Szentlélek-váró kilenced, 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2024. május 15. szerda

Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.
Szentírási rész:  "De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek." (Jn 16,7-13)

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel.
Hidd és reméld, hogy ha Jézussal egyesülten élsz (a Lélekben), Ő képes minden nehézség közepette - közreműködésedet is felhasználva -, megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid. (Vö. Rom 15,13; Ef 1, 17-19) Ezzel a vággyal járulj a Jézussal egyesítő szentségekhez!
Kérések: Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke - Jöjj el közénk!
A kevélység szellemétől - Ments meg minket, Szentlélek!
A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket, Szentlélek !
Szentlélek Isten!  Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

You have no rights to post comments