Imakilenced megrontás ellen - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. július 18. hétfő

A gonosz léleknek is megvannak a maga prófétái és apostolai, a bűn szabadságát hirdető emberei. De Te Istenünk, erősebb vagy a gonoszság minden hatalmánál! Kérünk most, hogy törd meg hatalmukat a népünk fölött! Legyen hiábavalóvá minden szervezésük, fulladjanak kudarcba terveik! Hozd el a bűnbánat Lelkét a pride-on felvonulók szívébe és add, hogy a Te dicsőségedet zengje Budapest, Magyarország és az egész világ! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced megrontás ellen - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. július 17. vasárnap

Drága Istenünk, ma különösen is kérünk Téged azokért a gyerekekért, akik most fedezik fel nemi identitásukat, férfiúságukat és nőiségüket. Kérünk Téged, óvd meg őket minden nemi eltévelyedéstől, tisztátalan vágytól, kihasználástól, erőszaktól és megrontástól, különösen is most és a Pride ideje alatt! Áldd meg őket tiszta és egészséges élettel és add meg nekik a növekedés boldogságát! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced megrontás ellen - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. július 16. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, hogy hiúsítsd meg a bűnök hirdetését és továbbadását! A Pride ideje alatt zárd be a szemeket, füleket, szívünket pedig nyisd meg a szépre, jóra, igazra, a Te szent jelenlétedre és akaratodra! Különösen is kérünk, óvd meg gyermekeinket minden rossztól! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... 

Imakilenced megrontás ellen - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. július 15. péntek

Drága Istenünk, kérünk óvd meg hazánkat azoktól a gonosz erőktől, akik megrontják az emberek testét és lelkét. Kérünk téged most különösen is azokért, akik a Pride felvonuláson részt vesznek, azt látják vagy valamilyen módon velük kapcsolatba kerülnek, hogy óvd meg őket minden csábítástól és  bűntől és hozd el számukra és mindannyiunk számára a gyógyulást, szabadulást és életrendezést. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet születésnapján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. június 27. hétfő

Imádkozzunk az 1905. június 27-én született, Krisztus sebhelyeit hordozó Galgóczy Erzsébet megismeréséért, boldoggá avatásáért:

Jöjj Szentlélek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. június 05. vasárnap


Jöjj Szentlélek, és ölelj át minket! Jöjj hét ajándékoddal, és formáld ki bennünk a krisztusi jellemet, hogy mindig ellene tudjunk mondani a bűnnek és kísértésnek!

Ima a Szentlélekhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. május 29. vasárnap

Jöjj Szentlélek, ölelj át minket! Jöjj, oszd meg velünk ajándékaidat, adományaidat, karizmáidat, hogy krisztusivá lehessünk és így szolgálhassuk Istent! Jöjj Szentlélek, hogy a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, fegyelmezettség gyümölcsét teremje életünk! Jöjj Szentlélek, köss össze minket az összetartó szeretet tüzével és segíts, hogy egymást építve lehessünk egy testté, Krisztus testévé! Jöjj Szentlélek kegyelmeiddel, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Isteni Irgalmasság kilencede

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 17. vasárnap

Ezt a kilencedet Jézus íratta le Szent Fausztinával, s azt kérte, hogy az Irgalmasság Ünnepe (ami húsvét utáni első vasárnap van) előtt mondjuk el.

Ima az országgyűlési választásokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 03. vasárnap

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy a Te szíved szerint való képviselőket válasszunk meg vezetőinknek! Óvj meg minket minden csalástól, visszaéléstől és add meg nemzetünknek a tisztulás, megtérés és megújulás ajándékát! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Krisztus győzelmes keresztútja - hangfelvétel és szöveges változat

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 15. péntek

Most úgy elmélkedjük végig az állomásokat, hogy megérthessük, hogyan győzött a Fiú, és bukott el végleg a sátán - s közben mi is győzelemről győzelemre, kegyelemről kegyelemre lépkedjünk előre. Hallgathatod is, de itt van a szöveges változat is:

Kilenced az országgyűlési választásokért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 02. szombat


Drága Istenünk! Áldj meg mindnyájunkat, hogy jó döntést hozzunk a szavazófülke magányában, és jó vezetőket válasszunk hazánknak és nemzetünknek! Kérünk Istenünk, óvd meg hazánkat és mindannyiunkat: