Meg akarok bocsátani...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 12. csütörtök

"Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.” (Mt 18,21–19,1)
Isten Jézus Krisztusban kiengesztelődött velünk, nekünk is ki kell engesztelődnünk egymással.
Drága Istenünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk... igen, én teljes szívemből megbocsátok és bocsánatot kérek, ámen.
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kérjetek és kaptok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 11. szerda

"És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól." (Mt 18,15–20)
Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek Jézus nevében, ott van közöttük...
Drága Istenünk! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és  a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus ígéretei biztosak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 10. kedd

"Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is."  (Jn 12,24–26)
Jézus ígéretei biztosak - és Ő már a mennyben van...
Köszönöm Uram, hogy velem vagy és én veled lehetek mindenkor! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Virrasszatok és imádkozzatok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 09. hétfő

"Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!" (Mt 25,1–13)
Jézus figyelmeztet, hogy maradjunk éberek, nehogy ellankadjunk és lelkileg elaludjunk út közben...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus jelen van

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 08. vasárnap

"Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él." (Jn 6,41–51)
Jézus életét adta értünk és önmagával táplál minket.
Hiszem Uram, hogy valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben, köszönöm, hogy magamhoz vehetlek Téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult 

Hit és a cselekedetek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 07. szombat

"Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! – átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen.” (Mt 17,14–20)
Hiszem, és amit hiszek, azt megcselekszem...
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen! ámen.    (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult 

Jézus tanúságot tesz istenségéről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 06. péntek

"Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni." (Mk 9,2–10)
Jézus tanúságot tesz tanítványainak istenségéről, hogy megerősítse őket keresztre feszítése előtt...
Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó, imádunk téged! ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A kinyilatkoztatott evangélium

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 05. csütörtök

„Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám." (Mt 16,13–23)
Isten kinyilatkoztatott Örömhíre Jézus Krisztus, boldog, aki Őt befogadja...
Köszönöm Uram, hogy megismerhettelek, megszerethettelek, és nálad maradhatok örökre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 03. kedd

„De Jézus azonnal megszólította őket: Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” (Mt 14,22–36)
A félelem visszatart minket Istentől és a beteljesülő élettől...
Drága Istenünk, kérünk gyógyítsd szívünk sebeit, hogy megszabaduljunk minden szorongástól és félelemtől! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hittel szólni és kérni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 04. szerda

"Erre Jézus így szólt hozzá: Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd! És a lánya meggyógyult még abban az órában. (Mt 15,21–28)
A hit és bizalom összeköt minket Istennel...
Hiszem Uram, hogy neked minden lehetséges - jöjj, és cselekedj életünkben! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A kegyelem megsokasodása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 02. hétfő

"Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket." (Mt 14,13–21)
Ha együttműködünk Istennel, kegyelme megsokasodik rajtunk.
Mi Atyánk... jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod... amint a mennyben, úgy a földön is... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult