Szeressétek egymást...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 07. péntek

"Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 15,12–17)
Ha hallgatnánk Jézusra, Édenné válna a szívünk, életünk és Föld...
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten szeretetével szeretni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 06. csütörtök

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!"
Önzetlen, túlcsorduló, tanító, gyógyító és szabadító, érlelő és beteljesítő szeretet...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, tölts el minket önmagaddal egészen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Élet bősége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 05. szerda

"Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek." (Jn 15, 1-8)
A világ sokféle ideológiát kínál a széles úton, de csak a krisztusi keskeny úton telhetünk el az isteni élet bőségével.
Tiéd vagyok Uram, és Tiéd is karok maradni, most, és mindörökké! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten békéje

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 04. kedd

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek." (Jn 14,27–31a)
Isten békéjét nem a körülmények hozzák létre, hanem szívtől szívig hatol, Isten szívétől a mi szívünkig.
Köszönjük Uram, hogy benned nyugalmat talál a szívünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Növekvő hittel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 03. hétfő

"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek." (Jn 14,6–14)
A hit kegyelmi ajándék is, amely növekedhet...
Növeld hitünket Uram! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ha Krisztusban vagyunk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 02. vasárnap

"Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok." (Jn 15,1–8)
Mert ha Krisztusban vagyunk, akkor már nem is mi kérünk, hanem Ő kéri az Atyát...
Mennyei Atyánk! Most Jézus Krisztus nevében kérjük a kegyelmet, hogy... ámen!   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ítélkező lelkület

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. május 01. szombat

"Jézus erre így szólt: Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” (Mt 13,54–58)
Figyelmeztetés ez nekünk, hogy nyitottak maradjunk Isten munkájára életünkben.
Az ítélkezés és botránkozás lelkületétől óvj meg minket, Urunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Út, Igazság, Élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. április 30. péntek

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,1–6)
Minden vallásban lehetnek megsejtések Istenről, de a Kinyilatkoztatás csak Jézusban, Jézussal jött el.
Köszönöm Uram, hogy megismerhettelek Téged, örök igazság, és általad eljuthatok az örök életre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hinni az Atyában és Jézus Krisztusban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. április 28. szerda

"Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem." (Jn 12,44–50)
Jézus Krisztus az Atya képmása, a Fiú megtestesülése, tökéletes Isten és tökéletes ember, az új Ádám...
Köszönöm Uram a hit ajándékát! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szeretet köteléke

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. április 29. csütörtök

"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek." (Mt 11,25–30)
Ez az iga a szeretet köteléke, amely az örök Szeretethez köt minket.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és tölts el minket önmagaddal! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Teljes biztonságban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. április 27. kedd

"Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből." (Jn 10,22–30)
Ha Jézus kezébe tesszük le az életünket, teljes biztonságban vagyunk az örök életünk felől.
Köszönöm Uram, hogy megkerestél, megtaláltál és megtartottál minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult