Jézus és Mária - a Kinyilatkoztatás megértése

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. június 08. szerda

Az elmélkedő szív titkai

 Amikor a pásztorok az angyali jelenés után megkeresték a szent családot és elmesélték mindazt, ami velük történt, „Mária mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette, el-elgondolkodott róluk.” (Lk 2, 19)

József és Mária - egy igaz ember oltalma alatt - 3. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. június 02. csütörtök

A karrier elvetése

A Szent Család túl van már a fárasztó betlehemi utazás és a faluból való kirekesztés traumáján, megélte a Születés csodáját, a pásztorokat és a bölcseket, bemutatták a Gyermeket a Templomban… ha eddig voltak is nehézségek, most aztán eljöhetnek a jó idők!

Vagy legalábbis mi könnyedén így gondolkodhatnánk. Hiszen kaptunk aranyat, tömjént, mirrhát – egy kisebb vagyon jutott a kezünkbe. Mi más ez, ha nem Isten ajándéka, hogy berendezhessünk egy szép életet a Fiának? Igen, József gondolkodhatott volna így és talán beszélgettek is erről Máriával. Kibővítjük az ácsműhelyt, segédeket alkalmazunk, jó szerszámokat veszünk, esetleg egy nagyobb házat építünk… csakhogy József megint álmot látott:

József és Mária - egy igaz ember oltalma alatt - 2. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. május 18. szerda

 Egy jó döntés

Mária pedig engedelmeskedett Józsefnek, ahogy József engedelmeskedett az összeíró parancsnak. Nem kerestek kifogást, felmentést, könnyítést.

Vajon mi is így tettünk volna? Ha mi lettünk volna a kilencedik hónapban, mindenórás állapotban, ráadásul a Messiást hordozva, vajon nem gondoltuk volna, hogy nekünk jár egy kis könnyítés?

József és Mária - egy igaz ember oltalma alatt - 1. rész

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. május 13. péntek

Engedelmesség az álomlátónak

Már az Ószövetség idejéből olvashatunk olyan emberekről, akikkel álmok útján közölt ismereteket az Úr. Ilyen volt Dániel próféta és József, aki az egyiptomi fáraó álmait is megértette és egész nemzetségét megmentette az éhínségtől és a haláltól. Joel próféta pedig előre megprófétálta: „Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak.  Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.” (Jo 3, 1-2)

Erzsébet és Mária - a megáldott élet. 2. rész: Szolgáló szeretet

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. május 04. szerda

Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért.” (Lk 1, 56) Összesen egy mondat, de mennyi minden van elrejtve benne! A két „kismama” öröme a bennük növekvő élet iránt. Közös beszélgetéseik, amivel egymás hitét is erősítették. Erzsébet élettapasztalata és Mária fiatalos lendülete.

Erzsébet és Mária - a megáldott élet. 1. rész: Felkent beszéd, prófétai szó

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 28. csütörtök

A Messiás a Felkent, ahogy Dániel próféta megjövendölte: „Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig…” (Dán 9, 25 – ez és az azután következő próféciák a Felkent megöléséről és a Templom lerombolásáról Jézus Krisztusban beteljesedtek.) A felkenés Istentől jön, Ő adja és hitelesíti. (Az ószövetség idején ismertek voltak a különböző felkenési, felhatalmazási szertartások és Egyház is őrzi és tovább élteti ezt a hagyományt.) Péter apostol is erről beszél az Apostolok Cselekedeteiben olvasható prédikációjában:

Mária neve, Mária hite - 2. rész: Mária hite

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 21. csütörtök

Sokan élnek úgy, hogy azt gondolják ők hívő keresztények. Hitük azonban olyan, mint Zakariásé. Megtanulták, hogy van Isten, azt is tudják esetleg, hogy Ő jelen van a szentségekben. Igyekeznek betartani a törvényeit, erkölcsös életet élő, jó emberek. De ismerjük el, egy buddhista, muzulmán, vagy akár ateista ember élhet erkölcsös életet – legalábbis, amit mi látunk belőle. Valóban ez lenne a hit teljessége?

Mária neve, Mária hite - 1. rész: Mária új neve

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 15. péntek

Vegyünk most közelebbről szemügyre két fontos dolgot: Mária „nevét” és Mária hitét. Az ószövetségi elképzelés szerint a név mintegy összefoglalja és képviseli viselője személyiségét. Jézus Krisztusnál könnyű ezt megérteni, hiszen Jézus annyit jelent, mint Isten megszabadít – és valóban, Jézus Krisztus a Szabadító, aki kiváltott minket a sötétség birodalmából és Atyja országának polgáraivá tett minket.

Zakariás és Mária – hitetlenség és bizalom (1. rész)

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 02. szombat

A szent és hitetlen pap

A négy evangélium közül Lukácséban olvashatunk legtöbbet Szűz Máriáról. Azt gondolom, hogy amikor az evangelista elhatározta, hogy megírja Jézus Krisztusról szóló Örömhírét (evangéliumát) azzal kellett szembesülnie, hogy ahhoz, hogy ezt megtehesse, Mária történetét is meg kell írnia.

Zakariás és Mária – Mária, és az elmélkedő ima hatása (2. rész)

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. április 10. vasárnap

Zakariásnak kilenc hónap kellett a hithez és engedelmességhez, a bizalomhoz és a köztünk élő Isten megvallásához. Máriának ehhez egy perc is elég volt. Pedig ő nem volt művelt, nem volt jártas a Törvény teológiai finomságaiban. Fiatal lány volt, akit eléggé elzártan neveltek, korának többi lányához hasonlóan. Ismeretei a gyermekek foganásáról és születéséről ugyanolyanok, mint Zakariásé – ugyanúgy pontosan tudja, hogy nem lehet gyereke, mint az idős házaspárnak. És mégis, mennyire más ez a történet!

A Szeretetláng küldetése

Kategória: Szeretetláng
Megjelent: 2016. március 16. szerda

A Szeretetláng lelkületét jól mutatja az első magyarországi Országos Szeretetláng Találkozón, 2001. május 19-én elfogadott „Nyilatkozat a magyarországi Szeretetláng Lelki Mozgalom tagjai számára”. Ez a Nyilatkozat a Szeretetláng küldetését írja le rövid és mindenki számára érthető formában. (Lásd alább.)