! Tudomásom szerint az egyéni lelkiismeret - helyes értve! - a "legfelsőbb fórum". Azt pedig kizártnak tartom, hogy a kánonjog előírja a szülő és gyermeke halálát egyaránt! (Egyébként ebben nem is illetékes...) Számomra egyértelmű, hogy amelyik életet meg lehet menteni, azt meg is kell menteni! Gyula

a megfogant élet szent.

Kategória: hsz
Megjelent: 1999. november 30. kedd
Kedves K! A megfogant magzat elpusztítása, nem helyes, akkor sem, ha az orvos (vagy más dilettáns személy) kategorikusan feltételezi, hogy a magzatelhajtás az állapotos anya túlélését jelentheti. Tudom nehéz elfogadni ezt a kijelentést, de egy ártatlan kis lény (magzat) életének kioltása árán nem etikus megmenteni az anyukát. Meglehet, mind a két teremtmény meghal egy olyan komplikáció következtében, amelyeket megemlített, de semmiképp nem helyes a magzat élete árán az anya túlélését feltételezve kioltani a pici életét. Egy hasonlattal megpróbálom érzékeltetni, ami talán segít megérteni miért nem helyes elfogadni az abortálás lehetőségét az ilyen esetekben sem. Két ember halad keresztül, egy rozoga omladozó labilis hídon, egy szakadék felett. Láthatólag nincs a közelükben senki. Nagy távolságból, a hídon haladókat szemléli egy statikus mérnök és egy mesterlövész. A statikus mérnök meg van róla győződve, hogy a híd, két embert nem bír már el és kettejük alatt össze fog omlani a híd és mind a ketten lezuhannak. A mesterlövésznek megfordul a fejében, hogy ha az egyik embert lelövi a hídról, akkor a másik ember talán átjuthat a hídon. A mesterlövész természetesen akkor hoz helyes döntést, ha nem lépi meg azt, ami megfordult a fejében. Ha így jár el, vagyis nem lövi le az egyik embert a másik túlélésének érdekében, csak akkor marad tiszta a lelkiismerete. Ez akkor is érvényes, ha a döntésének következményeként a szemük láttára leszakad a híd és a két hídon járó ember meghal. Elnézést a sánta hasonlatért, de talán segít megérteni a kérdést. Az állapotos kismama akkor hoz helyes döntést, ha az abortuszt minden körülmények között elutasítja, akkor is, ha ezzel a saját életét is kockáztatja. A kismama hozzátartozói részéről (férj, bármely családtag, rokon, esetleg barát) szintén az egyetlen helyes döntés az abortusz elutasítása. Ez azért lényeges, mert bizonyos esetekben a hozzátartozókra hárulhat a döntés, például a kismama eszméletlensége esetén. És az orvos (vagy más dilettáns személy) részéről szintén az abortusz elutasítása az egyetlen helyes döntés. Egy keresztény orvos, (nem keresztény is) aki az abortusz erkölcsi megítélésével tisztában van, soha nem hoz az abortusz mellett döntést. Elnézést a zárójeles részért, de fontos kiemelnem a dilettáns személyt, mert adott esetben előfordulhat az is, hogy a komplikációk felmerülése esetén, nem orvosi, és nem egészségügyi személynek kell a döntést meghoznia, a várandós nő gyógykezelésének, műtéti beavatkozásának vagy elsősegélynyújtásának tekintetében. Kedves K., az Istenbe vetett bizalmunk segít át mindannyiunkat minden nehéz élethelyzeten és a bennünket ért sorstragédiák elfogadásában és elviselésében is. ha egy ilyen komplikációban egy kismama elveszíti az életét a magzattal együtt, a földön maradt családját, hozzátartozóit a Gondviselő tovább oltalmazza. Egy hívőnek bíznia kell isten kegyelmében és gondviselésében, bárhogy alakuljanak is a dolgaink. A Szűzanya különös oltalmába ajánlok minden állapotos édesanyát, különösen az ilyen körülmények között elhunyt kismamákat picinyeket és az elárvult családtagjaikat.

köszönöm!

Kategória: hsz
Megjelent: 1999. november 30. kedd
Köszönöm a választ! Megnyugtat, hogy így gondolod. (A kánonjog nem foglalkozik azzal, ki hogy hal meg, csak azzal, hogy abortusz tilos mindenhogy. De mondom ezzel kapcsolatban még okosodok majd ez igazán hozzáértő paptól) szép napot!

a kibicnek

Kategória: hsz
Megjelent: 2013. november 08. péntek
Ez az a tipikus írás, amikor a kibicnek semmi se drága... Én csak azt tudom mondani, hogy ha teljesen nyilvánvalóvá válna, hogy a feleségem és a magzat is halálos veszélyben van, akkor - azon túl, hogy minden módon kérném Isten csodás közbeavatkozását - de amikor eljön az az utolsó pillanat, amikor még dönteni lehet (és kell!), biztos nem hagynám a feleségem meghalni, nem hagynám a gyermekeinket árván... De én csak egy rissz-rossz, kőszívű katolikus vagyok. Viszont Jézus nagyon érthetően és világosan beszél azokról az emberekről, akik másokra elviselhetetlen terheket raknak, amiket maguk egy ujjal sem érintenek - kedves Péter, talán ezen is el kellene gondolkodni! Minden jót! Gyula