Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 10. kedd

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén lesz a szokásos "Imanap hazánkért", előtte már kilenc napon keresztül imádkozunk hazánkért és nemzetünkért. 1. napi személyes közös közbenjáró imánk:

Őskeresztény áldás

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 08. vasárnap

Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen téged !
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!

Újévi áldás

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 02. hétfő

A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged! Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt, amit neked küld ez évben. Kísérjen téged minden utadon, hogy bizakodva tekinthess a jövőbe. Áldja meg a munkádat és fáradságodat, hogy örömet találj abban, amit teszel, és elégedettség költözzön otthonodba.

Imádkozzunk a békéért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 01. vasárnap

Oroszország az újév első napján is támadja és pusztítja Ukrajnát - és a világ számos pontján ugyanígy dörögnek a fegyverek. Ki vethet véget ennek az őrületnek? Drága Istenünk, beismerjük tehetetlenségünket és azt, hogy mi is vétkesek vagyunk a viszályban, haragban, háborúságban. De Te, Béke Fejedelme, szívek vizsgálója, ég és föld Ura, ártatlan vagy mindebben - hozzád fordulunk most és minden nap: áraszd ki Szentlelked ránk, hozd el a világosságot a sötétségbe, add, hogy vége legyen a háborúknak mindenhol, ajándékozz meg minket a Te békéddel! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Szent II. János Pál pápa hálaadó imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. december 31. szombat

"Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemért.

Suenens bíboros karácsonyi imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. december 21. szerda

Urunk, most karácsonykor kérünk Téged, önmagunkért és minden keresztény testvérünkért, minden jóakaratú emberért, mindazért aki nyugtalan és aki keres.

Könyörgés Istenhez békéért és megújulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. december 13. kedd


Istenünk, a Te kezeden van minden ország és nép sorsa! Kérünk, áraszd ki ránk, hazánkra, Ukrajnára, Európára és az egész világra mennyei áldásodat! Távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, viszályt, önzést, kapzsiságot és a bűn mindenféle visszaélését az emberi természettel és a teremtett világgal. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák a népek életét. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Avilai Nagy Szent Teréz reggeli imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 23. szerda

Uram! A reggeli csendben békéért, bölcsességért és erőért imádkozom. A szeretet szemével akarom nézni a világot: türelemmel, megértéssel és kedvesen. Úgy látni gyermekeidet, ahogyan Te látod őket, csak a jót venni észre mindenkiben. Hadd legyek olyan készséges és vidám, hogy a közelemben az emberek megérezzék a Te jelenlétedet. Uram, öltöztess engem a Te szépségedbe, hogy egész nap Téged hordozhassalak! Ámen.

Személyes közbenjáró ima mindenkiért és a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 15. kedd

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add:

Exorcizmus a sátán és pártütő angyalai ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 21. hétfő

Mennyei seregek legdicsőségesebb fejedelme, Szent Mihály főangyal: védelmezz minket a küzdelemben és tusakodásban, melyet a fejedelemségekkel és hatalmasságokkal szemben, e világban a földi sötétség vezérei, a mennyekben a gonosz szellemek ellen vívunk. Jöjj segítségére az embereknek, akiket Isten halhatatlannak teremtett, és saját képének hasonlatosságára alkotott, és nagy áron váltott meg az ördög zsarnoksága alól.

Imakilenced a békéért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 02. szerda

Miénk a szégyen! Még a szívünket sem tudjuk békében megőrizni és családunkban sem vagyunk békességszerzők. Szívünk egyre keményebb, és már helyesli is a gonoszságot. (Ukrajnát terrorbombázzák, s a közvélemény jó része még mindig az agresszornak szurkol.) De Te Istenünk, meg tudod lágyítani a kemény szíveket, részvéttel telivé tudod tenni az önzőket, meg tudod állítani a haszonlesőket és megfosztani hatalmuktól az erőszakban tobzódókat. Kérünk ezért most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy add meg nekünk és az egész világnak a bűnbánat és megújulás ajándékát és az áldott békekort! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...