Az Élet kenyere

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 16. kedd

"Jézus így válaszolt: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem." (Jn 6,30–35)
Jézus önmagát ajándékozta nekünk az Eucharisztiában, s bene az örök életet.
Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és táplálsz minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mit tegyünk?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 15. hétfő

"Erre megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?" (Jn 6,22–29)
"Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött."
Növeld hitünket Uram és add, hogy megcselekedjük akaratodat! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 14. vasárnap

"Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét." (Lk 24,35–48)
Jézus elhozta az üdvösséget minden Istenben reménykedőnek.
Jöjj Szentlélek és töltsd el élő reménységgel szívünket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus bátorít minket

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 13. szombat

"Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket: Én vagyok, ne féljetek!" (Jn 6,16–21)
Olykor nehéz elhinni, hogy az élet viharos sötétsége idején Jézus közeledik, pedig ez az igazság...
Vezess el minket Uram a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindig dicsérhessünk Téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Túláradó kegyelem

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 12. péntek

"Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek." (Jn 6,1–15)
Jézus nem méricskél, mennyi kenyér lenne elég, hanem túláradó bőséggel ad...
Köszönöm Uram, hogy kegyelmeddel mellettünk állsz minden helyzetben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ingyen és túláradó bőséggel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 11. csütörtök

"Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket." (Jn 3,16–21)
Isten ingyen és túláradó bőséggel adja Szentlelkét azoknak, akik kérik...
Jöjj Szentlélek Úristen áraszd ránk teljesen mennyből fényességedet... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Irgalom és ítélet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 10. szerda

"Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában." (Jn 3,16–21)
Jézusban van az Irgalom teljessége és az Ítélet teljessége.
Drága Istenünk, áraszd ki Szentlelkedet, a bűnbánat és megújulás Lelkét, a megtérés ajándékát hogy mindenki megmenekülhessen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az örök élet ajándéka

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 09. kedd

"És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn 3,7b–15)
Feltekintünk a keresztfára és hisszük, hogy Krisztus feltámadt, s vele együtt mi is feltámadtunk a halálból...
Köszönöm Uram, hogy örök élettel ajándékoztál meg minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hirdessétek az evangéliumot...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 06. szombat

Azután így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,9–15)
Mert Isten mindenkit meg akar menteni, hogy egy se vesszen el...
Segít Uram, hogy mi is bátran hirdethessük Örömhíredet! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Öröm töltötte el őket

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. április 07. vasárnap

"Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat." (Jn 20,19–31)
A Szentlélek gyümölcsei közül a felsorolásban a második az öröm...
Köszönöm Uram, hogy megmentettél és országod polgárává tettél minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Gyilkos vágyak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2024. március 25. hétfő

"Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban." (Jn 12,1–11)
A világ ezt akarja ma is, eltüntetni, vagy legalább meghamisítani mindent, ami Jézussal kapcsolatos.
Drága Istenünk, adj nekünk erőt és bátorságot, hogy ki tudjunk tartani melletted mindenkor! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult