Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 24. vasárnap

AZ EVANGELIZÁCIÓ SZENTLELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT, IZRAEL ÉS A NEMZETEK MEGTÉRÉSÉÉRT
Sokszor elfelejtjük, hogy a Szentlélek Jézus szándéka szerint a misszió Lelke, evangelizációra adatik! Milyen nagy a kísértés, hogy megpróbáljuk „eltéríteni” és csak saját magunk vagy szűkebb környezetünk életének elrendezésére használjuk! Segíts, Urunk, hogy ne mi használjuk az isteni Lelket, hanem Ő használjon minket! Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 23. szombat

AZ ÚJ PÜNKÖSD KITELJESEDÉSÉÉRT, HOGY LEGYEN HITÜNK BEFOGADNI A SZENTLELKET ÉS AJÁNDÉKAIT
Vajon felismerjük-e, amikor Isten a Szentlélek új kiáradásával látogat meg bennünket? Amikor Isten valami újat készít, új utakra vezet bennünket? Lesz-e bennünk hit, bátorság, alázat, bölcsesség,  hogy a Szentlélek ajándékait, a karizmákat sokkal magasabb szinten gyakoroljuk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 22. péntek

AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁÉRT A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT HIT ÉS AZ IGÉHEZ VALÓ MEGTÉRÉS ÁLTAL
Vajon részesülünk-e a Szentlélek életadó vizéből, ha nem az élő vizek forrásához, Jézus Krisztushoz fordulunk? Vajon lesz-e bennünk Élet, ha nem az Örök Igével táplálkozunk? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 21. csütörtök

BŰNBÁNAT A SZENTLÉLEKKEL SZÍVÜNK MEGOSZTOTTSÁGA MIATT
Folyamatosan kérjük a Szentlélek erősebb kiáradását, amire mindig szükségünk van. De vajon be tudja-e fogadni Őt a szívünk, ha megérkezik? Vajon képes befogadni a mennyei valóságot a szívünk, amely megosztott és evilági dolgokhoz tapad? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 26. vasárnap

Rafael arkangyal, egészségünk gondo¬zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó¬gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Magyarázat:

Ima a koronavírus okozta betegség megszűnéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 10. péntek

Katona István atya imája az Emmausz Közösség oldaláról: Úr Jézus, mindenség Királya, alázattal és bizalommal borulunk le előtted. Te vagy minden jónak a forrása! Te vagy minden betegség gyógyítója! Te vagy minden ördögi kötelék szabadítója! Te vagy a szeretet Királya!

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 06. hétfő

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
 erőt kérek a hétköznapokhoz.
 Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ima az őrangyalhoz, ha nem tudunk misére menni

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 05. vasárnap

Ó, Istennek őrangyala,
menj helyettem a templomba,
térdepelj le a helyemre,
figyelj nagyon a misére.

Három napos böjt és ima...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 17. kedd

Az augsburgi Imádság Háza szerdától péntekig három napos böjtre hívja az embereket. A rendkívüli idők rendkívüli lépéseket követelnek. Háromnapos világszintű imaböjtlánc kezdődik a koronavírus kapcsán! „De ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.” (2Krón7, 14)

Ferenc pápa imája, Szent József segítségét kérve

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 22. vasárnap

Védd meg, Szent Őrző, nemzetünket!
Világosítsd meg a közjóért felelős embereket, hogy hozzád hasonlóan tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre!
Add meg a tudomány világosságát mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és jólléte megőrzéséhez!
Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a betegeket, saját testi épségük árán is!

Bíborosok és püspökök közös imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 14. szombat

Az európai püspökök közös imában fordulnak a Teremtőhöz a világjárvány idején: Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,