Szeretetláng Mozgalom - karácsonyi körlevél

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2016. december 25. vasárnap

"Kedves testvérek, akik szívetekbe fogadtátok a Szeretetlángot!

Engedjétek meg, hogy Jézus születésének ünnepén személyes hangú levélben köszöntselek Benneteket. Az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a Szeretetláng Mozgalom 2017-re szánt jelmondata, amely világszerte programot ad számunkra. Néhány napja kifejezetten ezért nyitottam ki a Lelki Naplót, és az 1964. december 6-i dátumnál rögtön a Szent Szűz következő szavaira esett a tekintetem: „Tüzet tűzzel fogunk oltani!” Aztán néhány sorral később a Szűzanya megismétli szavait: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.”

Ekkor már teljes bizonyossággal tudtam, hogy hiába is lapozgatnám tovább a Lelki Naplót, nem találhatnék ennél időszerűbb jelmondatot! Éppen ezért hiszem, hogy Mária vezette a kezem és irányította a tekintetem, amikor megláttam ezeket a szavakat: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a sze-retet tüzével.”
Vajon lehet-e szebb életprogram számunkra napjainkban, amikor úgy tűnik, hogy a gonoszlélek egyre inkább uralma alá vonja a világot? Az ő tüze viszályt és ellenségeskedést támaszt, nemcsak a távoli földrészeken, nemcsak nemzetek és népcsoportok között, hanem körülöttünk, a barátaink, sőt a családjaink körében is. Ez a tűz testi és lelki halállal, pusztulással fenyeget, ám a Szűzanya a Szeretetláng által kezünkbe adja a gyógymódot: „A szeretetemből kicsapó lángok eloltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Ehhez kell nekem az áldozat, a te áldozatod, a ti áldozatotok, hogy (...) a szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék.”
A sátán gyűlöletének tüze leginkább a családokat veszélyezteti. A gonosz a családok egységét, a házasság szentségét és a családon belüli szeretetközösséget akarja megtörni. A családok széttörése ugyanis a szeretet széttörését eredményezi. Minden abortusz, minden elhagyott gyermek, minden válás, minden szándék, amely a keresztény családeszményt veszélyezteti olyan, mint egy-egy tőrdöfés. Ezek a tőrdöfések lassan megölik a szeretetet a földön. Ezért áll mellettünk a Szűzanya, aki maga is családanya volt, és velünk együtt harcolva ezért szólít minket cselekvésre: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.”
Ahogyan a betlehemi istállóban édesanyja lett a kis Jézusnak, úgy megkeresztelkedésünk pillanatában, együttműködve a Szentlélekkel, a Szűzanya saját Fia által nekünk is új életet ad, s ezzel kezdetét veszi életünkben az Ő lelki anyasága. Attól kezdve soha nem hagy magunkra bennünket, folyamatosan gondoskodik rólunk, törődik velünk, akárcsak egy igazi édesanya. A Szűzanya lelki szinten táplál, tanít és védelmez bennünket. Hadd téjrek ki ezek küzül a védelmező anya szerepére. Mária szünet nélkül őrködik felettünk, segít és támogat minket minden megpróbáltatás idején. Francesco Bamonte atya ezt mondta erről augusztusban a Szeretetláng Fesztiválon: „Ezeket az anyai feladatokat a Szűzanya, aki a legfőbb és legtökéletesebb Édesanya, maradéktalanul és szünet nélkül látja el körülöttünk, nem csupán életünk egy bizonyos szakaszában vagy pillanataiban. Nekünk pedig életünk minden pillanatában kitárt szívvel be kell fogadnunk az Ő gondoskodó szeretetét. Minél több figyelmet és helyet adunk neki lelki életünkben, minél jobban megnyitjuk előtte a szívünket, annál tökéletesebben tudja kifejteni bennünk az ő lelki anyaságát.”
Ha így teszünk, akkor a Szűzanya valóban együtt fog küzdeni velünk a gonosz ellen. Hiszem, hogy közel az idő, amikor a gonosz gyűlöletének tüze kialszik a mi szeretetből fakadó imáink nyo-mán! Hiszem, hogy helyette a Szeretetláng tüze lobban fel az emberiség szívében, és ez a tűz – ellentétben a divatos ideológiákkal vagy a hangzatos célokat hirdető jelszavakkal – valóban elhozza számunkra a békét, a szeretetet és végül az üdvösséget.

Kívánom, hogy szülessen meg mindannyiunk szívében a betlehemi Gyermek, tegye áldottá az életünket és minden napunkat a 2017-es esztendőben, és kívánom, hogy mindenütt megvalósuljon a Szűzanyától kapott jelmondatunk:
„Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.”

Kindelmann Győző,
nemzetközi koordinátor
 2016. december 18."

You have no rights to post comments