A Szeretetláng kegyelmi hatásai Erzsébet asszony életében

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. május 19. vasárnap

A Szűzanya többször kéri A Szeretetláng lelki naplóban, hogy engedjük már meg, hogy a Szeretetláng kiáradjon ránk és így a kegyelmi hatásai megjelenhessenek az életünkben. Azt is olvashatjuk, hogy a Szeretetláng olyan nagy kegyelmi kiáradás, amilyen még nem történt, mióta az Ige testté lett. Egykor a Szűzanya testileg szülte Jézust a világra, most pedig lelkileg adja nekünk, olyan tökéletesen, ahogyan csak ő tudja adni.

Kindelmanné Erzsébet asszony életrajzához

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. március 21. csütörtök

Talán nem tűnik túl nagy bátorságnak, ha azt állítjuk, hogy Erzsébet asszony életében valóban kiformálódott a krisztusi jellem, és ezért megfigyelhetők az életében azok a jó tulajdonságok, amit a teológia isteni erényeknek – hit, remény és szeretet -, valamint sarkalatos erényeknek - okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség -, nevez. Életrajzát olvasva látni fogjuk, hogyan formálta Isten az ő életét már kora gyermekkorától kezdve, nehézségeken és megpróbáltatásokon, de reményeken és vigasztalásokon keresztül is, hogy belülről megerősödjön, megtisztuljon és kitartó, hűséges munkása lehessen az Úr szőlőjének.

Erzsébet asszony hivatása a lelki napló fényében

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. március 16. szombat

Kindelmanné Erzsébet asszony élete önmagában is a szolgáló szeretet szép példája. Ha azonban nem lenne a Szeretetláng lelki napló, akkor ő is csak egyike lenne a sok elrejtett életet élő, a nagyközönség előtt ismeretlen szentnek, férfinak és asszonynak, akik életszentségét csak a mennyben ismerik és fogjuk majd ismerni mi is. Úgy tetszett azonban Istennek, hogy Erzsébet asszony meghívását, életét és életszentségre törekvésének útját mindenki előtt ismertté tegye a lelki napló által.

Erzsébet asszony aszkéziséről

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. március 13. szerda

A szentek életrajzában sokszor olvashatjuk, hogy megtérésük után radikális eszközökkel próbálják megfegyelmezni testüket. Böjtölnek, virrasztanak, olykor számunkra alig elképzelhető módon sanyargatják testüket, hogy egészen a Lélek ellenőrzése alatt tarthassák életüket.

Erzsébet asszony és az életszentség vizsgálata

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. március 10. vasárnap

Amikor egy életszentség hírében elhunyt ember életét hivatalos vizsgálat tárgyává teszik, elsősorban azt kutatják, hogy az illetőről igazolható-e, hogy hősies fokon gyakorolta a szeretetet. (Tehát nem azt, hogy történtek-e körülötte csodák, azok egyébként is Isten művei…) Összegyűjtik a körülöttük élők beszámolóit az életéről, tetteiről, hogy alaposan áttanulmányozzák, mit tett és milyen lelkülettel. Ezen túl természetesen arra is kíváncsiak, hogy az illető élete milyen gyümölcsöket termett az életében, illetve az Isten által rábízott küldetésben. 

Egy tiszteletre méltó magyar asszony

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. február 25. vasárnap

A legtöbb kereszténységhez tartozó népnek és nemzetnek, szerzetesrendnek és lelkiségi mozgalomnak vannak tiszteletre méltó, oltárra emelt, boldognak és szentnek mondott emberei. Ezek legnagyobb része csak az adott közösség körében ismert, de vannak közöttük olyanok is, akiknek fénye átragyog nemzeteken és korokon. Assisi Szent Ferenc az egész világon ismert szent, de a sok boldoggá és szentté ferences testvér közül hányat ismerünk még? Alig egyet-kettőt. Hasonló a helyzet a Prédikátorok Rendjéből Szent Domonkossal és Aquinói Szent Tamással, illetve a többi domonkos szenttel. Morus Tamás vagy Newman bíboros kiemelkedik Nagy Britannia szentjei közül, az ars-i plébános vagy Jeanne d’Arc és a lourdes-i Soubiorus Bernadette Franciaországból – keveseket ismernek sokan és sokakat kevesen.

Egy kép a Szeretetláng kápolnára

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2024. február 20. kedd


Egy kép a törökbálinti Szeretetláng kápolnáról a mai (kedd délutáni) szentségimádás alatt...

Ó boldog pillanat...

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2023. november 12. vasárnap

"Ó boldog pillanat! Tudom, te is várod, mikor már nem választ el (minket) semmi egymástól. Én várlak gazdagság minden pompájával, s akkor már egészen egyek leszünk,megoszthatatlanul. Érzem, szíved nagyon ver az örömtől. Én is veled örvendek, s hogy örömöd még jobban fokozzam, mindig veled leszek." (Jézus szavai a Szeretetláng lelki naplóban)

Kindelmanné Erzsébet asszony hagyatékából - képekkel

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2023. július 14. péntek

Amikor Kindelmanné Erzsébet asszony elhunyt 1985-ben Törökbálinton, személyes tárgyai két cipősdobozban voltak - ezeket egy kis vitrinben őrizzük a Szeretetláng kápolna sekrestyéjében (lásd első képet). Ezek között van a kis imafüzete is (2. kép), aminek az utolsó oldalára - talán egy lelkiismeret vizsgálat, bűnbánat alkalmával -, felírt nyolc szót, nyolc bűnös hajlamot, amit felfedezni vélt magában (3. kép).

Szeretetláng Fesztivál 2023.

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2023. augusztus 04. péntek

Idén is lesz Szeretetláng Fesztivál!

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2023. július 04. kedd

SZERETETLÁNG FESZTIVÁL - 2023. AUGUSZTUS 26., 10 órától, BP. MÁRIAREMETE
Meghívott előadó: Dariusz Dąbrowski atya, akit ti még nem ismertek – de mi már igen! Napjainkban ő a Szeretetláng legtüzesebb lelkű terjesztője Lengyelországban. Két éve ő volt a Lelki Napló lengyel kiadásának egyházi lektora...