Majd Isten felemel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 13. szombat

"Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” (Lk 18,9–14)
Legjobb, ha Istenre bízzuk az értékelésünket, hogy el vesszünk ne saját vágyaink csapdáiban.
Életem Tiéd, én átadom neked, minden percemet ezután veled kezdem el... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A legfontosabb parancsolat

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 12. péntek

„Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28b–34)
Ez a főparancs, amin áll, vagy bukik az életünk...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, taníts szeretni minket!   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Nins semleges zóna

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 11. csütörtök

"Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” (Lk 11,14–23)
Vagy az Isten útját választjuk, vagy az ördögét - nincs semleges zóna, ahol ellébecolhatunk...
Tiéd vagyok Uram, és Tiéd is akarok maradni, most és mindörökké, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Elfogadni Isten tanítását

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 10. szerda

Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. (Mt 5,17–19)
Hajlamunk van rá, hogy csak azt halljuk meg Isten igéjéből, amit kedvező számunkra...
Segíts Uram, hogy el tudjalak fogadni Téged teljesen, ahogy te is elfogadsz engem! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Könyörülő és igazságos Isten

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 09. kedd

Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? (Mt 18,21–35)
Isten megbocsátott nekünk és ingyen szeret, és arra hív, hogy mi is tegyünk így.
Add meg Uram, hogy a tökéletes Isten- és emberszeretet lángja lobogjon szívünkben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Amikor Jézus átvilágítja a szívünket

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 08. hétfő

"Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák." (Lk 4,24–30)
Amikor Isten feltárja a szívünk sötét oldalát, vagy bűnbánattal válaszolunk, vagy gyilkos indulatokkal...
Jézus add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Templomunk megtisztítása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 07. vasárnap

„Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” (Jn 2,13–25)
Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot és szívünk templomát is meg akarja tisztítani.
Jöjj Szentlélek, Bűnbánat és Megújulás Lelke, vezess minket az élet útján! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az irgalmas Atya

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 06. szombat

"Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta." (Lk 15,1–3.11–32)
Isten, a mi Atyánk irgalmas szívű és hosszan tűrő...
Atyánk, vétkeztünk ellened! bocsáss meg nekünk és hozd el az enyhülés idejét! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Életveszély

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 04. csütörtök

"A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt." (Lk 16,19–31)
Ha evilág javait Isten elé helyezzük, nagy veszélybe kerül az örök életünk.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szegletkő

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 05. péntek

„A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!” (Mt 21,33–43.45–46)
Vigyázzunk, nehogy kidobjunk valamit az életünkből, amit Isten akar oda beépíteni...
Te vagy a szegletkő Uram, köszönöm, hogy rád támaszkodhatunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Odaadni az életet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. március 03. szerda

"Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” (Mt 20,17–28)
Meg kell találnunk a módját, hogy életünk más emberek javára váljék.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult