A Szeretetláng lelki gyógyító hatása Kindelmanné Erzsébet asszony életében - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. május 17. szerda

A talpraesettségre és határozottságra Erzsébetnek később is nagy szüksége volt. Mélyen hívő emberként kellett a kemény rákosista diktatúrában nevelnie gyerekeit, és később, a ’60-as években képviselnie a Szeretetláng ügyét, elvinni az üzeneteket papoknak, püspököknek… A nélkülözések és hányattatások közepette gyerekkorától kifejlődött lelki erő nélkül erre bizonyosan nem lett volna képes!

A Szeretetláng lelki gyógyító hatása Kindelmanné Erzsébet asszony életében - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. május 12. péntek

A Szeretetláng lelki gyógyító kegyelmét felismerhetjük a Szeretetláng Lelkinapló leírója, Kindelmann Károlyné, született Szántó Erzsébet életét szemlélve. Ismerkedjünk meg ezért először e sokat szenvedett asszony életével, gondoljuk végig, milyen lelki sebeket okozhatott mindez benne, és utána figyeljük, hogyan gyógyítja ezeket Jézus Krisztus, az örök Szeretetláng.

Az égi üzenetek közlésének története

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. május 08. hétfő

Pataki Mihály Mária, Piusz testvér világi karmelita tanúságtétele: Ezerkilencszáz-hetvenes évek végén történt. Egy délután, amikor Erzsébet asszonyt [1] meglátogattam, ő nagy lelkendezéssel fogadott: „Idefigyelt Piusz – mondta – üzenet van számodra! Gyorsan írd!” Tollat és papírt ragadtam, de oly sebesen diktált, hogy alig győztem követni mit is mond. Kapkodva ugyan, de azért még is sikerült leírnom e néhány mondatot.

Ima lelki gyógyulásért és szabadulásért

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. május 03. szerda

Drága Istenem! Én is csak azt tudom mondani, amit Erzsébet asszony: „Úgy érzem, hogy lelkemet koldus módra összefoltozott rongyok takarják. Imádott Jézusom, látod, milyen vagyok?” Köszönöm, hogy megmutattad nekem, még mindig mennyire összetört és sebzett vagyok. Köszönöm, hogy nem kell elbújnom előled, hanem bűneim bánatával együtt hozzád bújhatok, mert Te szeretsz engem!

A Szeretetláng kegyelmi hatása

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. április 25. kedd

A Szeretetláng Lelkinaplót 1962-ben kezdte írni hazánkban, Máriaremetén egy hatgyermekes családanya, Kindelmanné Erzsébet asszony, Jézus Krisztus és Szűz Mária kérésére. A Szeretetláng üzenete azóta az egész világon elterjedt. a Naplót több, mint húsz nyelvre lefordították, egyházunkban pedig bekerült a jóváhagyott lelkiségek közé.

Szeretetláng-átadás az egész országban

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. február 02. csütörtök

A Szeretetlángot szívükbe fogadók nagy ünnepe világszerte február 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A Szeretetláng Lelki Naplóban a Szűzanya erre kér minket: „Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok... Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény! Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben.” Február 2-án az alábbi helyeken lesz ünnepi Szentmise és Szeretetláng átadás:

Lángátadás - belső gyógyulás a Szeretetláng által

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. január 29. vasárnap

A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. A Szűzanya szavai szerint "Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját". "Szívem szeretetével elétek állok. Itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket". A Szeretetláng egy kegyelmi ajándék, amely "csodákat tesz a szívek mélyén". A Szeretetláng "kegyelmi hatása által a lelkekben fényt derítek" - mondta a Szűzanya Kindelmanné  Erzsébet asszonynak, a Lelkinapló lejegyzőjének.

Szeretetláng ünnep Törökbálinton

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2017. január 19. csütörtök

Szeretetláng-átadás Törökbálinton a Szeretetláng kápolnában Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 2017. február 2-án, csütörtökön 9 órától. Program:

Szeretetláng-ima a tisztítótűzben szenvedőkért

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. november 10. csütörtök

A Szeretetláng Mozgalom elindítójának, Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszonynak a Szűzanyától kapott 1962. október 13-i üzenete így hangzik: „Hogyha bármikor Szeretetlángomra hivatkozva elimádkoztok tiszteletemre három Üdvözlégyet, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítóhelyről. A halottak hónapjában (novemberben) pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által tíz lélek szabadul ki a tisztítóhelyről. - A szenvedő lelkeknek is érezniök kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását.”

Szeretetláng Mozgalom - karácsonyi körlevél

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. december 25. vasárnap

"Kedves testvérek, akik szívetekbe fogadtátok a Szeretetlángot!

Engedjétek meg, hogy Jézus születésének ünnepén személyes hangú levélben köszöntselek Benneteket. Az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a Szeretetláng Mozgalom 2017-re szánt jelmondata, amely világszerte programot ad számunkra. Néhány napja kifejezetten ezért nyitottam ki a Lelki Naplót, és az 1964. december 6-i dátumnál rögtön a Szent Szűz következő szavaira esett a tekintetem: „Tüzet tűzzel fogunk oltani!” Aztán néhány sorral később a Szűzanya megismétli szavait: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.”

A Szeretetláng kápolna nagy lehetősége

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. október 20. csütörtök

Kedves Testvérek!

Bizonyára tudjátok, hogy Kindelmanné Erzsébet asszonyt, a Szeretetláng Lelkinapló íróját élete utolsó heteiben Törökbálinton ápolták és itt hunyt el. Halála tizedik évfordulóján, 1995-ben Szeretetláng-szobrot avattunk szobája helyén, két évre rá pedig, 1997. tavaszára épült fel ugyanitt hazánk első Szeretetláng kápolnája. (Jövőre, 2017-ben lesz a huszadik évfordulónk!) Itt azóta is folyamatos az imádság és közösségi összejöveteleinket Isten csodálatos módon megáldotta, ahogy erről már többször tanúságot is tettünk.