Zakariás és Mária – Mária, és az elmélkedő ima hatása (2. rész)

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 10. vasárnap

Zakariásnak kilenc hónap kellett a hithez és engedelmességhez, a bizalomhoz és a köztünk élő Isten megvallásához. Máriának ehhez egy perc is elég volt. Pedig ő nem volt művelt, nem volt jártas a Törvény teológiai finomságaiban. Fiatal lány volt, akit eléggé elzártan neveltek, korának többi lányához hasonlóan. Ismeretei a gyermekek foganásáról és születéséről ugyanolyanok, mint Zakariásé – ugyanúgy pontosan tudja, hogy nem lehet gyereke, mint az idős házaspárnak. És mégis, mennyire más ez a történet!

Zakariás és Mária – hitetlenség és bizalom (1. rész)

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 02. szombat

A szent és hitetlen pap

A négy evangélium közül Lukácséban olvashatunk legtöbbet Szűz Máriáról. Azt gondolom, hogy amikor az evangelista elhatározta, hogy megírja Jézus Krisztusról szóló Örömhírét (evangéliumát) azzal kellett szembesülnie, hogy ahhoz, hogy ezt megtehesse, Mária történetét is meg kell írnia.

A Szeretetláng küldetése

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. március 16. szerda

A Szeretetláng lelkületét jól mutatja az első magyarországi Országos Szeretetláng Találkozón, 2001. május 19-én elfogadott „Nyilatkozat a magyarországi Szeretetláng Lelki Mozgalom tagjai számára”. Ez a Nyilatkozat a Szeretetláng küldetését írja le rövid és mindenki számára érthető formában. (Lásd alább.)

Kindelmanné Erzsébet asszony és a Szeretetláng prófétai lelkülete - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. március 01. kedd

Erzsébet néni prófétai lelkülete

A Szeretetláng Lelkinapló tartalmazza azokat a prófétai üzeneteket, amelyeknek beteljesülését éljük napjainkban. „Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és megújul a Föld színe, mert: ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűz közbenjáró hatalma által történik.” (1963. március 24.) Érdemes tehát nyitott szívvel olvasnunk, elmélkednünk Erzsébet asszony életén és a naplóban leírt szavakon, mert így feltárul előttünk az a jövő, amelyet Isten készített számunkra.

Kindelmanné Erzsébet asszony és a Szeretetláng prófétai lelkülete - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 25. csütörtök

„Bízzál! Mindig mondtam, hogy amit bizalommal kérsz, azt már meg is kaptad.” (Jézus szavai a Lelkinaplóban, 1963.05.24.)

A krisztusi ember és a Szeretetláng

 II. János Pál pápa azt mondta, az Egyház két tüdővel lélegzik, illetve az Egyház tüdejének is két oldala van: a keleti és a nyugati egyház. Ugyanígy mondhatjuk, hogy a krisztusi ember is két tüdővel lélegzik, illetve a tüdejének két oldala van. Az egyik oldal „Máriás” lelkületű, a másik  pedig „Szentlelkes”.

A törökbálinti Szeretetláng-kápolnáról, röviden

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 17. szerda

1997 nyarán fejeződött be Törökbálinton a Szeretetláng-kápolna építése. Maga az épület egy év alatt készült el, története azonban több, mint egy évtizedre nyúlik vissza – és onnantól tart. 1985-ben itt hunyt el Kindelmanné Erzsébet asszony, a Szeretetláng Lelkinapló lejegyzője. Erzsébet asszony halálának tizedik évfordulóján szobor került a szobája helyére, az épen maradt házfalba. Rá egy évvel pedig elkezdődött a kápolna építése.

A két nagy Szeretetláng-ima

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 09. kedd

Az egyiket nevezhetjük a teljes egyesülés imájának, amit Jézus újra és újra átelmélkedtetett Erzsébet asszonnyal - ez végig vonul a Szeretetláng Lelkinapló egészén. A másik a Szeretetláng kiáradásáért mondott fohász, amit sokáig le sem mert írni Erzsébet asszony, mert a fohászt az "Üdvözlégy Mária..." - imádságba illesztve kell mondani.

Élő Szeretetláng - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 02. kedd

Bevezetés az egyesülés imájába

 „Égjetek, mint az égő csipkebokor, mely ég, de el nem ég!” (Sz. L. 1963.08.01.)

 „Gyönyörűségem az emberek fiaival lennem!” (1964.06.29.)

Kis regula, azaz lelki út a Szeretetláng Lelkinapló tanítása szerint

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. január 12. kedd

E kis írás a lelki út céljáról és eszközeiről beszél elsősorban, ezért viszonylag kevés szó esik annak gyümölcseiről: békesség, szeretet, jóság, türelem, kedvesség, tisztaság, önmegtartóztatás... Meggyőződésünk azonban hogy aki követi az utat, megtapasztalja ezek megjelenését és kiteljesedését életében. Mert Krisztus követése olykor nagy küzdelembe kerül, de mégis áthatja a béke és szeretet, amely egyedül a krisztusi ember állandó jellemzője.

Élő Szeretetláng - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. január 28. csütörtök

„Gazdag vagyok, és mégis koldulok a ti szeretetetek után.” (Sz.L. 1963.01.06.)[1]

Még mindig két hatalmi zászló van kitűzve a földön - ahogy azt Loyolai Szent Ignác leírta. Az egyik Jézus Krisztus zászlója és Isten Országáé. A másik pedig a sátán birodalmának zászlója. Nincs harmadik út, nincs semleges terület.

A Lelkinapló

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. január 06. szerda

Ebben az írásban először szeretném bemutatni a lelkinaplók megítélésének szempontjait általában, a második részben pedig a magyar Kindelmanné Erzsébet asszony Szeretetláng Lelkinaplóját és röviden összefoglalni, amit ebből tanulhatunk.