Imanap hazánkért kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 15. péntek

Drága Istenünk! Te, aki az embert férfinak és nőnek teremtetted, és "láttad, hogy ez nagyon jó", óvd meg gyermekeinket, hazánkat és minden embert a megrontás minden formájától, a szexuális visszaélésektől és az emberi személyiség ördögi megtörésétől és átformálásától! Áraszd ki ránk Szentlelked erejét és hatalmát, hogy mindannyian bűnbánatot tartsunk, visszatérjünk Hozzád, életünk legyen Benned és bőségben legyen! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 14. csütörtök

Nemzetünk szétszakított állapotban él területileg, politikailag, gazdaságilag és kulturálisan is. Morzsolódunk, széthullunk, meghasonlunk és eltávozik tőlünk az Élet. Mindenható Urunk Jézus, aki minket a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendeltél, adj nekünk az egész Kárpát-medencében békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizz meg, Uram minket, egyházunkat és hazánkat, népünket és nemzetünket minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 13. szerda

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Imanap hazánkért kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 12. kedd

Családjaink nagy veszélyben vannak. Folyamatosan morzsolja, gyalulja a kísértések áradata, a bűnökre való nyilvános felhívás. De ha családjaink szétesnek, szétesik az ország is, ezért imádkozzunk családjainkért:

Imanap hazánkért kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 11. hétfő

Világunkban életformává vált a hazudozás, a másik ember lejáratása, hitelrontás, hazug elméletek gyártása és terjesztése. Jézus azonban figyelmeztet: minden szavunkért számon leszünk kérve! Ezért kérjük Istent, Jézus Krisztus nevében, tisztítsa meg szívünket, szavainkat és minden tettünket az álszentségtől, a tisztátalan és hazug beszédtől és tettektől. Hadd vallhassa meg újra egész népünk: én és házam népe az Úrnak szolgálunk! Ezért így imádkozunk:

Imanap hazánkért kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 10. vasárnap

Gazdasági válság, politikai válság, klímakatasztrófa, járvány, félrevezetés, viszály és háborúság, paráznaság, korrupció - az egész Föld megrendül a sötétség erőinek csapásaitól. Mi azonban tudjuk, hogy Jézus Krisztus már győzött a bűn minden ereje, a gonosz lelkek minden hatalma fölött, ezért Isten elé állunk egyházunkért és hazánkért, közbenjáró imát mondva mindenkiért:

Boldog Charles de Foucauld imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. december 03. csütörtök

Atyám, átadom magamat Neked, tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is velem, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok, Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam, hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az én Atyám.

Székely János püspök atya imája a járvány megfékezéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. november 23. hétfő

Mennyei Atyánk!
A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük a te teremtett világodat.

Ima hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. július 31. péntek

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Az európai püspökök közös imája a járvány idején

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. november 06. péntek

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük: szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.  Mária, egészség és remény Anyja, könyörögj érettünk!

Köszönet az Úrnak - Szent II. János Pál pápa imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. július 04. szombat

Uram köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, ami megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a család tagjaimat akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.