Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 13. vasárnap

Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet, a világ tele van háborús gócokkal és a mi szívünk is békétlen - imádkozzunk békéért:

Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat Európáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 04. péntek

2019 óta zajlik annak a nemzetközi közbenjáró imamozgalomnak az előkészítése, amelynek alapító dokumentumát 2022. január 19-én hagyta jóvá a horvát, lengyel, a magyar és a szlovén katolikus karizmatikus megújulás hivatalos CHARIS képviselője. Hazánkat Végh Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének elnöke képviselte. A „Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat Európáért” azonnal meg is hirdetett egy ima-kezdeményezést ez év február 1. és december 31. között, amelyhez várhatóan még több kelet-európai ország csatlakozik majd.

Imanap kilenced hazánkért 2022., kilencedik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 18. kedd

Imakilencedünk utolsó napján elmondjuk személyes és közös közbenjáró imádságunkat hazánkért és nemzetünkért, abban a bizalomban, hogy Isten szeret minket és meghallgatja imáinkat:

Imanap kilenced hazánkért 2022., nyolcadik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 17. hétfő

Keresztények vagyunk, Jézus Krisztusról nevezett emberek, az Ő testének tagjai és a Szentlélek temploma. De milyen templom ez? Romos és koszos, homályos és alig nyitható. Valóban a föld sója és a világ világossága vagyunk, hegyen épült város? Vagy hagytuk, hogy azt a hegyet elfoglalják „más evangéliumok” evilág prófétái és apostolai, hamis kultuszok és álkeresztény szekták haszonlesői, politikai, gazdasági, kulturális kaméleonok, akik a keresztény jelvényt haszonért, befolyásért, elfogadásért ugyan magukra veszik, de annak tartalmához nincs, vagy alig van közük.

Imanap kilenced hazánkért 2022., hetedik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 16. vasárnap

Ha Isten szemével néznénk magunkat, látnánk megkötözöttségeink láncait, amelyek függőségekben tartanak minket, látnánk a gyűlölet, harag és viszály szellemeit, amint dróton rángatnak minket, a kísértések sötét fellegeit, amint ránk borulnak, hogy eltakarják előlünk Isten életét. De látnánk őrangyalunkat, angyalainkat és szentjeinket és látnánk a már Istennél lévő szeretteinket is, amint könyörögnek értünk Istenhez és harcolnak, hogy megszabaduljunk, meggyógyuljunk, megtérjünk és életünk legyen Istenben és bőségben legyen.

Imanap kilenced hazánkért 2022., hatodik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 15. szombat

Egyik legerősebb és legveszélyesebb hajlamunk, hogy istent, isteneket teremtünk magunknak és azokat szolgáljuk. Így jutunk el a bálványimádás csúcsára, az ősi kísértés megvalósítására – olyanok lesztek, mint az Isten -, és már önmagunkat látjuk isteneknek, akik mindent megérdemelnek, mindent birtokolhatnak, mindent felhasználhatnak, tekintet nélkül a következményekre. A világ „tudományos” és „spirituális” utakat egyaránt kínál ehhez az önmegvalósításhoz, a gonosz lélek pedig örül.

Imanap kilenced hazánkért 2022., ötödik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 14. péntek

Milyen sokat vétkezünk mulasztással! Életünket berendeztük a saját kényelmi zónánkban – „mert ez jár nekünk” -, és ebből nem szívesen mozdulunk ki. Magunkért még csak-csak elindulunk, de másokért már lusták vagyunk, és ez a jóra való restség elvezethet bennünket a Szentlélek elleni bűnökig, a felismert Igazság elleni tusakodásig, a másik hibáztatásáig és a saját önzésünkben való megátalkodottságig.

Imanap kilenced hazánkért 2022., negyedik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 13. csütörtök

A féltékenység és irigység szétmarja a lelket és az életet. A sárga irigység nem tud örülni a másik javának, féltékeny sikereire, elkívánja a jót, ami a másiknak van. Az irigy ember mindig gyanakszik, leskelődik, vádaskodik: miből telik rá?; honnan van neki?; biztos csak a kapcsolatai miatt; könnyű neki… A romboló irigység és féltékenység még a saját kára árán is a másik vesztét akarja. Inkább legyen nekem is rossz, de a másiknak se legyen jó!

Imanap kilenced hazánkért 2022., második nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 11. kedd

A gonosz lélek telve van gyűlölettel és haraggal, a világ szereti a haragot és bosszút, mert azzal el lehet adni a filmeket, a fegyvereket és népszerűvé lehet tenni politikusokat. Vagy épp lejáratni, megsemmisíteni szavakkal, lejáratással lelkileg és akár testileg is. A harag igazolja a trollkodást, a csúnya beszédet és káromkodást. A harag ismerős számunkra, itt lakik a szívünkben, jogosan vagy jogtalanul. Pál apostol azonban figyelmeztet minket, hogy ha indulat is van bennünk, ne múljék el a nap a mi haragunkkal!

Imanap kilenced hazánkért 2022., harmadik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 12. szerda

Kultúránk a testünket helyezi életünk középpontjába, ezt dédelgetjük ételekkel, italokkal, szépítőszerekkel, ruhákkal, és amivel csak lehet. A testet, az erotikát és a szexualitást szemérmetlen árukapcsolással használják a médiában. Már a gyerekeket is megtalálják a szexuális tartalmú művek. Mesterségesen gerjesztik az ezzel foglalkozást, biztatják őket ennek megélésére és kiélésére. A nagy kísérletezésben a test elszakad a lélektől, a szerelemtől, hűségtől, házasságtól és családtól, és bujasággá, öncéllá válik, egyre jobban megterhelődve pornográfiával, szexuális visszaélésekkel és nemi eltévelyedésekkel, mindezt szabadságnak és önismereti útnak hirdetve.

Imanap kilenced hazánkért 2022., első nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 10. hétfő

A kevélység bűnébe esünk, amikor azt gondoljuk, hogy többet érünk egy másik embernél, mert ő szegényebb, tanulatlanabb, más nemzetiséghez tartozik, vagy egyszerűen csak nem "én". A sátán bukása is abból fakadt, hogy saját magától eltelve nem értette meg Isten alázatát és szeretetét. Azt akarta, hogy őt dicsérjék, magasztalják és semmiképp sem akarta fenséges angyalként az embereket szolgálni.