Pio atya áldása házaspárokra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. június 22. péntek

Áldjon meg benneteket az Úr,  és tegye könnyüvé számotokra  a család igáját!
Legyetek mindig jók!

Egy indonéz atya imája Magyarországért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. június 11. hétfő

Elias Ohoiledwarin Magyarországon élő indonéz verbita szerzetes gyönyörű imát írt hazánkról, nemzetünkről és rólunk magyarokról:

Lengyel engesztelő ima az abortusz bűne miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. június 02. szombat

A lengyel püspöki konferencia ajánlotta ima június 1-én, amikor a világ a nemzetközi gyermeknapot ünnepli:

Szent Ágoston pünkösdi imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. május 13. vasárnap

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt akarjam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, mindig azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, hűséggel megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek Isten,
hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. március 18. vasárnap

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

"Isten, hazánkért térdelünk elődbe..."

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. március 16. péntek

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
ellened elkövetett bűneitől,
mások ellen elkövetett bűneitől,
önmaga ellen elkövetett bűneitől,

Ima a betegek világnapján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. február 11. vasárnap

Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk most betegeinket és mindazokat, akiket testi-lelki bajok gyötörnek. Eléd hozzuk önmagunkat, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, de még ellenségeinket is, eléd hozzuk egész egyházunkat és hazánkat, különösen azokat, akik imáinkat kérték. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áraszd ki ránk Szentlelked gyógyító, szabadító erejét, hogy mindannyian meggyógyuljunk, megszabaduljunk, Hozzád térjünk és így életünk legyen Benned és bőségben legyen! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat és meggyógyítasz minket! Ámen.

Átfogó személyes ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. február 11. vasárnap

Uram, hiszek benned – növeld a hitemet; bízom benned – erősítsd meg bizalmamat; szeretlek – add, hogy egyre jobban szeresselek; bánom bűneimet – erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok utánad, legvégső célom; dicsérlek téged, szüntelen segítőm; szólítalak, szerető védelmezőm.

Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 17. szerda

Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap kilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 18. csütörtök

Hálaadás és ima hazánkért

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Imanap hazánkért kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 16. kedd

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk!