Imanap hazánkért kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 14. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Imanap hazánkért kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 13. hétfő

Ima otthonainkért és hazánkért
Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 12. vasárnap

Ima az ország keresztény megújulásáért:

Imanap hazánkért kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 11. szombat

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért:

Imanap hazánkért kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 10. péntek

Január 18-án, pénteken, Árpád-házi Szent Margit napján együtt, egy lélekben imádkozunk hazánkért. Az Imanapot évek óta egy kilenceddel "vezetjük fel" - imádkozzunk egyházunkért, hazánkért és az Imanap sikeréért! 1. nap:

Könyörgés a Magyarok Nagyasszonyához

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 01. szerda

Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat! Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordítsd felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved! Hevítse át szívünket Szeretetlángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen Országod! Ámen.

Teréz anya: URAM ADJ NEKEM VALAKIT

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. december 30. hétfő

Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell;
 ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége;

Ima jó vezetőkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. október 12. szombat

Drága Istenünk! Kérünk, emeld fel a Te népedet a gazdasági, politikai, vallási, egészségügyi, kulturális életben és az élet minden területén! Kérünk adj nekünk jó vezetőket, és add, hogy azok jó gondolatokat gondoljanak, jó terveket tervezzenek és jó tetteket hajtsanak végre a Te dicsőségedre és egész népünk javára! Ámen.

Ima a Sziget Fesztiválon lévőkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. augusztus 07. szerda

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, hogy óvd meg a Sziget Fesztiválra látogatókat és az ott dolgozókat is minden bűntől, bajtól, betegségtől, rosszakarattól, kihasználástól, megrontástól, becsapástól és a gonoszság minden formájától! Hadd legyen a Sziget a béke, a barátság és az öröm helye! Szentlelkeddel adj erőt az embereknek a jóra, ébreszd fel lelkiismeretüket, állíts angyalokat és szenteket köréjük, hogy minden rossz hajlam és szokás elerőtlenedjen és minden jó megerősödjön bennük. Köszönöm Istenem, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Ima tűzvészek ellen és tűzért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. augusztus 24. szombat

Drága Istenünk! Te tudod, hogy lángba borult az egész világ! Tűzvészek az őserdőkben, háborús tűzfészkek, a bűn és gyűlölet tüzei pusztítanak mindenhol. Kérünk, hatalmas erőddel fékezd meg ezt a rettenetes károkozást! "Tüzet tűzzel fogunk oltani!" Kérünk gyújtsd fel szívünkben a Szentlélek tüzét, a Szeretet tüzét, a kiengesztelődés és megbékélés tüzét, a világ értékei megmentésére való elszánt akaratot és tetteket, hogy a világ újra a Szeretet földje legyen! Segíts Uram, mert nélküled elveszünk! Ámen.

Mindenért...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. július 30. kedd

Egy szép hálaadó ima: