A Szeretetláng kegyelmi hatása

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2017. április 25. kedd

A Szeretetláng Lelkinaplót 1962-ben kezdte írni hazánkban, Máriaremetén egy hatgyermekes családanya, Kindelmanné Erzsébet asszony, Jézus Krisztus és Szűz Mária kérésére. A Szeretetláng üzenete azóta az egész világon elterjedt. a Naplót több, mint húsz nyelvre lefordították, egyházunkban pedig bekerült a jóváhagyott lelkiségek közé.

 

A Lelkinaplóban olvassuk a Szűzanya első olvasásra meghökkentő mondatait: Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa.”

Nagyon radikális kijelentések ezek, de igazolhatóak. Miért mondhatja azt Mária, hogy ez a legnagyobb megmozdulás részéről, mióta az Ige testté lett? Mi ez a hatalmas kegyelmi erő és hogyan vakíthatja meg a sátánt?

A kérdések megválaszolásához még egy kulcsmondatot idéznünk kell a Lelkinaplóból: Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Két évezreddel ezelőtt Mária „Igen”-je volt az a „nagy megmozdulás”, ami lehetővé tette az Ige megtestesülését. A Szűzanya testét és lelkét átjárta a Szentlélek ereje és ő olyan tökéletesen befogadta, ahogy azt senki más meg nem tehette és azóta sem tette. „Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától…”  - ezt így valljuk Hitvallásunkban.

Egykor a Szűzanya testileg szülte világra Jézust. Most pedig, a bűnök elhatalmasodásának idején Mária – aki szívébe is a legtökéletesebben befogadta a Fiút – lelkileg adja át nekünk a Megváltót, Gyógyítót és Szabadítót. Égi édesanyánk mindenét, amije csak van, most nekünk ajándékozza, ránk árasztja: ez a Szeretetláng. Jézus Krisztus abban a lelki tökéletességben, ahogy azt csak halandó ember befogadhatja, és azzal az anyai gyengédséggel, ami mindig Mária sajátja volt.

Ilyen hatalmas kegyelmi erőt valóban még sohasem kaphatunk tőle, hiszen most „Istenét és mindenét” nekünk adja! Ez egyben a tökéletes Isten-szeretet és tökéletes emberszeretet, ahogy azt a Szűzanya élte és éli. Ez az „izzó láng”, az „összetartó szeretet tüze” az, ami megvakítja a sátánt. De hogyan lehetséges ez és mit értsünk azon, hogy „megvakítja” és „világtalanná teszi”?

Egy 1963-as bejegyzésben ezt olvashatjuk, a szentségimádással kapcsolatban: „Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak időtartama alatt az egyházközségben a sátánnak, mint világtalannak, a hatalma megszűnik a lelkek felett uralkodni!” Azaz úgy válik a sátán vakká, hogy képtelen azokkal az eszközökkel élni, amelyekkel eddig hatalma alatt tartotta az embereket. A gonosz lélek ugyanis ért az erő nyelvén, érti a csábítás és kísértés, a zaklatás és leuralás minden csínját-bínját – de nem érti a szeretet nyelvét, logikáját! Fogalma sincs, mihez kezdjen ezzel, nem tud jó válaszokat kitalálni rá, vakon tapogatózik a szeretet lelki és testi cselekedetei között! „Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.” (1Ján 4, 16) Minket ugyan kísérthet a sátán, de hogyan kísérthetné Istent? Jézus Krisztus már győzött a gonoszság minden kísértése és ereje felett. Ha tehát mi Istenben vagyunk, ha a Szeretetláng – azaz Jézus Krisztus - kegyelmi hatása átjárja életünket, akkor ott valóban tehetetlen a sátán! Akkor megszabadulunk a bűnöktől, lelkünk pedig a gonoszság erejétől megszabadulva gyógyulni kezd. (És ahogy többször megtapasztaltuk, a lelki gyógyulás együtt járhat testi, fizikai gyógyulással is.)

1962. május11-i üzenetében az Úr Jézus megtanítja Erzsébet asszonynak az egyesülés imáját, amelyet aztán újra és újra végigelmélkednek a Lelkinaplóban. Ez a Szeretetláng kegyelmi hatásának kibontakoztatása az emberi lélekben:

„Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévá tetted, ugye meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked. Látod, milyen leereszkedő a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé olvasztom az Enyémekkel. Érdemeid ezáltal nagy mértékben fokozódnak, és megváltó munkámat nagy mértékben előre viszik. Zárd szíved mélyére ezt a nagy kegyelmet, melyet Tőlem kaptál. Az Isten különös ajándéka ez. Ő tisztel meg téged, szegény kis lelket. Van-e ennél fölségesebb számodra?

Tanulj tőlem. Mivel kicsi vagy és nyomorult, azért választottalak. Leányom, ne légy soha fáradt értem szenvedni. Iparkodj még jobban az Én kegyelmeim által.

És megkért az édes Üdvözítő, hogy imádkozzam el az Ő óhajtásait. Ezeket az Úr Jézus diktálta nekem:

A mi lábunk együtt járjon.

A kezünk együtt gyűjtsön.

A szívünk együtt dobbanjon.

A bensőnk együtt érezzen.

Az elménk gondolata egy legyen.

A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

A mi szemünk egymásba nézzen és összeforrjon.

Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

Az Üdvözítő miután megkért, még így szólt: Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert aki így együttműködik Velem, ezáltal is a sátán megvakul, s világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől. A lelkek felszabadulnak a bűntől.

Ezt az imát teljesen magamévá tettem. Ezt Ő már oly sokszor átelmélkedte velem, és azt mondta, ezek az Ő örök óhajtásai. Azért tanított meg erre, hogy adjam tovább. Tegyük magunkévá az Ő örök óhajtásait, minden erőnkkel és egész elménkkel!

A következőkben először Erzsébet asszony életén keresztül mutatjuk meg a Szeretetláng lelki gyógyító, szabadító hatását.

Sípos (S) Gyula

(Részlet a hamarosan megjelenő "Lelki gyógyulás a Szeretetláng által" című füzetből.)

Hozzászólások   

#1 Keresztelő 2017-04-26 12:44
Jó a Szeretetlángról olvasni. Felidézi a felismerést a Szent Szűz megismert segítségéről. Mennyei Édesanyánk nem fogyó és áradó gondoskodó szeretéről.
Köszönöm Gyulának és a Honlapnak!
Nagyon remélem kedves Törökbálinti Szeretetláng Kápolnánk boldog rendeződését, ahol sokan találtunk hivatást és szent békét.
Legyen áldott az Úr Neve!

You have no rights to post comments