Erzsébet és Mária - a megáldott élet. 1. rész: Felkent beszéd, prófétai szó

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2016. április 28. csütörtök

A Messiás a Felkent, ahogy Dániel próféta megjövendölte: „Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig…” (Dán 9, 25 – ez és az azután következő próféciák a Felkent megöléséről és a Templom lerombolásáról Jézus Krisztusban beteljesedtek.) A felkenés Istentől jön, Ő adja és hitelesíti. (Az ószövetség idején ismertek voltak a különböző felkenési, felhatalmazási szertartások és Egyház is őrzi és tovább élteti ezt a hagyományt.) Péter apostol is erről beszél az Apostolok Cselekedeteiben olvasható prédikációjában:

"Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.” (ApCsel 10, 37-38)

Szűz Mária életében is megjelenik ez a felkenés. Amikor az angyali üzenet után elmegy nagynénjéhez, láthatjuk, hogy a Szentlélek az egyszerű köszöntésén keresztül kiárad, szavai a felkenés erejével hatolnak be Erzsébet szívébe, s őt prófétai módon megihletik. Az idős asszony csodálatos mennyei látást kap és unokahúgában, ebben a fiatal lányban felismeri a Messiás anyját. Mária szavain keresztül a Szentlélek kiárad az Erzsébet szíve alatt hordott magzatra és János is megkeresztelkedik a Szentlélekben. (Mondhatjuk erre, hogy Keresztelő Szent Jánosról az anyja méhében lemosta az Úr az áteredő bűn terhét és felkente küldetésére? Igen, azt hiszem mondhatjuk ezt is.)

 Erzsébet a prófétai kinyilatkoztatást így fejezi be:

 "Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1, 45)

 Igen, a Szűzanya boldog, emberi és isteni értelemben egyaránt. Öröme és boldogsága „ragadós” – a kegyelemmel teljes állapotból következően, a Szentlélek erejében, a felkent beszéd által - így aztán az egész találkozás Isten dicsőítésébe torkollik.

 „Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet.

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

 Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.” (Lk 1, 39-55)

 Figyeljük meg, hogy Mária az elragadtatott himnikus dicsőítésben a Szentírás szavait visszhangozza. Szíve tele van a Kinyilatkoztatással – amit a választott nép megkapott és megőrzött – valóban egész élete Istenben van elrejtve, Isten szavaiból táplálkozik és Isten szavait visszhangozza.

 Most már láthatjuk azt is, mi miért vallunk olyan sokszor kudarcot, amikor embereket akarunk meggyőzni Isten igaságairól. Szavaink csak emberi szavak, amelyek talán emlékeztetnek a Kinyilatkoztatás igéire, de nincs bennük Isten valósága, Isten ereje. A Szentlélek felkenése nélkül mondataink erőtlenek, szavaink a földön koppannak és nem tudnak áthatolni a bezárt szíveken. Jézus azonban átment a bezárt ajtón és a falakon is. Ha vele járunk és kérjük a Szentlélek felkenését, mi is megtapasztalhatjuk ugyanazt az erőt és örömet, amit a kegyelemmel teljes Szűzanya megélt Erzsébettel.

 Mennyei Atyám! Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel kenj fel minket is a szolgálatra, hogy gondolataink, vágyaink és terveink megegyezzenek a Tiéddel! Szavaim a Te szavaid legyenek, erőm és örömöm a Te erődből és örömödből fakadjon és egész életemmel megdicsőíthesselek Téged, ahogy tette ezt a Szűzanya és teszik mindmáig a te szentjeid. Hadd váljunk szentté mi is mindannyian! Köszönöm Istenem, hogy válaszolsz kérésünkre! Ámen.

Részlet Sípos (S) Gyula: Mária titka című könyvből. Kapható Budapesten a Ferenciek terén néhány katolikus könyvesboltban, vagy megrendelhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levélcímen. (Ára 900 Ft)

 

You have no rights to post comments