Pünkösdi kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 23. szombat

AZ ÚJ PÜNKÖSD KITELJESEDÉSÉÉRT, HOGY LEGYEN HITÜNK BEFOGADNI A SZENTLELKET ÉS AJÁNDÉKAIT
Vajon felismerjük-e, amikor Isten a Szentlélek új kiáradásával látogat meg bennünket? Amikor Isten valami újat készít, új utakra vezet bennünket? Lesz-e bennünk hit, bátorság, alázat, bölcsesség,  hogy a Szentlélek ajándékait, a karizmákat sokkal magasabb szinten gyakoroljuk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 22. péntek

AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁÉRT A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT HIT ÉS AZ IGÉHEZ VALÓ MEGTÉRÉS ÁLTAL
Vajon részesülünk-e a Szentlélek életadó vizéből, ha nem az élő vizek forrásához, Jézus Krisztushoz fordulunk? Vajon lesz-e bennünk Élet, ha nem az Örök Igével táplálkozunk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 21. csütörtök

BŰNBÁNAT A SZENTLÉLEKKEL SZÍVÜNK MEGOSZTOTTSÁGA MIATT
Folyamatosan kérjük a Szentlélek erősebb kiáradását, amire mindig szükségünk van. De vajon be tudja-e fogadni Őt a szívünk, ha megérkezik? Vajon képes befogadni a mennyei valóságot a szívünk, amely megosztott és evilági dolgokhoz tapad? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 26. vasárnap

Rafael arkangyal, egészségünk gondo¬zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó¬gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Magyarázat:

Ima a koronavírus okozta betegség megszűnéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 10. péntek

Katona István atya imája az Emmausz Közösség oldaláról: Úr Jézus, mindenség Királya, alázattal és bizalommal borulunk le előtted. Te vagy minden jónak a forrása! Te vagy minden betegség gyógyítója! Te vagy minden ördögi kötelék szabadítója! Te vagy a szeretet Királya!

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 06. hétfő

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
 erőt kérek a hétköznapokhoz.
 Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ima az őrangyalhoz, ha nem tudunk misére menni

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 05. vasárnap

Ó, Istennek őrangyala,
menj helyettem a templomba,
térdepelj le a helyemre,
figyelj nagyon a misére.

Ferenc pápa imája, Szent József segítségét kérve

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 22. vasárnap

Védd meg, Szent Őrző, nemzetünket!
Világosítsd meg a közjóért felelős embereket, hogy hozzád hasonlóan tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre!
Add meg a tudomány világosságát mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és jólléte megőrzéséhez!
Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a betegeket, saját testi épségük árán is!

Bíborosok és püspökök közös imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 14. szombat

Az európai püspökök közös imában fordulnak a Teremtőhöz a világjárvány idején: Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,

Három napos böjt és ima...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 17. kedd

Az augsburgi Imádság Háza szerdától péntekig három napos böjtre hívja az embereket. A rendkívüli idők rendkívüli lépéseket követelnek. Háromnapos világszintű imaböjtlánc kezdődik a koronavírus kapcsán! „De ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.” (2Krón7, 14)

Keresztény válasz a járványra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 11. szerda

Járványok jönnek-mennek, de mióta keresztények vannak a világon, három dolgot mindig megtettek járvány idején egyénileg és közösségileg is. Bűnbánatot tartottak ("jaj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben" - írja Kölcsey a magyar himnuszban), imádkoztak Isten kegyelmének kiáradásáért (és böjt, virrasztás, szentségekkel ellátás), valamint ápolták a betegeket. Így ha mi is ezeket tesszük, jól tesszük. Ezért örülünk, hogy a karizmatikus megújulás nemzetközi szolgáló bizottsága az alábbi felhívást tette közzé: