Imakilenced hazánkért - 7. nap: egyszerű imák hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 16. hétfő

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Ámen. (A görög katolikus hívek imakönyvéből.)

Imanap hazánkért levél, 2023.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 15. vasárnap

„Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)

Milyen nagy szükségünk van Isten segítségére! Háború van a közvetlen szomszédunkban, de háború nélkül is egyre fogy nemzetünk. A világgazdasági válság vagy a globális felmelegedés éppúgy sújt minket is, mint az erkölcsi értékek eltűnése és a bűnök legalizálása. Mi is tékozló fiak vagyunk, akik a bőséges esztendők termését elpazaroltuk. Most, a hét szűk esztendőben kihez fordulhatnánk?

Imakilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 15. vasárnap

Drága Istenünk, kérünk, hogy szabadíts meg minket a viszály és a széthúzás szellemétől, a gyűlölködés bűne helyett hozd el közénk a bűn gyűlöletét és segíts, hogy Veled és egymással kiengesztelődve újra építhessük Szent István országát!
A világban lévő sötétség eltűnik, ha az emberek a hit, a szeretet, az ima fáklyájával a kezükben egymás mellé állnak. Ezért imádkozzunk:

Imakilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 14. szombat

Mennyei Atyánk! hozzád kiáltunk most Jézus Krisztus nevében, az Ő imájával: jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Nélküled Uram, elveszünk! Mi vagyunk a tékozló fiak és lányok, akik még mindig örömüket lelik a bűnökben, a viszályban és haragban, és hiábavalóságokon törjük a fejünket, hogyan szerezhetnénk még, hogyan kaparhatnánk még magunknak egy kicsit. De Te Istenünk, aki szereted a bűnösöket, könyörülj rajtunk, hazánkon és nemzetünkön! Segíts, hogy ellen tudjunk állni a bűnöknek, hogy keressük a kiengesztelődést és megbékélést, hogy jó terveket gondoljunk el és valósítsunk meg a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 13. péntek

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Imakilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 12. csütörtök

Drága Istenünk, eléd borulunk most egyházunkért és hazánkért. Elismerjük, hogy mi is részesei voltunk a bűnöknek: a megszólásnak és csúnya beszédnek, a haragnak és viszálynak, a másik ember testi-lelki megkárosításának. Ha nem is tettük, de hagytuk, hogy megtörténjen mindez, hallgattunk és nem szóltunk.

Imakilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 11. szerda


Drága Istenünk! Elismerjük, hogy nagy bajba kerültünk. A hét bő esztendő javait eltékozoltuk, s most itt állunk a hét szűk esztendőben, bűnökkel terhelten, üres zsebekkel és szívekkel. Úgy jövünk hozzád, mint tékozló fiak:

Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 10. kedd

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén lesz a szokásos "Imanap hazánkért", előtte már kilenc napon keresztül imádkozunk hazánkért és nemzetünkért. 1. napi személyes közös közbenjáró imánk:

Újévi áldás

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 02. hétfő

A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged! Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt, amit neked küld ez évben. Kísérjen téged minden utadon, hogy bizakodva tekinthess a jövőbe. Áldja meg a munkádat és fáradságodat, hogy örömet találj abban, amit teszel, és elégedettség költözzön otthonodba.

Őskeresztény áldás

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 08. vasárnap

Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen téged !
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!

Imádkozzunk a békéért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 01. vasárnap

Oroszország az újév első napján is támadja és pusztítja Ukrajnát - és a világ számos pontján ugyanígy dörögnek a fegyverek. Ki vethet véget ennek az őrületnek? Drága Istenünk, beismerjük tehetetlenségünket és azt, hogy mi is vétkesek vagyunk a viszályban, haragban, háborúságban. De Te, Béke Fejedelme, szívek vizsgálója, ég és föld Ura, ártatlan vagy mindebben - hozzád fordulunk most és minden nap: áraszd ki Szentlelked ránk, hozd el a világosságot a sötétségbe, add, hogy vége legyen a háborúknak mindenhol, ajándékozz meg minket a Te békéddel! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...