Jézus is imádkozott

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 12. szerda

"Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott." (Mk 1,29–39)
Jézus is imádságban kereste az Atya akaratát és erejét, nekünk is ezt kell tennünk.
Miatyánk, aki a mennyekben vagy... jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus tanítása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 11. kedd

"Mindenki nagyon csodálkozott Jézus tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Mk 1,21–28)
Nem okoskodott, nem fontoskodott, hanem kimondta az Igazságot.
Segíts Uram, hogy meghalljuk, megértsük és megszívleljük tanításodat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus örömüzenete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 10. hétfő

"Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,14–20)
Ez az első üzenet, a kapu az összes többihez.
Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtunk, bűnösön! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szentlélekkel megkeresztelve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 09. vasárnap

"De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni." (Lk 3,15–16.21–22)
A Szentlélek nélkül nincs Élet bennünk.
Jöjj Szentlélek, és lobbantsd lángra bennünk az Isten- és emberszeretet tüzét! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Felelősségteljes közösségben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 08. szombat

"Jézus azonban így válaszolt: Ti adjatok nekik enni!” (Mk 6,34–44)
Jézus teljes közösséget vállal velünk és arra hív, hogy mi is közösséget vállaljunk egymással.
Segíts szeretni minket, Uram! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus tanít és gyógyít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 07. péntek

"Jézus tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt." (Mt 4,12–17.23–25)
Erre van ma is szükségünk: Jézus igazságának, gyógyító és szabadító szeretetének befogadására.
Jöjj el közösségeinkbe Uram, és taníts és gyógyíts minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hódolunk Isten Fia előtt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 06. csütörtök

„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” (Mt 2,1–12)
A napkeleti bölcsek szimbolizálják a népeket, amelyek leborulnak Isten előtt...
Néked hódolunk, Jézus, dicső király, ujjongj, dalolj, szívem... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Megszólított, megtaláltuk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 05. szerda

„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.” (Jn 1,43–51)
Több, mint 300 ószövetségi prófécia teljesedett be Jézusban...
Köszönöm Uram, hogy megtalálhattunk, mert Te megtaláltál, és megszólítottál minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szentlélekkel keresztel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 03. hétfő

"Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!" (Jn 1,29–34)
a Fiú elvállalta értünk a földi életet, hogy minket a mennyei éltben részesíthessen.
Keresztelj meg minket Szentlelkeddel Urunk, hogy mindig veled élhessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Tanúságtételek folyamában

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 04. kedd

„Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet -, és elvitte Jézushoz." (Jn 1,35–42)
Keresztelő János tanúságot tesz tanítványának, Andrásnak, aki pedig tanúságot tesz testvérének, Simon Péternek...
Segíts Uram, hogy mi is tanúságot tudjunk tenni rólad az embereknek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten gyermekei

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. január 02. vasárnap

"Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek..." (Jn 1,1–18)
Milyen nagy szó ez: Isten gyermekei vagyunk! Még mindig nem mértük fel ennek mélységét és magasságát.
Köszönöm Uram, hogy gyermekeddé fogadtál és így szólíthatlak: Atyám, aki a mennyekben vagy... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult