Mária neve, Mária hite - 2. rész: Mária hite

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 21. csütörtök

Sokan élnek úgy, hogy azt gondolják ők hívő keresztények. Hitük azonban olyan, mint Zakariásé. Megtanulták, hogy van Isten, azt is tudják esetleg, hogy Ő jelen van a szentségekben. Igyekeznek betartani a törvényeit, erkölcsös életet élő, jó emberek. De ismerjük el, egy buddhista, muzulmán, vagy akár ateista ember élhet erkölcsös életet – legalábbis, amit mi látunk belőle. Valóban ez lenne a hit teljessége?

Mária neve, Mária hite - 1. rész: Mária új neve

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 15. péntek

Vegyünk most közelebbről szemügyre két fontos dolgot: Mária „nevét” és Mária hitét. Az ószövetségi elképzelés szerint a név mintegy összefoglalja és képviseli viselője személyiségét. Jézus Krisztusnál könnyű ezt megérteni, hiszen Jézus annyit jelent, mint Isten megszabadít – és valóban, Jézus Krisztus a Szabadító, aki kiváltott minket a sötétség birodalmából és Atyja országának polgáraivá tett minket.

Zakariás és Mária – Mária, és az elmélkedő ima hatása (2. rész)

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 10. vasárnap

Zakariásnak kilenc hónap kellett a hithez és engedelmességhez, a bizalomhoz és a köztünk élő Isten megvallásához. Máriának ehhez egy perc is elég volt. Pedig ő nem volt művelt, nem volt jártas a Törvény teológiai finomságaiban. Fiatal lány volt, akit eléggé elzártan neveltek, korának többi lányához hasonlóan. Ismeretei a gyermekek foganásáról és születéséről ugyanolyanok, mint Zakariásé – ugyanúgy pontosan tudja, hogy nem lehet gyereke, mint az idős házaspárnak. És mégis, mennyire más ez a történet!

Zakariás és Mária – hitetlenség és bizalom (1. rész)

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 02. szombat

A szent és hitetlen pap

A négy evangélium közül Lukácséban olvashatunk legtöbbet Szűz Máriáról. Azt gondolom, hogy amikor az evangelista elhatározta, hogy megírja Jézus Krisztusról szóló Örömhírét (evangéliumát) azzal kellett szembesülnie, hogy ahhoz, hogy ezt megtehesse, Mária történetét is meg kell írnia.

A Szeretetláng küldetése

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. március 16. szerda

A Szeretetláng lelkületét jól mutatja az első magyarországi Országos Szeretetláng Találkozón, 2001. május 19-én elfogadott „Nyilatkozat a magyarországi Szeretetláng Lelki Mozgalom tagjai számára”. Ez a Nyilatkozat a Szeretetláng küldetését írja le rövid és mindenki számára érthető formában. (Lásd alább.)

Kindelmanné Erzsébet asszony és a Szeretetláng prófétai lelkülete - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. március 01. kedd

Erzsébet néni prófétai lelkülete

A Szeretetláng Lelkinapló tartalmazza azokat a prófétai üzeneteket, amelyeknek beteljesülését éljük napjainkban. „Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és megújul a Föld színe, mert: ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűz közbenjáró hatalma által történik.” (1963. március 24.) Érdemes tehát nyitott szívvel olvasnunk, elmélkednünk Erzsébet asszony életén és a naplóban leírt szavakon, mert így feltárul előttünk az a jövő, amelyet Isten készített számunkra.

Kindelmanné Erzsébet asszony és a Szeretetláng prófétai lelkülete - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 25. csütörtök

„Bízzál! Mindig mondtam, hogy amit bizalommal kérsz, azt már meg is kaptad.” (Jézus szavai a Lelkinaplóban, 1963.05.24.)

A krisztusi ember és a Szeretetláng

 II. János Pál pápa azt mondta, az Egyház két tüdővel lélegzik, illetve az Egyház tüdejének is két oldala van: a keleti és a nyugati egyház. Ugyanígy mondhatjuk, hogy a krisztusi ember is két tüdővel lélegzik, illetve a tüdejének két oldala van. Az egyik oldal „Máriás” lelkületű, a másik  pedig „Szentlelkes”.

A törökbálinti Szeretetláng-kápolnáról, röviden

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 17. szerda

1997 nyarán fejeződött be Törökbálinton a Szeretetláng-kápolna építése. Maga az épület egy év alatt készült el, története azonban több, mint egy évtizedre nyúlik vissza – és onnantól tart. 1985-ben itt hunyt el Kindelmanné Erzsébet asszony, a Szeretetláng Lelkinapló lejegyzője. Erzsébet asszony halálának tizedik évfordulóján szobor került a szobája helyére, az épen maradt házfalba. Rá egy évvel pedig elkezdődött a kápolna építése.

Élő Szeretetláng - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 02. kedd

Bevezetés az egyesülés imájába

 „Égjetek, mint az égő csipkebokor, mely ég, de el nem ég!” (Sz. L. 1963.08.01.)

 „Gyönyörűségem az emberek fiaival lennem!” (1964.06.29.)

A két nagy Szeretetláng-ima

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. február 09. kedd

Az egyiket nevezhetjük a teljes egyesülés imájának, amit Jézus újra és újra átelmélkedtetett Erzsébet asszonnyal - ez végig vonul a Szeretetláng Lelkinapló egészén. A másik a Szeretetláng kiáradásáért mondott fohász, amit sokáig le sem mert írni Erzsébet asszony, mert a fohászt az "Üdvözlégy Mária..." - imádságba illesztve kell mondani.

Élő Szeretetláng - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. január 28. csütörtök

„Gazdag vagyok, és mégis koldulok a ti szeretetetek után.” (Sz.L. 1963.01.06.)[1]

Még mindig két hatalmi zászló van kitűzve a földön - ahogy azt Loyolai Szent Ignác leírta. Az egyik Jézus Krisztus zászlója és Isten Országáé. A másik pedig a sátán birodalmának zászlója. Nincs harmadik út, nincs semleges terület.