Imádság a covid vírus járvány ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. április 05. hétfő

Az áldásnak ez a szövege a Rituale Romanum „áldás egerek, sáskák, férgek és ártó állatok ellen” áldása alapján készült. A Wienerwaldban található St. Corona am Schöpflből származik, amelynek oltárképén a megkoronázott Szűzanya és a Kis Jézus képe látható. Összeállította Bocsa József atya. "Áldás közben mi papok gyakran átéljük, hogy különféle bajok, betegségek, csapások – ahol már semmi más eszköz nem használt – közvetlenül az áldás után megszűnnek. Ezért meggyőződésünk, hogy Isten a coronavirus csapásától is megszabadít, ha áldó imában ezt bizalommal kérjük:"

Isteni irgalmasság kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. április 04. vasárnap

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg
keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

Isteni irgalmasság kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. április 03. szombat

„Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Isteni Irgalmasság kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. április 02. péntek

Szent Fausztina nővér naplójából:

"Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 7.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 28. vasárnap

Nagyböjt 6. vasárnapja (Mk 15, 1-39) – A függöny kettéhasadt
”Ekkor a templom függönye kettészakadt fölülről egészen az aljáig.”
A vastag függöny őrizte és takarta a szentek szentjének ablaktalan rettenetét az emberek elől. Ide a főpap is csak évente egyszer léphetett be, derekára kötött kötéllel, hogy ha Isten ítélete miatt meghalna odabent, ki tudják húzni. S lám, most a függöny ketté szakadt…

Együtt Jézussal - Szent Patrik imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 21. vasárnap

Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam… Amen.

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 6.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 21. vasárnap

Nagyböjt 5. vasárnapja (Jn 12,20-33) - A gabonaszem
„…ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz.”
Mi az a nagy cél, vízió, amiért az életemet is odaadnám?
Ha van cél, van eredmény is.
Jézus számára ez a nagy vízió Isten országa volt, és a megváltás nagy műve.

"...hogy a Te eszközöd legyek..."

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 16. kedd

Mindenható Atyám!
Áldalak és dicsőítelek, mert szeretetből teremtettél engem. A keresztség szentségében gyermekeddé fogadtál; gondviselő kezed az óta is vezet, irgalmad és kegyelmed újra és újra felemel.

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 4.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 07. vasárnap

Nagyböjt 3. vasárnapja (Jn 2, 13-25) – a tisztulás útján
„Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta.”
A földmély kincseit kipakoltuk a felszínre és a magunk képére és hasonlatosságára, szemetes zsibvásárrá formáltuk bolygónkat. A teremtett világ gyönyörű templomát vásárcsarnokká változtattuk, ahol minden eladható és minden megvehető. Meg kell tisztítanunk magunkat, de környezetünket is ettől a hamis életformától – de hogyan? Hiszen mi magunk is szinte kikerülhetetlen részei vagyunk ennek a gigászi vásárcsarnoknak!

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 5.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 14. vasárnap

Nagyböjt 4. vasárnapja (Jn 3, 14-21) – Úgy szerette
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Isten szeretetből teremtette a világot, és látta hogy mindaz jó, amit alkotott - az emberre pedig azt mondta, hogy nagyon jó… és úgy szerette Isten ezt a világot, benne téged és engem, a cseresznyefámat és a kutyádat, a Balatont és a zsiráfot, a mészkövet és a verőköltő bodobácsot, a szelet és a bárányfelhőt, a zenét és a verset, az éneket és táncot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte…

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 3.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 28. vasárnap

Nagyböjt 2. vasárnapja (Mk 9, 2-10) – a három sátor
„Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”
Három sátor: egy a törvénynek, amit Mózes képvisel, egy a prófétának, akit Illés jelenít meg, és egy a kegyelemnek, amely Jézus Krisztussal lett teljessé a világban. Erre a három sátorra van nekünk is szükségünk.