Jézus hív

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 29. szombat

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!" (Mt 11,25–30)
Jövünk Uram, és hozzuk a szívünkben a többi embert is...
Köszönöm Uram, hogy szeretsz és átölelsz minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ő bennem és én őbenne

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 28. péntek

"Az én testem ugyanis valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne." (Jn 6,52–59)
Ha értenénk Jézus szavainak teljes súlyát, miden nap rohannánk a szentmisére...
Drága Jézusom! Add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Élő kenyér

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 27. csütörtök

"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,44–51)
Jézus jelen van az Oltáriszentségben, hogy az örök élettel tápláljon minket.
Köszönöm Uram, hogy magunkhoz vehetünk Téged minden szentmisében! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Fiú, az örök élet kulcsa

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 26. szerda

"Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6,35–40)
Jézus Atyja a mi Atyánk, aki mindent megtett a megmentésünkre.
Hiszem, hogy Te vagy a Fiú, a Messiás, Jézus a Krisztus, a mi megmentőnk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézussal együtt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 25. kedd

"Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket." (Mk 16,15–20)
Nem egyedül végezzük a munkánkat, hanem Jézus Krisztussal, aki mindig velünk van.
Drága Jézusom! Add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az örök élet kincseiért

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 24. hétfő

"Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre." (Jn 6,22–29)
Kincseket kell gyűjtenünk a mennybe, a szeretet tetteiből fakadó kincseket.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és taníts szeretni minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Lángoló szívvel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 23. vasárnap

"Akkor azt mondták egymásnak: Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,13–35)
Jézus mindent megmagyaráz és életre kelt...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és lobbants lángra szívünket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Viharban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 22. szombat

"Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket: Én vagyok, ne féljetek!” (Jn 6,16–21)
Most is viharzik a világ, ám Jézus jön felénk a viharban...
Drága Istenünk, segíts, hogy teljes bizalommal és hittel tudjunk élni és szeretni a nehéz körülmények között is! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Szentlélek bőségében

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 20. csütörtök

"Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket." (Jn 3,31–36)
Isten hív és küld minket, a Szentlélek támogatásával.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és segíts, hogy Isten akarata szerinti életet tudjunk élni! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Túláradó kegyelem

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 21. péntek

„Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.” - Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek." (Jn 6, 1-15)
Jézus túláradó kegyelme kiárad azokra, akik hozzá fordulnak.
Küldd el Lelkedet Istenünk, és újítsd meg a föld színét! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az örök élet ajándéka

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 19. szerda

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16–21)
Csak el kell fogadni...
Kérünk Uram, add meg a benned való hit ajándékát minden embernek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult