Szent Patrik áldása

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 19. vasárnap

,Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben… Ámen

Imanap hazánkért kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 18. szombat

Szent Margit imája: Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát! Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált! Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak, hogy hűséget valljanak Istennek, országnak. Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet, felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.

Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 17. péntek

Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 16. csütörtök

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk!

Imanap hazánkért kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 15. szerda

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.

Imanap hazánkért kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 14. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Imanap hazánkért kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 13. hétfő

Ima otthonainkért és hazánkért
Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 12. vasárnap

Ima az ország keresztény megújulásáért:

Imanap hazánkért kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 10. péntek

Január 18-án, pénteken, Árpád-házi Szent Margit napján együtt, egy lélekben imádkozunk hazánkért. Az Imanapot évek óta egy kilenceddel "vezetjük fel" - imádkozzunk egyházunkért, hazánkért és az Imanap sikeréért! 1. nap:

Imanap hazánkért kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 11. szombat

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért:

Könyörgés a Magyarok Nagyasszonyához

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 01. szerda

Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat! Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordítsd felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved! Hevítse át szívünket Szeretetlángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen Országod! Ámen.