Imádság hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 23. szombat

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkekinkért engeszteljünk. Felajánljuk imáinkat és egyesítjük Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Fohász Istenhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 18. hétfő

Halld meg, Uram, mindannyiunk kérlelő szavát,
és engedd, hogy megnyerjük ezt az utolsó csatát,
mert hiszem, mind megtanultuk így bezárva és félve,
hogy nagy veszélyben van a jövő nemzedéke.

Ima a Magyarok Nagyasszonya ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 08. péntek

„Szeplőtelen Szívem végül győzni fog”
Ó, Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat. Édesanyánk, Te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket.

Ima a Taálkozóért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 25. szombat

Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk a mai Szeretet Földje Találkozót. Minden embert, aki eljön, hogy a Te kegyelmed járjon át minket, és hozza el életünkbe a gyógyulást, szabadulást, életrendezést és megújulást. Kérünk most Jézus Krisztus nevében, áldj meg minden imát, tanúságtételt, előadást, dicsőítést, imaszolgálatot, hogy minden gondolat, szó és tett Tőled származzon és Hozzád vezessen! Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és a Te életedben részesítesz minket Szentlelked által! Ámen.  

Pio atya imája gyógyulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 17. péntek

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust a világra, hogy megmentsen és megszabadítson.  Bízom a te hatalmadban és kegyelmedben, amelyek fenntartanak és  helyreállítanak. Szerető Atyám, érints meg most gyógyító kezeiddel, mert hiszem, hogy akaratod az, hogy jól legyek elmémben, testemben, lelkemben és szellememben.

A Találkozó sikeréért - hogy hazánk a Szeretet földje legyen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 16. csütörtök

Szeptember 25-én, szombaton lesz az idei Szeretet Földje Találkozó Törökbálinton. Imádkozzuk addig is ezt a személyes közbenjáró imát a Találkozó sikeréért és mindenkiért: Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Imakilenced az Eucharisztikus Kongresszusért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 04. szombat

Hálát adunk neked Urunk a kegyelmi időért, amiben élünk. Köszönjük áldásaidat, amelyeket az Eucharisztikus Kongresszus alatt kiárasztasz ránk. Add, hogy mindez hasznosuljon és százszoros termést hozzon egyházunk és hazánk, de minden ember életében is! Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és velünk is maradsz mindenkor! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Tovább imák az "Imádságok hazánkért" menüpont alatt): https://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert )

Imakilenced az Eucharisztikus Kongresszusért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 03. péntek

Hálát adunk Uram az Eucharisztikus Kongresszus nagy ünnepéért! Hadd legyen ez szent hét egész népünk életében! Szűnjön meg minden viszály, harag, támadás, bűn, hogy szabad lélekkel örülhessünk jelenlétednek! Törd össze a gonosz lelkek minden igáját, hozd el a gyógyulás idejét betegeinknek, és add, hogy sokan meghallják hívó szavadat és hozzád térjenek! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Tovább imák az "Imádságok hazánkért" menüpont alatt): https://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert )

Imakilenced az Eucharisztikus Kongresszusért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 01. szerda

Drága Istenünk! Add, hogy a Kongresszus a Szeretet ünnepévé váljon! Szentlelkeddel ihlesd meg gondolatainkat, járd át érzéseinket és érzelmeinket, egész benső világunkat, hogy mi is krisztusivá váljunk és körüljárva jót cselekedhessünk Jézus nevében, ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Tovább imák az "Imádságok hazánkért" menüpont alatt): https://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert )

Imakilenced az Eucharisztikus Kongresszusért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 02. csütörtök

Szólíts meg minket Urunk és adj erőt, hogy minden nehézség, szorongás, testi-lelki gyengeségünk ellenére részt tudjunk venni a Kongresszuson Isten egész népével együtt! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Tovább imák az "Imádságok hazánkért" menüpont alatt): https://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert )

Imakilenced az Eucharisztikus Kongresszusért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. augusztus 31. kedd

Drága Istenünk! Te tudod, hogy részekre szakadt országunk lélekben még tovább hasadozik a sok gyűlölet és viszály, ellenségképzés és leuralás miatt. Add, hogy a Kongresszus ideje elhozza a bűnbánat és kiengesztelődés ajándékát mindannyiunk szívébe, hogy újra testvéri szeretettel tudjuk elfogadni egymást, különbözőségeink ellenére is. Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

(Tovább imák az "Imádságok hazánkért" menüpont alatt): https://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert )