Hirdette Isten országát

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 22. péntek

"Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát." (Lk 8,1–3)
Krisztus követőiként nekünk is meg kell vallanunk hitünket és reményünket Isten országában...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus megszólít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 21. csütörtök

"Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem!" (Mt 9,9–13)
Jézus minden embert megszólít, hogy az üdvösség útjára vezessen minket.
Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten bölcsessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 20. szerda

"Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták." (Lk 7,31–35)
A világ nem érti, de Jézus Krisztus Isten ereje és bölcsessége...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és formálj krisztusivá minket! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Megesett rajtunk a szíve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 19. kedd

"Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: Ne sírj!” (Lk 7,11–17)
Jézus ma is így néz ránk és mindent megtesz, hogy megvigasztaljon.
Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és gondot viselsz ránk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Csak egy szót szólj

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 18. hétfő

"Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem tartottam magamat méltónak arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám." (Lk 7,1–10)
Az alázatos és hívő lélek kérése mindig meghallgatásra talál.
Csak egy szót szólj Uram, és megmenekül a világ! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Elengedett adósság

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 17. vasárnap

„Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” (Mt 18,21–35)
Isten megbocsátott nekünk Krisztusban, nekünk is meg kell bocsátanunk egymásnak...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szív bőségéből szól a száj

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 16. szombat

"A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj!" (Lk 6,43–49)
A szavaink és tetteink megmutatják, mi lakik a szívünkben.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bedeszkázott szemmel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 15. péntek

"Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre?" (Lk 6,39–42)
Be van deszkázva a szemünk az előítéleteinkkel és önigazultságunkkal...
Az ítélkező lelkülettől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az ima fontosságáról

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 12. kedd

"Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte." (Lk 6,12–19)
Ha Jézus így tett, mennyivel inkább kell nekünk imádkozni...
Tiéd Uram minden dicsőség, imádás, tisztelet hatalom, mindörökkön örökké, ámen!   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szent kereszt felmagasztalására

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 14. csütörtök

"Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn 3,13–17)
Feltekintünk a keresztre és Jézus Krisztusra, aki életét adta értünk.
Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Lulácsnál négy boldogság, négy jaj...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. szeptember 13. szerda

"Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa." (Lk 6,20-26)
Lukács az evangéliumában nem nyolc boldogságot ír, hanem négy boldogságot a szegényeknek és négy jajt a gazdagoknak...
Óvj meg minket Uram attól, hogy bármit a Te országod gazdagsága elé helyezzünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult