Hét levél tizenéveseknek - Megrontás (5. levél)

Kategória: Evangelizációs levelek Megjelent: 2012. április 21. szombat

Utcai evangelizációhoz és iskolai előadásokhoz készítettük először ezeket a leveleket, amiket szórólapokként osztogattunk éveken keresztül újranyomva őket. Végül egy kis füzetbe összegyűjtve is kiadtuk. Most itt is közöljük őket - az ötödik levél a "Megrontás":

 

Kedves Barátom!

Mi a megrontás? Az általános felfogás szerint a kiskorú gyermekkel szembeni szexuális erőszak - pedofília. De hadd kérdezzem meg, hogyan nevezzük azt, amikor általános iskolásoknak szóló újságokban, magazinokban a szabad szexuális életre biztatják az alig serdülőket? Megrontásnak. Amikor az erkölcsök és a józan ész elleni lázadást szabadságnak hir-detik és példaképnek állítják be a lázadókat? Megrontásnak. Amikor a megértés és tolerancia nevében a homoszexualitást és a szexuális perver-ziókat reklámozzák? Megrontásnak. Amikor az interneten keresztül szabadon hozzáférhetőek, letölthetőek bárki számára a leggonoszabb tartalmat sugárzó képek, szövegek is? Megrontásnak. Amikor az agresszivitás, a kegyetlenség, a közöny hősi példává válik a képernyőn keresztül? Megrontásnak. Amikor a politikai életben a másik lejáratása, hazugságok terjesztése, a hitetés, csalás és lopás természetessé, tanított kampány- és meggyőzési módszerré válik? Megrontásnak. Amikor a szabadsággal igazolják a bűnöket és hazafisággal más nemzetek gyűlöletét? Megrontásnak. Amikor a bűnözés iparággá szerveződik és átjárja a gazdaságot, politikát, igazságszolgáltatást? Megrontásnak.
Milyen szomorú dolog, hogy még a jószándékú emberek tehetségei, képességei, a természetben rejlő jó dolgok is akarva-akaratlanul rossz célok szolgálatába állítódnak!
Ne legyenek illúzióink.
A bűnök által megrontott emberek csak megrontott kultúrát és civilizációt képesek létrehozni. Pusztul a természet, kiüresednek a művészi alkotások, a kultúra. Hazug célokat szolgálnak az erőforrások, hamis kultuszokat követnek az emberek.
Újra fel kell fedeznünk Dávid király zsoltárának igazságát: Ő ugyanis így ír:
“Jöjj, segíts Uram, az igazak eltűnnek,
az emberek között megszűnt a hűség.
Ki-ki képmutatóan beszél társával,
ajkán és szívében álnoksággal.
Semmisíts meg Uram, minden hazug ajkat
s a dicsekvő nyelvet,
azokét, akik azt mondják:
“Nyelvünkben az erőnk,
ajkunk a segítőnk - ki lehet úrrá felettünk?”
De szól az Úr: “Fölkelek,
mert a gyöngéket elnyomták,
a szegények sóhajtoznak,
és szabadulást viszek mindenkinek,
aki sóvárogja.”
Az Úr szava egyenes beszéd,
kipróbált ezüst, salaktalan, hétszer tisztított.”
Megrontás - a szó feltételezi, hogy van megrontó is. Őt a Szentírás a lázadás szellemével, a vádolás atyjával, a hazugság lelkével, minden démonok fejedelmével, a sátánnal azonosítja. Ez a bukott szellemi lény az, amely uralni igyekszik a földet és annak népeit.

Gonosz és megromlott elméje minden gyűlöletét és őrültségét kiárasztja a megzavarodott és tévelygő emberekre, míg azok az ő képére és hasonlatoságára alkotott kultúrákat és civilizációkat hoznak létre.

Ö az azték napisten, akinek égi útját minden nap emberi szívek vérével kellett egyengetni. Ö Dionüszosz, az őrültség és mámor istene, a kecskelábú Pán, aki extázisában férfiak vérét kívánja. Ő Káli, a hindu istennő, aki emberi vérrel mossa áldozókövét. Ő áll a rituális prostitúció mögött. Ő Loki, a hazugság atyja. Ő Mars, az erőszakos hadisten és ő áll a hamis istenségek és kultuszok sokasága mögött. Ő inspirálja a tévék elvaduló világát, ő örül a pénzzel megszerezhető hatalomnak, ő ugrasztja egymásnak a népeket.
Köztünk él, megrontva vágyainkat, terveinket, egész életünket. Ő az eleven megrontás, a Megrontó.
Úgy tűnik, hatalma kiterjed mindenre és mindenkire, uralma alá söpörte a nemzeteket és kormányokat, szolgálója lett a tudomány és a kultúra. Ez azonban csak a látszat. A Megrontó ugyanis csak általunk lehet erős. Ezért mondja a Szentírás: állj ellene a gonosznak és elfut előled.
Jézus Krisztus Isten hatalmával jött közénk, ellenállt a sátán minden csábításának, harcolt ellene, legyőzte őt, kiűzte a démonokat az emberekből, gyógyulást és szabadulást hozott mindenkinek, aki csak hozzá menekült. Végül győzedelmeskedett a halálon is, feltámadt és most is köztünk él.
Isten ugyanis hatalmasabb mindenkinél. Jézus Krisztusban megvalósította az Ő tökéletes királyságát és meghívott mindenkit az országába. Az Ő védelme alá. Isten hatalmas áldása nyugszik meg mindenkin, aki Hozzá tartozik.
“Boldog ember, aki féli az Urat,
akinek öröme telik törvényében.
Törzse hatalmas lesz a földön,
áldás van az igazak nemzedékém.
Házát bőség és gazdagság tölti el,
igazsága megmarad örökre.
A jóknak világít, mint fény a sötétben,
kegyes, igazságos és irgalmas.
Jó annak, aki gyakorolja az irgalmat,
aki szívesen ad kölcsön,
és tetteit az igazsághoz szabja.
Nem tántorodik meg soha,
az igaz örökre emlékezetben marad.
Rossz hírtől nem kell félnie,
bátorsága szilárd, mert az Úrban remél.
Szíve nyugodt, nem ismer félelmet;
ellenségei szégyenben maradnak.
Osztogat a szegénynek és adakozik,
igazsága megmarad örökre,
ereje dicsőségesen fölemelkedik.
A gonosz rettegve látja ezt,
fogát csikorgatja és eltűnik,
a bűnösök öröme szertefoszlik. “
Felismertük tehát, hogy köztünk és bennünk is munkálkodnak a megrontás erői. Nem vagyunk azonban kiszolgáltatva a pusztítás szellemeinek. Lehetőségünk van arra, hogy helyesen cselekedjünk és megmeneküljünk a romlott és megrontott gondolatoktól, tettektől. Szeretnénk ezért ellenállni a gonosz lélek minden csábításának és erejének, de elismerjük azt is, hogy erre önmagunkban képtelenek vagyunk. Ezért kérjük most Istent, hogy részesülhessünk abban az örök erőben és védelemben, amelyet mindenki megkaphat, aki Jézus Krisztusban Isten gyermekévé lesz.
Mennyei Atyánk!
Felismertük saját nyomorúságos állapotunkat. Romlott világban élünk és mi is részesei voltunk ennek idáig. Tetteinkkel, mulasztásainkkal hozzájárultunk környe-zetünk és életünk megrontásához.
De nem akarunk tovább így élni. Meg akarjuk változtatni gondolatainkat és tetteinket. Kérünk Téged ezért most Jézus Krisztus nevében, add meg nekünk az őszinte bűnbánat kegyelmét, hogy kiszabadulhassunk a sötétség fogságából. Jöjj, és erőddel szabadíts meg minket! Küldd el Szent Lelkedet, a szeretet, az erő és a józanság lelkét, a bátorság és bizalom lelkét, az istengyermekség lelkét, hadd kiálthassuk mi is: Atyánk! A Te gyermekeid vagyunk, kérünk segíts, hogy a Te országodban, a Te áldásod alatt élhessünk! Hadd meneküljünk meg mi is és egész nemzetünk és hadd építhessünk fel egy olyan kultúrát és ci-vilizációt, amely a te ihletésed alatt áll és áldást hoz az egész földnek.
Köszönöm Istenem, hogy meghallgatod imámat és segítesz, hogy mindez valósággá váljon a Te szeretetedben. Ámen.
Köszönöm, hogy elolvastad ezt a levelet.

Sípos (S) Gyula, www.szeretetfoldje.hu

You have no rights to post comments