Hét levél tizenéveseknek - Út a Szeretet forrásához (7. levél)

Kategória: Evangelizációs levelek Megjelent: 2012. május 06. vasárnap

Utcai evangelizációhoz és iskolai előadásokhoz készítettük először ezeket a leveleket, amiket szórólapokként osztogattunk éveken keresztül újranyomva őket. Végül egy kis füzetbe összegyűjtve is kiadtuk (Lásd Könyveink menüpont alatt, Engedélyezett gyilkosságok címmel.) Most itt is közöljük őket - a hetedik levél az "Út a Szeretet förrásához":

 

Kedves Barátom!

Mindannyian arra vágyunk, hogy szeretetben és boldogságban éljünk. Ha azonban körülnézünk és látjuk a sok szenvedést, a veszekedéseket és válásokat, a törtetést és képmutatást, elbizonytalanodunk.

Lehetséges egyáltalán békében és szeretetben élni ilyen körülmények között?

Én azt hiszem, igen! Létezik egy út mind-annyiunk számára. Ez az út megoldáshoz vezetett az én életemben is és előtted is nyitva áll.
Ezt az utat Isten tervezte számomra és számodra, hogy kiragadjon a kétségbeesésből, kilátástalanságból - mindabból, ami a halálhoz tartozik -, és soha el nem múló teljes élettel, a Szeretet életével ajándékozzon meg minket.
Kérlek, olvasd el figyelmesen ezt a levelet, és ha kész vagy rá, kövesd azt a sok-sok embert, akik már megtették ezt az utat.

Első lépés: Isten van, Ő a mi Atyánk, aki személyesen szeret téged. Amikor elgondolt téged és igent mondott az életedre - különben meg sem születhettél volna -, már előre örvendezett neked. Úgy szeret téged, ahogy senki más nem tud szeretni. Vágyakozik utánad, mert azzal a szeretettel, ahogy te tudod Őt szeretni, senki más nem szeretheti.
Isten szeretetének nagysága és mélysége szinte felfoghatatlan. “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát (Jézust) adta oda, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma, 3. fejezet 16.)
Annyira szeret engem és téged, hogy hajlandó volt meghalni értünk, csak hogy velünk lehessen. Meg akar ajándékozni, legelőször is Önmagával, mert benne van elrejtve minden jó. Van azonban egy óriási akadálya annak, hogy ezt az ajándékot átvehessük - és ez a bűn.

Második lépés: Ebben az elsötétedett világban mindannyian követtünk már el bűnöket, és ez a bűn elválaszt minket Istentől. “Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk.” - írja János apostol első levelében, majd így folytatja: “Ha megvalljuk bűneinket, Ő hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól.” (1János 1, 8-9)
Olykor nehéz elismerni bűneinket, és talán még nehezebb belátnunk, hogy a legna-gyobb bűnünk - amiből az összes többi bűn fakad -, az, hogy Istentől elszakadva éltünk. Igen, az Ő ereje nélkül inkább vállaljuk az önfelmentő hazugságot, mint az igazságot. Nincs erőnk elkerülni a szemek, a test kívánságát - hát nem ezt használják ki a reklámok? -, az irigységet és az önző élet egész kevélységét.

Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy bár jók akartunk lenni, valahogy mégis a rosszat tettük. Elbuktunk és újra elbuktunk.

Ki menthet meg minket ettől? Ez volt az emberek nagy kérdése, amire Isten végül megadta a választ - erről olvashatsz a harmadik lépésben.

Harmadik lépés: Jézus Krisztus azért jött el, hogy megmentsen a bűntől és az örök haláltól, és szabad utat nyisson a békesség és szeretet országába. Ő földi élete során szembe került az összes kísértéssel és legyőzte azokat. Végül pedig kereszthalálával és feltámadásával diadalt aratott az utolsó ellenség, a halál fölött és győzött a sátán minden ereje felett.

Mindezt szeretetből tette, még a keresztfán is így imádkozott ellenségeiért (is): “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” (Lukács evangéliuma, 23. fejezet 24.)

Szeretete miatt meghallgatásra talált.

Így akik Benne élnek, azok nem esnek ítélet alá, hanem a Jézus Krisztusnak adott bűnbo-csátó kegyelem megóvja őket az örök haláltól. Életet nyernek és örök életet, Isten kegyelme pedig kiárad életükre a nekünk ajándékozott Szentlélek által.

Negyedik lépés: Felismertük hát, hogy Jézus Krisztus a mi kiváltónk a bűn rabsága alól. Ha elfogadod Őt mint személyes Megváltódat és Uradat, és hiszed, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne élhetsz, akkor biztos lehetsz benne, hogy Ő is elfogad téged és valóban belép az életedbe, hogy segítsen neked.
Jézus ezt a lépést megtérésnek és újjászületésnek nevezte.

Elfordulunk ugyanis a bűntől Isten felé és bűnbánatot tartunk. Ez szükséges lépés: “Ha valaki újjá nem születik, nem látja meg Isten országát.” (János evangéliuma, 3. fejezet 3.) Miért van ez így? “Az Atya szereti a Fiút (Jézust), és mindent az Ő kezébe adott. Aki hisz a Fiúban, az örökké él. De aki nem hisz a Fiúnak (aki az életet ajándékozza), nem látja meg az életet...” (János evang. 3. fej. 35-36.) Ezért kérlek, fogadd el Jézust Megváltódnak!

Ha igent mondasz, Isten gyermekévé leszel és a világ legcsodálatosabb családjába kerülsz!

“Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (János evang. 1. fej. 12.) Ez a mi hitünk, az Egyház hite.
Ötödik lépés: A hit és megtérés útján Jézus visszavezet minket az atyai házba és meg-ajándékoz minket az örök szeretettel, a Szentlélekkel. Most már képesek vagyunk elfogadni Isten parancsait, mert azok a Szeretet tanácsai, Ő pedig bennünk él. Tehát már nem is a saját erőnkből, hanem a Szentlélek erejéből élünk, a vígasztaló, bátorító, a gyógyító, szabadító, erősítő, növekedést adó, minket védő Szentlélek erejéből. Ha szeretnéd mindezt, kérlek jöjjj be Isten családjába, az Egyházba!
Talán megkereszteltek már gyermekkorodban, s így az Egyházhoz tartozol, de az is lehet, hogy még ez is előtted áll. Kérlek, rendezd el kapcsolatodat Istennel és az Egyházzal. Tarts bűnbánatot, ha lehetséges végezz életgyónást és keress egy közösséget, ahol érett keresztények tanításán és példáján épülhetsz. Olvasd a Bibliát, mert valóban Szent Írás, benne Isten igéjével. Szeresd azokat is, akik nem a te közösségedhez tartoznak, mert Krisztusban testvéreid ők is.
Ha szeretnél belépni Isten országába, hogy a Mennyei Atya gyermeke, Jézus Krisztus testvére és a Szentlélek temploma legyél, kérlek, mondd el ezt az imát:
Mennyei Atyám!
Felismertem, hogy bűnös vagyok. Köszönöm, hogy Te a bűneim ellenére sem vetettél el ma-gadtól, hanem megmutattad a megmenekülés útját. Kérlek, bocsásd meg bűneimet Jézus Krisztus szeretetéért!
Drága Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Most megnyitom előtted a szívemet, és befogadlak az életembe, mint Megváltómat és Uramat. Kérlek uralkodj bennem, szabadíts meg a gonosz lélek minden hatásától és befolyásától, hogy tiszta és szép életet élhessek!
Kérlek áraszd ki rám Szentlelkedet, a Szeretet Lelkét, hogy Isten tanácsai alapján tudjam élni az életemet! Ámen.
Köszönöm, hogy elolvastad ezt a levelet.

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments