Ima lelki gyógyulásért és szabadulásért

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2017. május 03. szerda

Drága Istenem! Én is csak azt tudom mondani, amit Erzsébet asszony: „Úgy érzem, hogy lelkemet koldus módra összefoltozott rongyok takarják. Imádott Jézusom, látod, milyen vagyok?” Köszönöm, hogy megmutattad nekem, még mindig mennyire összetört és sebzett vagyok. Köszönöm, hogy nem kell elbújnom előled, hanem bűneim bánatával együtt hozzád bújhatok, mert Te szeretsz engem!

Hiszem, hogy amit Erzsébet asszony leírt, az rám is igaz: „A Szent Szűz palástjával eltakarta szánalmas rongyaimat, és így szólt: Kislányom! Ilyen az Én országomban sok-sok lélek, de Én veled együtt reátok borítom anyai palástomat és elfedem Szent Fiam elől is a ti koldus lelketeket, hogy Ő el ne szomorodjon rajtatok.”
Köszönöm égi édesanyám, hogy a te anyai oltalmad alatt állok és te, mint egy jó szülő, védesz engem és segítesz, hogy életem és személyiségem a jó irányban fejlődjön.
Hiszem, hogy a Szűzanya Szeplőtelen szívének Szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Hiszem, hogy megvakítja a sátánt és megakadályozza, hogy életemben romboló munkáját tovább folytassa. Megszabadít minden befolyásától, ostorozásától, kísértésétől, megkötözésétől. Hiszem, hogy gyógyítja szívem sebeit és gyógyító ereje kiárad egész testemre és lelkemre. Ezért kérem én is teljes bizalommal:

Drága Jézusom, add, hogy
lábunk együtt járjon,
kezünk együtt gyűjtsön,
szívünk együtt dobbanjon,
bensőnk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,
ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

Drága Szűzanyánk!
Kérünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását ránk és az egész emberiségre! Ámen.

You have no rights to post comments