Szentlélek-váró kilenced, 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2024. május 16. csütörtök

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük. 
Szentírási rész: "Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt." (Lk 24.49)

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel: Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd, hogy Jézus jelen van benned, és Ő egyszerre a végtelen Isten. Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni, személyesen megszólítani és szeretni Jézust. (Pl. így: "Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!" - Vö. Rom 8,14-16, 26; Gal 4,6) Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon időben egy-egy negyedóra...), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos időben).
Kérések: Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke - Jöjj el közénk!
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója - Jöjj el közénk!
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött, légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

You have no rights to post comments