Bő termést hozni a bajok ellen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 10. szerda

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek." (Jn 15,1–8)
Százszoros termést kellene hoznunk, mert a baj a világban már ezerszeres.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok. Kérlek segíts! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten békessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 09. kedd

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen!" (Jn 14,27–31a)
Arra a belső békére van szükségünk, ami megőrzi szívünket az örök életre...
Béke fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus Szent Szíve, békéért esdeklünk... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Szentlélek megtanít mindenre

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 08. hétfő

"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” (Jn 14,21–26 )
Jézus küldetésének egyik célja, hogy a Szentlélek újra szabadon szárnyalhasson közöttünk...
Taníts minket Szentlélek, hogy egészen krisztusivá legyünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hinni és tenni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 07. vasárnap

"Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek." (Jn 14,1–12)
Hinni és tenni - ez a kulcs a győzelmes keresztény élethez.
Növeld hitünket Uram és add, hogy megtegyük akaratodat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bármit kérhetünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 06. szombat

"Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.” (Jn 14,7–14 )
Bátran kérjünk tehát...
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közén a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten békéje

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 05. péntek

"Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!" (Jn 14,1–6)
Isten békéje megőrzi a szívünket az örök életre.
Csak Isten békessége oltja szomjamat, üdvöm én tőle várom... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szolgáló szeretet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 04. csütörtök

"Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek." (Jn 13,16–20)
Aki visszaél hatalmával, erejével, befolyásával, abban nem Krisztus Lelke lakik...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az igaz út

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 03. szerda

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6–14)
Jézus szava egyszerre figyelmeztetés és buzdítás számunkra, hogy menjünk hozzá...
Lábaimat az igaz útra teszem... ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Pásztori szív

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 01. hétfő

"A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas." (Jn 10,11–18)
Kitartás, türelem, szeretet, szelídség, bizalom, hit, megértés, együttérzés...
Pásztori szívet adj nekünk Urunk, hogy el ne csüggedjünk a nehézségek idején! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Atya és a Fiú

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 02. kedd

"Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,22–30)
Az Atya és a Fiú, és a Szentlélek, aki kiárad az egész világra és a szívünkbe.
Tégy eggyé minket önmagaddal, Istenünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Nyitott ajtó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. április 30. vasárnap

"Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál." (Jn 10,1–10)
Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, csak rajta keresztül van szabad utunk az Atyához.
Köszönöm Uram, hogy kinyitottad nekünk az ajtót Istenhez és mindig nyitva is tartod! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult