Mindent odaadni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 27. hétfő

„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,1–4)
Jézus mindent megvizsgál, mindent figyelembe vesz, őt nem lehet becsapni...
Add Uram, hogy úgy éljek, hogy az a Te dicsőségedre, és az emberek javára váljon! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus azonosítja magát velünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 26. vasárnap

"Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" (Mt 25,31–46)
Ez a szeretet mércéje és mértéke...
Segíts Uram, hogy megkülönböztetés nélkül tudjak szeretni és szolgálni, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Örökké élni Istenben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 25. szombat

"Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi." (Lk 20,27–40)
Isten életre kelt és életben is tart Szentlelke által.
Köszönöm Uram, hogy megmentettél, és Országod polgárává tettél minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az ostor

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 24. péntek

"Jézus ezt mondta nekik: Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." (Lk 19,45–48)
Érezzük-e már a hátunkon az ostor csapkodását?
Könyörülj rajtunk Urunk és tisztíts meg minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Örül vagy sír?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 23. csütörtök

"Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!" (Lk 19,41–44)
Vajon, ha ma ránk néz az Úr, egyházunkra és hazánkra, örül vagy sír?
Drága Istenünk, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hidd el, és cselekedj

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 22. szerda

"Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van." (Lk 19,11–28)
Adottságaink, képességeink és tehetségeink kibontakoztatását Isten megáldja és segíti, csak kezdjük el...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Emberfia azért jött...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 21. kedd

"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett." (Lk 19,1–10)
Jézus most is itt van és keres és kopogtat, és minket is erre hív...
Jöjj Uram, mert nélküled elveszünk és elvész az egész világ! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bátran és őszintén

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 20. hétfő

"Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled?" (Lk 18,35–43)
Jézus tőlünk is ezt kérdezi, hogy segíthessen...
Add Uram, hogy bátran és őszintén tudjunk válaszolni a kérdésedre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Belefáradás nélkül

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 18. szombat

"Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak?" (Lk 18,1–8)
A példa előttünk áll: éjjel-nappal Isten elé járulni és kitartani az imában...
Igen Uram, Te vagy az út, az igazság és az élet, és mi hozzád tartozunk... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ez a reményünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 19. vasárnap

"Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" (Mt 25,14–30)
Ez a reményünk, hogy ezt fogjuk hallani Jézustól, amikor elé kerülünk...
Segíts Uram, hogy mindig hűséges tudjak maradni Hozzád és a te tervedhez az életemben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Jel és a Bárka

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 17. péntek

„Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába." (Lk 17,26–37)
Az Emberfia, Jézus Krisztus a nagy jel, amire figyelnünk kell, és Isten országa a Bárka...
Segíts Uram, hogy mindig megmaradjunk szent jelenlétedben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult