Az egyedül helyes út

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 13. péntek

"Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,1–6)
Ezért mindennél fontosabb, hogy megismerjük Jézus Krisztus életét és tanítását, hogy követni tudjuk őt.
Tiéd vagyok Uram, és tiéd is akarok maradni, most és mindörökké, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Boldogok vagytok, ha megértitek...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 12. csütörtök

"Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek." (Jn 13,16–20)
Valóban boldogság Jézus szavait és tetteit megérteni és megcselekedni...
Nyisd meg szívünket a megértésedre Uram, és adj erőt, hogy követni tudjunk téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus a világ világossága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 11. szerda

"Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben." (Jn 12,44–50)
Jézus a világ világossága, a teljes igazság és béke.
Drága Istenünk, oszlasd el a gonoszság sötétségét és hozd el az áldott békét és megújulást a világnak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus szavai

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 10. kedd

"Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik." (Jn 10,22–30)
Jézus szavai békét hoznak, bűnbánatra és megújulásra vezetnek és örömmel tölti el a szívünk.
Jöjj Szentlélek és nyisd meg szívünk Jézus szavaira, hogy meghalljuk, megértsük és életünkké váltsuk azokat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szavak és tettek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 09. hétfő

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért." (Jn 10,1–10 )
Jézus tetteivel igazolta szavait.
Köszönöm Uram, hogy életed árán is szerettél minket, és így megmentőnkké lettél! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten báránykái

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 08. vasárnap

„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből." (Jn 10,27–30)
És egy akol lesz és egy pásztor...
Köszönöm Uram, hogy megtaláltál és hazavezettél országodba! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Szentlélek életre kelt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 07. szombat

"A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.” (Jn 6,60–69)
A Szentlélek életre kelti bennünk a Biblia szavait és hívővé tesz minket.
Jöjj Szentlélek és járj át minket kegyelmeiddel, hogy életünk legyen benned és bőségben legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Élet kenyerében, az Élet kenyeréből élni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 06. péntek

"Az én testem ugyanis valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne." (Jn 6,52–59)
Őáltala, Ővele és Őbenne... lehet-e ennél többet kérni?
Köszönöm Uram, hogy egészen nekünk adtad magad az Eucharisztiában! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Küldés és fogadás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 04. szerda

"Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 13,16–20)
Isten arra hívja gyermekeit, hogy segítsék haza a többi tékozló fiút is...
Küldj minket Uram és add, hogy teljesítsük akaratodat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Élet kenyere

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 05. csütörtök

"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él." (Jn 6,44–51)
A szentáldozás lehetősége Isten óriási ajándéka az embereknek.
Drága Istenünk, Te táplálod a testünket, Te táplálod a lelkünket, Te adod az örök életet! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az út, az igazság és az élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2022. május 03. kedd

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6–14)
Ha Jézusnak ez a mondatát a szívünkre vennénk, mindent megtennénk, hogy az emberek rátaláljanak Jézusra...
Bocsáss meg nekünk Uram, hallgatag kőszívűségünkért! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult