Csodálatos biztosíték

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 10. szombat

"Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. " (Mt 10,24–33)
Milyen csodálatos biztosíték: Jézus kiáll értünk az Atya előtt...
Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó, a mi megmentőnk és Istenünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bárányok és galambok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 09. péntek

"Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok!" (Mt 10,16–23)
A világ nem változik, de nekünk változnunk kell, hogy el tudjuk hordozni azt...
Drága Istenünk, adj nekünk bölcsességet és erőt, hogy mindig a Te utadon tudjunk járni! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Itt van!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 08. csütörtök

"Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!" (Mt 10,1–7)
A meghívás és küldetés mindannyiunknak szól.
Köszönöm Uram, hogy meghívtál, országod polgárává tettél és feladatokat bíztál ránk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten erejéről és hatalmáról

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 07. szerda

"Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget." (Mt 10,1–7)
Ebben szűkölködik Isten népe, ezt kell elkérnünk az Úrtól...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Küldj munkásokat az aratásba

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 06. kedd

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” (Mt 9,32–38)
Mi is a munkások közé tartozunk, de kellenének még jobbak, erősebbek, szentebbek...
Drága Istenünk! Ajándékozz még nekünk embereket, munkatársakat, közösségi tagokat, rászorulókat és jótevőket, munkatársakat a Te országod építéséhez! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bízzál...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 05. hétfő

"Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” (Mt 9,18–26)
Jézus ugyanígy fordul hozzánk is...
Benned bízunk Urunk, Te vagy a gyógyító és szabadító, a mi Istenünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hitetlen nemzedék

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 04. vasárnap

"Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön." (Mk 6,1–6)
Itt tartunk mi, hitetlen nemzedék - esetleg néhány beteg meggyógyul...
Növeld hitünket Uram, hogy meg tudjuk tenni akaratodat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Boldogok, akik hisznek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 03. szombat

"Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” (Jn 20, 24-29)
A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által...
Növeld hitünket Urunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az irgalmas Isten színe előtt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 01. csütörtök

"Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” (Mt 9,1–8)
Isten megbocsátó szeretete feloldozást, gyógyulást és szabadulást hoz életünkbe.
Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten megtapasztalása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 02. péntek

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!" (Lk 1,39–56)
Isten megtapasztalása öröm, ujjongás és szeretet...
Szűz Máriával együtt imádjuk az Urat: magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus a szabadító

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. június 30. szerda

"Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben." (Mt 8,28–34)
Az ördögök nem az emberi fantázia kitalálásai, hanem valódi létezők, romboló hatalom, telve gonoszsággal.
A gonosz lélek kísértésétől és befolyásától ments meg Uram minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult