Isten műve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 23. vasárnap

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” (Lk 1,1–4;4,14–21)
Így történt, így történik és így fog történni, a világ végéig.
Köszönöm Uram! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ki vesztette eszét?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 22. szombat

"Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette." (Mk 3,20–21)
Amikor a világ megbolondul, a józanokat tartják részegnek, az okosokat bolondnak, Isten Fiát pedig az ördögtől valónak...
A szeretet, erő és józanság Lelkével éltess minket Uram! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Égi hatalom

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 21. péntek

"Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre." (Mk 3,13–19)
Az Egyház birtokolja ezt a hatalmat, de csak nagyon visszafogottan él vele...
Adj nekünk erőt és bátorságot Uram, hogy mindenkor és mindenkivel jót cselekedhessünk Szentlelked által! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A bárka

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 20. csütörtök

"Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt." (Mk 3,7–12)
Ez a bárka most az Egyház...
Segíts Uram, hogy befogadó lelkülettel éljünk és mindenkit hozzád vezethessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bénaságainkkal együtt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 19. szerda

"Jézus felszólította a béna kezű embert: Állj ide középre!” (Mk 3,1–6)
Jézus az emberek elé állít minket, hogy megmutathassa rajtuk kegyelmét és szeretetét.
Köszönöm Uram, hogy veled lehetünk és tanúságot tehetünk rólad! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az sötétség közepén

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 18. kedd

"Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" (Mt 25,1–13)
Jézus ebben a példabeszédében az éberségre, az ima és virrasztás fontosságára hívja fel a figyelmet.
Add Uram, hogy korunk sötétségében ne lankadjunk el, hanem mindig keressük akaratodat és meg is cselekedjük azt! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Miért van az..?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 17. hétfő

„Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” (Mk 2,18–22)
Vajon miért van az, hogy a saját szokásainkhoz akarjuk igazítani még Istent is, és megítéljük embertársainkat?
Az ítélkező lelkülettől ments meg Uram minket, és vezess minket a testvéri szeretet útján! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A víz borrá lesz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 16. vasárnap

Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,1–11)
Istent a bizalom és engedelmesség cselekvésre készteti, túláradó kegyelemmel.
Uram, "nincs borunk", szűkölködünk a Szentlélekből, jöjj el, és alakíts át minket életeddel! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus lelki és testi gyógyulást ad

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 14. péntek

"Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” (Mk 2,1–12)
Ha Jézushoz fordulunk, mindig megbocsát és segít bajainkban.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Betegek és bűnösök

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 15. szombat

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,13–17)
Ki az, aki elmondhatja magáról, hogy mentes minden bűntől?
Istenem, mi mind betegek és bűnösök vagyunk, jöjj el közénk és ments meg minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus és a leprás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 13. csütörtök

„Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” (Mk 1,40–45)
A leprás Jézushoz fordul és meggyógyul. Nekünk is hozzá kell fordulnunk...
Drága Jézus, tisztítsd meg minket is a bűn leprájától és gyógyíts meg minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult