Imakilenced a békéért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 13. péntek

Drága Istenünk, ma eléd hozzuk a vezetőinket. Add, hogy magukévá tudják tenni a Te terveidet, amelyek a békéről és a reményről szólnak! Kérünk nyisd meg a szívüket, hogy meglássák a háború iszonyatát, megtérjenek és a béke embereivé váljanak! A megátalkodottaktól, antikrisztusi vezetőktől, a hatalom és vagyon megszállottjaitól, a háború haszonélvezőitől pedig ments meg Uram minket! Ajándékozz nekünk Tőled való jó vezetőket és hozd el a bűnbánat és megtérés, a megújulás és újjáépítés idejét az egész világra, hogy mind a Te országod, a Szeretet földje legyen! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 12. csütörtök

Halott gyerekek és felnőttek, menekülő családok, szétbombázott városok - és a világ még mindig nem rendül meg, még mindig gyilkolni akar... Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy nyisd fel az emberek szemét és nyisd meg a szívüket, hogy meglássák és megértsék, mi történik, ha átadjuk magunkat a gonosz indulatainknak! Add, hogy elborzadjunk tetteinktől és adj erőt, hogy visszaforduljunk a béke és kiengesztelődés útjára! Emeld fel a békességszerzők népét és vess véget a háborúknak, mert benned bízunk! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. október 11. szerda

Ukrajnában és Izraelben háború, Afrika lángokban, Ázsiában is növekszik a feszültség, Kína, India készülődik... Ha nem találunk vissza a kiengesztelődés és béke útjára, nyomorúságba döntjük az egész világot. Könyörögjünk: Istenünk, az egész világ teremtője és fenntartója, béke fejedelme, teljes szívünkből kérünk, hogy vess véget a háborúnak az egész világon! Szabadíts meg minket a gonosztól és hozd el az áldott békét mindannyiunknak! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imádság a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. szeptember 27. szerda

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hozd el a békét a világba! Add, hogy véget érjenek a háborúk, a megszállók hazamenjenek, a bűnösök bűnbánatot tartsanak és eljöhessen a megbékélés és újjáépítés ideje az életünkben. Béke fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklünk! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét egyházunknak és hazánknak, békét Ukrajnának és Oroszországnak, békét az egész világnak! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Szentgyörgyi Albert: Ima a gyermekekért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. szeptember 10. vasárnap

"Uram, mentsd meg a gyermekeinket!
Mentsd meg értelmüket, hogy
romlottságunk ne rontsa meg őket!
Mentsd meg életüket, hogy fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák,
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz.
Mindörökké."

Ima természeti csapások idején

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. augusztus 07. hétfő

Mennyei Atyánk! Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot! Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton levőket is, ments meg minket a balesetektől, műszaki problémáktól és minden bajtól! Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima az időjárás helyreállításáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. június 24. szombat

Istenünk, Te Úr vagy mindenek felett - kérünk Téged állítsd helyre hazánkban és a Kárpát-medencében a helyes és kiegyensúlyozott időjárást! Múljék el az aszály, a vihar, az árvíz csapása rólunk, teremjen bőségesen a föld és adja meg táplálékát a rajta élőknek! Köszönjük Istenünk, hogy mellettünk állsz és segítesz minket! Ámen.

(Szeretet földje imafüzet)

Önátadás Istennek, a Szentlélekkel való betöltekezésért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 28. vasárnap

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Szentlélek-váró kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 26. péntek

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Szentírási rész: Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről - úgymond - tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. (ApCsel 1,4-5)

Szentlélek-váró kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 27. szombat

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! (Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek-váró kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 25. csütörtök

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentírási rész: Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. (Lk 24.49)