Imanap hazánkért levél, 2023.

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2023. január 15. vasárnap

„Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)

Milyen nagy szükségünk van Isten segítségére! Háború van a közvetlen szomszédunkban, de háború nélkül is egyre fogy nemzetünk. A világgazdasági válság vagy a globális felmelegedés éppúgy sújt minket is, mint az erkölcsi értékek eltűnése és a bűnök legalizálása. Mi is tékozló fiak vagyunk, akik a bőséges esztendők termését elpazaroltuk. Most, a hét szűk esztendőben kihez fordulhatnánk?

Isten azonban nagyirgalmú és hosszan tűrő, aki nem leli örömét az emberek gyötrődésében, hanem mindig készen áll a megbocsátásra, kiengesztelődésre és segítségnyújtásra! Tudta ezt jól Árpád-házi Szent Margit is, aki kora gyermekségétől elfogadta hivatását és az Úr elé térdelt Magyarországért. Isten pedig megáldotta az országot és újjáépítette azt a tatár veszedelem után. Margit imái és közbenjáró szeretete többször kibékítette Béla királyt a fiával is, aki ellen harcot viselt. Az ő példája nyomán kérünk mi is mindenkit – 2004, az első Nemzeti Imanap szervezése óta -, hogy Szent Margit ünnepén, január 18-án imádkozzon nemzetünkért és hazánkért!
Kérjük együtt Isten áldását hazánkra, mert az Ő áldása megtöri az átkot, elűzi a gonoszt, meggyógyítja a beteget, megsegíti a szegényt, enyhíti a szenvedést, letöri a gőgöst, szünteti a bűnt és elhozza az áldott békét a földre!
Idén is kilenceddel készülünk az Imanapra, amelynek imáit naponta közzé tesszük a honlapunkon is (szeretetfoldje.hu). Arra kérünk benneteket is, hogy ezen a napon forduljunk egyénenként és közösen is Istenhez, irgalmas szeretetét kérve mindannyiunkra. Szervezzünk közös imát, ajánljunk fel szentmisét és bátorítsunk mindenkit – az ökumenikus imaalkalmakon is -, hogy kapcsolódjon be a közös imába.
Kiáltsunk Istenhez, ahogy Jézus Krisztus kiáltott az Atyához: jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Szabadíts meg minket a gonosztól! Hozd el a megtérés és megújulás idejét!
Istennek legyen hála, hogy sokan és sokféle módon imádkoznak hazánkban, egész évben. Hiszem, hogy az Úr maga szítja az imádság tüzét és lelkületét a különböző lelki mozgalmakban és közösségekben, hogy kegyelmeit kiáraszthassa ránk. Türelmesen és kitartóan imádkozzunk, ahogy Pál apostol is biztat minket: végezzetek imát minden emberért minden nap, mert ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében. Január 18-án, szerdán, Árpád-házi Szent Margit ünnepén pedig egyénileg és közösségeinkben, templomainkban és lakóhelyünkön térdeljünk az Úr elé egyházunkért és hazánkért, vezetőinkért és a vezetettekért, jó tervekért és jó megvalósításért, az együttérzés és szeretet növekedéséért… Váljunk a megbékélés és kiengesztelődés embereivé, türelemmel munkálva üdvösségünket, imádkozzunk és tegyünk jót és jól.
Hiszem, hogy küzdelmünk végül célhoz ér, és Isten országa, az igazság és igazságosság, békesség és szeretetet földje csodálatosan kibontakozik életünkben.
Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2023. január 15.

You have no rights to post comments