abortusz, magzatvédelem

Kategória: hsz Megjelent: -0001. november 30. kedd
Kedves olvasók! Az abortuszhoz való jog kérdéskörében (amellyel kapcsolatban a cikkben szereplő személy Wanda Póltowska is véleményt formál) szeretnélek benneteket bizonyos vonatkozásokban felvilágosítani. Még mielőtt megkérdezné valaki, hogy milyen alapon teszem ezt, előre kijelentem, hogy az általam felvázolt meglátások Isteni kegyelem birtokában születtek, vagyis a Szentlélek sugallatára. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy mielőtt reflektál a mondandómra, előtte alaposan mérlegelje az általam felvázoltakat és a saját álláspontját is jól gondolja át mielőtt elhamarkodott véleményt formál. Először is szeretném fölvázolni, hogy az erkölcsi rend szerint hogyan kellene kinéznie az abortusszal és a magzatvédelemmel kapcsolatos szabályozásnak, mielőtt az európai uniós jogi szabályozásra és az egyes tagállamok és más nemzetállamok ezzel kapcsolatos gyakorlatára vonatkozó észrevételeiteket megteszitek. Az értelmezések nem terjednek ki minden, a tárgykörre vonatkozó törvényességi megállapításokra, azok csak iránymutatóak a jogtisztaság kialakítása érdekében. A magzatvédelemre és az abortuszra vonatkozó törvényi szabályozás. - A két területen a jog által alkalmazott retorzív elemek megszüntetése. - A jogi eljárás alá vont (abortuszon átesett), érintett személy, egyszemélyi vagy több emberből álló mentor/segítő/felkészítő/előkészítővel történő elbeszélgetésre felszólítást kap, ahol eligazítást és tájékoztatást kap a terápián/gondozói ellátásban való részvétel lehetőségeiről. A megjelenés nem kötelező. (Lelki gondozás; lelki vezetői gondozás; családterápia; életrendezés terápia; életvezetés terápia; lelki segély szolgálat; édesanya otthonok; szülő otthonok; kismama tanfolyamok; szülésre való gyakorlati (és lelki) felkészítés stb.) - Az összes terápiás és gondozói ellátás és szolgálat az állami költségvetés által 100%-ban finanszírozható/térítésmentes. - Súlyos* magzatkárosodás és nemi erőszak esetén, az édesanya kizárólagos joga az abortusz kezdeményezése. - A magzatelhajtásra nem kötelezhető semmilyen egészségügyi foglalkozású személy, azt csak egyszemélyi döntés alapján, önkéntes alapon végezhető el. A magzatelhajtást elvégző személy és az abortuszon átesett személy valamint az abortuszt bizonyos esetekben harmadik személyként kezdeményező személy a fenti két esetben és az alábbi összefüggésben törvényileg nem szankcionálható. - Az egészséges és a súlyosan károsodott kategóriába nem sorolható magzatot abortáló egészségügyi vagy dilettáns személy, büntethetőségi, büntetőjogi felelősség megállapítása esetén, hasonló szankcióban részesül, vagyis felszólítást kap, lelki vezető (lelkész) vagy más, teológiailag képzett szakemberrel történő elbeszélgetésre, vagy írásba foglalt teológiai értekezést vehet át, amely a megfogant élet életszentségére vonatkozó teológiai alapvetéseket tartalmazza. A felszólításnak nem köteles eleget tenni az érintett személy. A felszólítási aktust, az ateista vagy szakrálisan közömbös szemléletű felszólításra jogosult személy nem köteles megtenni. Személyes megjegyzés: A fenti értelmezés, súlyos magzatkárosodás és nemi erőszak esetén az édesanya számára biztosítja az abortusz melletti döntés lehetőségét, azonban ez nem jelenti azt, hogy az abortusszal ezekben az esetekben egyetértek vagy indokoltnak tartom. Kinyilvánítom azon véleményemet, hogy a megfogant élet szent. Ezért az üzenetem, minden hasonló élethelyzetbe került édesanya számára, hogy ne abortálja magzatát semmilyen körülmény okán, akkor sem, ha az erőszakos cselekedet következtében fogant, vagy ha a magzat súlyos egészségkárosodással jöhet csak a világra. Ha az édesanya úgy érzi, hogy nem képes vállalni az ilyen körülmények miatt világra jött gyermek felnevelésének vagy gondozásának érzelmi vagy anyagi terheit, akkor az örökbefogadás vagy az állami gondozás intézménye biztosítja az így világra jött kisgyermekek számára a róluk való gondoskodást. A retorzív elemek megszüntetése tehát ezekben az esetekben azt jelenti, hogy az abortuszon átesett személy nem részesíthető semmilyen elmarasztalásban, bűnügyi eljárásban vagy bűnügyi felelősségre vonásban. A törvényességi eljárás egyetlen következménye az említett felszólítás, amit írásban vagy szóban kell az érintett tudomására hozni (pl. postai úton, vagy pl. védőnő személye által, vagy lehetséges pl. más családtagon keresztül is a szociális ellátó hálózat fejlettségének és hozzáállásának függvényében, és más egyéb módon is.) Súlyos* magzatkárosodás és nemi erőszak esetén kezdeményezett és/vagy végrehajtott abortusz esetében nincs helye semmilyen törvényességi eljárásnak és elmarasztalásnak, tehát az ezen kívül eső abortuszok esetében elrendelt felszólítási aktusnak sem. Tehát fontos megérteni, az abortusz kezdeményezésének és az abortusz végrehajtásának erkölcsi megítélése nem jelentheti azt, hogy az állapotos édesanyát törvényileg kötelezzék a gyermek kihordására és a gyermek megszülésére, és ennek elmulasztása esetén az abortuszon átesett személyt és/vagy az abortuszt elvégző személyt/az abban közreműködő személyeket elmarasztalják vagy megbüntessék. Az ilyen irányú törvényi kötelezettségek megfogalmazói és gyakorlói nagy durvaságot cselekszenek, ami természetesen beleütközik Jézus Krisztus tanításába, az evangéliumi elvekbe. Az erkölcsi törvények a tanítás átadása embertársainknak, az apostolkodás, az evangélium hirdetése, misszió és nem inkvizíció. A misszionáriusok alázatával, szelídségével és türelmével szabad csak végezni. Az inkvizítorok arroganciájával és durvaságával semmi esetre sem. Sajnálatos hogy az utóbbi is jelen van napjainkban a katolikus egyházon belül is. Sajnos az egyházra is mintha nagy szellemi sötétség borult volna e tekintetben, nem csak az abortusz és a magzatvédelem vonatkozásában. (itt meg kell jegyeznem a jelenlegi pápát a megnyilatkozásai alapján szerencsére kivételnek tekinthetem egyenlőre! Természetesen nem ismerem az összes pápai állásfoglalást ezért a véleményem megváltoztatásának jogát fenntartom.) II. János Pál pápa és az említett orvosnő hazájában, Lengyelországban törvényileg hatályos büntetőszankció pl. a pedofil bűnelkövetők kasztrálása, biológiai úton történő ivartalanítása. A lenygyel katolikus püspöki kar együtt utazott egy megemlékezésre azokkal a lengyel politikusokkal, akik ezt a törvényt megalkották és alkalmazzák ( azon a repülőgépen, amely a közelmúltban lezuhant.) aki nem hiszi járjon utána. De említhetném a magyar katolikus püspöki kart is, akik a választásokra körlevelet adtak ki a választáson való részvételre buzdítva a híveket. (A Fidesz-KDNP meghirdette a háromcsapás törvényt, amely tovább szigorította az egyébként is már hatályban lévő tényleges életfogytiglani büntetőszankciót.) és sajnos sorolhatnám még a hazai és nemzetközi rossz példákat. A szentírási figyelmeztetés talán súlyosabb érv azoknak, akik gonoszságaikat cselekszik: Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből: Róm 1.18 Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Róm 1.19 Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Róm 1.20 Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük, Róm 1.21 mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Róm 1.22 Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak. Szent Máté evangéliuma 9.13 Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

You have no rights to post comments