Isten munkálkodik értünk...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 30. szerda

„Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” (Jn 5,17–30)
Az Isten országáért végzett munka százszoros termést hozhat itt a földön, és a mennyben is.
Segíts Uram, hogy a jót akarjuk, és megcselekvésébe soha bele ne fáradjunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus segít és figyelmeztet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 29. kedd

„Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” (Jn 5,1–16)
Jézus segít, de egyben figyelmeztet is: nem élheted tovább a régi módon az életed.
Add meg nekünk Uram, a gyógyulás és szabadulás, a megtérés és megújulás ajándékát! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hitt az az ember

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 28. hétfő

"A királyi tisztviselő azonban így szólt: Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam! Jézus erre azt felelte: Menj csak! Fiad él." (Jn 4,43–54)
Hitt az az ember Jézus szavának, de vajon mi is hiszünk-e, és kérjük-e kitartóan Istent, hogy cselekedjen?
Uram jöjj, mielőtt még többen meghalnak a háborúk és bűnök borzalmaiban! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Tékozló fiak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 27. vasárnap

"Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát." (Lk 15,1–3.11–32)
Tékozoljuk a napjainkat - de ha visszafordulunk Istenhez, Ő mindig visszafogad és megadja az újrakezdés lehetőségét.
"Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened." Bocsáss meg és kelts életre minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Felmagasztal, megaláz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 26. szombat

"Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” (Lk 18,9–14)
A gőgös önigazultak háborúkat kezdenek, az alázatosak a békét keresik...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ezért szent lesz...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 25. péntek

„A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni." (Lk 1,26–38)
Istennél semmi sem lehetetlen...
Jöjj Szentlélek, szállj le ránk, hogy mi is krisztusivá formálódjunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A meghasonlott ország...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 24. csütörtök

„Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik." (Lk 11,14–23)
Nem tagadhatjuk, hogy hazánk is meghasonlott állapotban van...
Urunk, ments meg minket az összeomlástól, hozd el a bűnbánat és megújulás idejét! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus tökéletessé teszi a tanítást

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 23. szerda

"Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad." (Mt 5,17–19)
A Biblia nem szakácskönyv, amiből tetszés szerint főzhetünk magunknak...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten segítségének elutasítása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 21. hétfő

"Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák." (Lk 4,24–30)
Még Istent is megölnénk, csak nehogy szembe kelljen nézni önmagunkkal...
Bocsáss meg nekünk Uram, és vezess minket az élet útján! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szeretni és megbocsátani

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 22. kedd

"Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte." (Mt 18,21–35)
Isten megbocsátott nekünk, ezért nekünk is meg kell bocsátanunk egymásnak.
Segíts Uram, hogy megbocsátó tudjak lenni, és szeretni azokat is, akiket csak Te tudsz szeretni! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Azt gondoljátok..?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. március 20. vasárnap

"Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.” (Lk 13,1–9)
Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!
Jöjj Szentlélek, bűnbánat és megújulás Lelke és hozz békét a világnak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult