Víz megáldásának imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 06. csütörtök

Íme egy könyörgés, amit a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:
„Áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét!

Egy orosz kisgyerek imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 28. kedd

"Istenem, őrizd a papát, a mamát, engem meg a hazát, de leginkább magadra vigyázz, mert ha Veled valami történik, - nekünk végünk..."

Szabadító ima a félelemből

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 13. hétfő

Úr Jézus, tudom, hogy Igéd azt mondja: nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (Vö. 2Tim 1,7) Köszönöm, hogy kiontott véred révén szabad lehetek.

Xavéri Szent Ferenc imádsága a hitetlenek megtéréséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 03. péntek

Örökkévaló Isten, a világ teremtője, emlékezzél meg róla, hogy a hitetlenek lelke is a te alkotásod s hogy őket a te képedre s hasonlatosságodra teremtetted.

Avilai Nagy Szent Teréz imája: Ó boldog lelkek...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. november 02. kedd

Ó boldog lelkek, akik már félelem nélkül élvezitek a boldogságot, és állandóan el vagytok merülve az én Istenem dicséretében!

Szülők imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 25. hétfő

Ó, Mennyei Atyám, tégy engem jobb szülővé! Segíts, hogy értsem a gyerekeimet, türelmesen hallgassam a mondandójukat, és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre. Óvjál engem attól, hogy félbeszakítsam őket vagy oktalanul ellentmondjak nekik.

Ima hazánkért minden nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 23. szombat

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk színed elé járulunk. Benned bízunk és Hozzád könyörgünk kicsiny nemzetünk megmaradásáért, erkölcsi megújulásáért.

Imádság hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 23. szombat

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkekinkért engeszteljünk. Felajánljuk imáinkat és egyesítjük Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Ima a Magyarok Nagyasszonya ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 08. péntek

„Szeplőtelen Szívem végül győzni fog”
Ó, Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat. Édesanyánk, Te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket.

Fohász Istenhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 18. hétfő

Halld meg, Uram, mindannyiunk kérlelő szavát,
és engedd, hogy megnyerjük ezt az utolsó csatát,
mert hiszem, mind megtanultuk így bezárva és félve,
hogy nagy veszélyben van a jövő nemzedéke.

Ima a Taálkozóért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. szeptember 25. szombat

Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk a mai Szeretet Földje Találkozót. Minden embert, aki eljön, hogy a Te kegyelmed járjon át minket, és hozza el életünkbe a gyógyulást, szabadulást, életrendezést és megújulást. Kérünk most Jézus Krisztus nevében, áldj meg minden imát, tanúságtételt, előadást, dicsőítést, imaszolgálatot, hogy minden gondolat, szó és tett Tőled származzon és Hozzád vezessen! Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és a Te életedben részesítesz minket Szentlelked által! Ámen.