Örvendezve felujjongott...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 21. kedd

"Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!" (Lk 1,39–45)
A Szentlélek megeleveníti bennünk Isten szavát és akaratát.
Drága Istenünk, keresztelj meg minket Szentlélekkel és tűzzel! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Legyen nekem a Te szavaid szerint

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 20. hétfő

„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1,26–38)
Mária megérti és elfogadja Isten akaratát életében - és ezzel döntő fordulatot vesz a világtörténelem...
Igen Uram, legyen meg a Te akaratod mindenben, amint a mennyben, úgy a földön is, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szentlélekkel felkent beszéd

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 19. vasárnap

"Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet." (Lk 1,39–45)
Mária szaván keresztül a Szentlélek cselekszik...
Kenj fel minket Urunk Szentlelkeddel, hogy szavaink és tetteink téged közvetítsenek mindenkinek! Ámen.
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Felébredt álmából...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 18. szombat

"Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki." (Mt 1,18–24)
"Kelj fel, ki alszol, s Krisztus fénye rád ragyog..."
Segíts Uram, hogy lelkileg felébredjünk és bennünk is megszülessen Jézus Krisztus valósága! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus, Dávid fia

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 17. péntek

"Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája." (Mt 1,1-17)
Jézus, Dávid Fia, az előre megígért Messiás, akiben beteljesültek az ószövetségi próféciák...
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk! ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten előtt nyitottan, vagy bezárkózva önmagunkba...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 16. csütörtök

"Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban Isten szándékát." (Lk 7,24–30)
Az önigazultság megfoszt minket Istentől, mert önmagunk istenei akarunk lenni...
Segíts Uram, hogy mindig nyitott legyek a Te kezdeményezéseidre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Te vagy-e az Eljövendő?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 15. szerda

„Keresztelő János küldött minket, és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” (Lk 7,19–23)
Még János is elbizonytalanodik, Jézus olykor olyan szokatlan, merész, megbotránkoztató módon cselekszik...
Segíts Uram, hogy mindig felismerjünk, és soha ne botránkozzunk meg benned! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Látszat és valóság

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 14. kedd

„Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában." (Mt 21,28–32)
Önvizsgálatot kell tartanunk, nehogy a képmutatás bűnébe essünk és csak látszatkeresztény életet éljünk...
Add meg Uram a megtérés és megújulás ajándékát nekünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szentlélekkel és tűzzel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 12. vasárnap

"Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni." (Lk 3,10–18)
Hogy s szívünk megnyíljon és ráismerjen az Üdvözítőre...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és lobbants lángra minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten hatalma...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 13. hétfő

"Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” (Mt 21,23–27)
Isten hatalma szembesít minket a vétkeinkkel is, döntésre kényszerít, bűnbánatra és megújulásra hív...
Igen Uram, én engedelmeskedni akarok neked! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Olykor hiába minden...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. december 11. szombat

"Jézus így felelt: Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele." (Mt 17,10–13)
Ha elismerték volna János prófétaságát, el kellett volna ismerniük Jézust Messiásnak...
Az önigazultságtól és a tagadás szellemétől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult