"Istennek élni és a családnak szolgálni!"

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2018. január 02. kedd

Kindelmann Győzőnek, a Szereretláng Mozgalom nemzetközi koordinátorának újévi levele az idei jelmondatról (és egy nagyon jó történet Erzsébet asszonyról):

 Kedves Testvérek!

Mindannyian, akik szívetekbe fogadtátok a Szeretetlángot!

Az új esztendő mindig lehetőség az előre tekintésre. Most különösen aktuális ez, mert októberben került megrendezésre Mexikóban a 3 évenként megtartott Nemzetközi Szeretetláng Kongresszus. Ezen egybehangzó megállapításunk volt, hogy a Szeretetláng Mozgalomnak a világon mindenütt a misszió, az evangelizáció hatékony eszközévé kell válnia. A lelkek megmentésének, amire Jézus és a Szűzanya meghívott bennünket, nem csak a templomok falai között kell történnie. A Szeretetláng átadása nem csupán egy jelképes cselekedet az imaközösségeinkben, hanem konkrét hívás a misszióra! Amikor ugyanis továbbadjuk a Szeretetlángot, magát Jézust adjuk az embereknek. 

Az Úr felhívása Máté evangéliumában minden testvérünk lelkét meg kell, hogy érintse: „Amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről!”(Mt 12,26). Igen, elérkezett az idő, amikor fel kell emelnünk tekintetünket a földről és meglátni a háztetőket, vagyis a lehetőségekeket. A miszszió elsődleges terepe pedig nem egy másik ország vagy kontinens, hanem a saját családunk és a környezetünkben élő családok!

A mexikói kongresszuson kiválasztottuk ki a Mozgalom 2018-as jelmondatát. A Szeretetláng Lelki Naplóban ezt mondja az Úr Erzsébet asszonynak: „Azért illesztettelek a családod körébe, hogy lássák, hogyan kell és hogyan lehet egyszerre a családnak és Istennek élni, szolgálni.” (1964. október 7.). A jelmondatunk ennek alapján született meg: Istennek élni és a családnak szolgálni! Számunkra ez a misszió kezdete és forrása. Egy misszió előtti misszió, mert amikor a körülöttünk élő emberek felfigyelnek arra, miként tudunk egyszerre Istennek élni és a családnak szolgálni, mintegy önkéntelenül megnyílik felénk a szívük, vagyis befogadóvá válnak az Evangélium és a Szeretetláng iránt.

Sokszor hivatkozunk arra, hogy a családi és az egyéb kötelezettségeink miatt nem tudunk kellő időt fordítani az imára, vagyis Istenre, s a jelmondat egésze így megvalósíthatatlannak tűnik. Ilyenkor azonban mindig eszembe jut egy esemény a gyermekkoromból.

izonyára ismerjük a Déva váráról szóló magyar népballadát, amelynek falait a kőművesek nagy buzgalommal építik, ám amit nappal felhúznak, az éjszakánként romba dől. A kőművesek átkot sejtenek e mögött, ezért elhatározzák, hogy egyikük feleségét, aki majd legelőször megjelenik közöttük, elfogják, elevenen befalazzák a kövek közé, s így megszűnik az átok. Így is tesznek, s valóban, a szegény feláldozott asszony halála árán felépül a vár…

Amikor 12 évesen ezt a verset kívülről meg kellett tanulnunk az iskolában, a nagymama többször kikérdezett minket, hogy tudjuk-e már a szöveget. Ebben az időben egy vendég járt nálunk, aki a Szeretetláng Lelki Napló fent idézett részletével kapcsolatban megjegyezte: 

– Ahhoz, hogy Istenre és a családra ugyanannyi időt fordítsak, nem huszonnégy, hanem negyvennyolc órás napok kellenének.

A nagymama erre megkérdezte:

– Ismered-e a magas Déva várának legendáját?

– Igen.

– Akkor hadd mondjam el neked, hogyha elegendő Istenkapcsolat nélkül akarod megteremteni a családi békét, szeretetet és harmóniát, akkor nem mész semmire. Olyan építőmukás leszel csak, mint a dévai kőművesek és az ő várfaluk. Időről időre összeomlik minden, amit alkotsz. Ám ha beépíted Istent az életedbe, sőt, ne ijedj meg attól, amit mondok, „befalazod” Őt az életedbe, akkor minden megváltozik. Nem tudom neked megmagyarázni, hogyan, mert az a jóságos Isten titka, de egyből lesz időd az imára, a szentmisére, a szentségimádásra, és egyúttal a családodra is, s nem kell hozzá negyvennyolc órás nap. És még valami: a kőműves feleségét mások áldozták fel, az Úr Jézus azonban saját magát, önként! Emiatt minden szentáldozás lehetőség arra, hogy Ő „beléd épüljön” ma is, és mindörökre.

Kedves testvérek, kívánom, hogy a karácsonykor megszületett kis Jézussal ilyen módon váljatok eggyé. Kívánom, hogy ez az eggyé válás adjon erőt Nektek missziós küldetésetek beteljesítésére: Istennek élni és a családnak szolgálni.

Végül kívánom, hogy az Úr áldása és a Szűzanya szeretete kísérjen Benneteket az előttünk álló évben is:

                                                                        Kindelmann Győző

                       A Szereretláng Mozgalom nemzetközi koordinátora

                Budapest, 2018. január 1-én. 

You have no rights to post comments