A stigmák megkülönböztetéséről és Galgóczy Erzsébet stigmatizáltságáról

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2016. szeptember 06. kedd

Az Egyházban stigmatizáltnak nevezzük azt a személyt, akinek a testén Krisztus sebhelyei (stigmák) jelennek meg. Ez egy nagyon egyszerű, de sajnos nem megkérdőjelezhetetlen definíció. A sebhelyek ugyanis megjelenhetnek Isten kegyelméből, a Krisztussal való együttszenvedés és misztikus egyesülés jeleiként, de – mint azt több eset is bizonyítja -, nem csak ilyen módon. Voltak olyan emberek, akik maguknak okoztak ilyen sebeket. Voltak pszichés betegek, akiknél hisztériás-önszuggessziós jelenetek közben jelentek meg stigmához hasonló jelek a testük különböző pontjain. Egy német pszichiáter hipnózis segítségével hozott létre egy asszonyon stigmákat. Végül pedig a gonosz lélek közvetlen hamisítási kísérlete is állhat egyes stigmák hátterében. Van azonban egy szempontrendszer, ami alapján a megkülönböztetés mégis megtehető (Hesemann: Stigmata című könyve alapján). Ha megvizsgáljuk egy stigmatizált személy életét és ezek a szempontok illenek rá, akkor nagy valószínűséggel valódi stigmákról beszélhetünk és krisztusi, misztikus emberrel van dolgunk.

Kortársi tanúságtétel a stigmatizált Galgóczy Erzsébetről szóló könyvhöz

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2016. augusztus 02. kedd

Nagy örömmel adjuk közre Dr. Marinovich Endréné, Koháry Sarolta visszaemlékezését Galgóczy Erzsébetről. Ez a visszaemlékezés több levéllel együtt Dr. Marinovich Endréné hagyatékából került elő, a saját kézírásával. Ebben ír megismerkedésükről, kapcsolatukról, Galgóczy Erzsébet életének körülményeiről, haláláról... Most minden külön elemzés nélkül tesszük ezt közzé, bár több olyan figyelemre méltó részlet is van az írásban, amire a készülő könyvben bővebben is kitérünk.

Megismerkedésem és kapcsolatom Galgóczy Erzsébettel
(Dr. Marinovich Endréné, Koháry Sarolta visszaemlékezése)

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet emlékmiséje

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2012. március 24. szombat

A stigmatizált magyar engesztelő, Galgóczy Erzsébet halálának 50. évfordulóján emlékmisét tartanak Budapesten. Itt olvasható a meghívó:

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet versei

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. április 18. csütörtök

Erzsébet verseit nem irodalmi értékük iatt közöljük. Nem volt irodalmár, versei nem költészeti remekművek - viszont bepillantást engednek egy egyszerű, engesztelő lélek belső világába. Édesanyja halálakor ezt írta:

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 14. rész - Máriaremetén

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. április 02. kedd

Utolsó levele Katihoz:

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 13. rész - Engesztelés

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. március 26. kedd

"...Máriácska megáldoztatott. Sokat, nagyon sokat kértem mindenki számára. Százszor és százszor ajánlom fel minden szenvedésemet, pillanatomat, szívdobbanásomat engesztelésül. Hálaadás alatt megértette velem Máriácska, milyen nagy tisztulásra van szükség, hogy kiérdemeljük Isten irgalmát..."

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 12. rész - A stigmák és ami még vele jár

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. március 19. kedd

A szenvedés nagy tanítómester. Ezen elmélkedik 1947. jún. 27-én, 42. születésnapján. Lelkiatyja parancsára le kell írnia gondolatait. "Szent áldozás után az Úr Jézushoz és Máriácskához mentem, mert nagyon-nagyon csordultig volt a szívem imádsággal és gondolatokkal.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 11. rész - Új környezetben

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. március 13. szerda

Első levelében, amit Katinak írt, beszámol az utolsó szolnoki napokról.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 9. rész - Lángban az ország

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. február 26. kedd

"Az engesztelés műve - amit annyira sürgettek az Égiek Natália nővéren keresztül- elodázódott, így helyébe lépett a háború minden borzalmával.

Erzsébet nem szeretett írni. Érthető is. Ágyban ülve, görnyedve, nem asztal mellett s egyébként is nem óhajtotta közölni magát. Amit leirt az 1934-ig terjedő időről, a váci püspök úr határozott parancsára tette. Tovább nem sürgették, így nagyon szívesen hallgatott. De 1944 októberében, - amikor kezdetét vette a II. világháború (helyesen: amikor hazánkat is elérte teljes súlyával - sipos), ami Erzsébetre súlyosabb engesztelő aktusokat rótt, - a Szűzanya határozott kívánsága, hogy írásban rögzítse le élményeit.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 10. rész - Súlyos megpróbáltatások

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. március 05. kedd

1949. ápr. 3-án XII. Pius pápa aranymiséje alkalmából az Ég különös kegyét élvezhették.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 8. rész - Kiváltságok kiváltsága

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2013. február 20. szerda

Az advent nehéz id?szak volt Erzsébet számára. A Sz?zanya el?re figyelmeztette, hogy szorgalmasan készüljön a Kis Jézus születésnapjára. Szeretné, ha a legtöbb virágot t?le kapná s a legtöbb örömet ? szerezné neki.