A stigmatizált Galgóczy Erzsébet születésnapján

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2022. június 27. hétfő

Imádkozzunk az 1905. június 27-én született, Krisztus sebhelyeit hordozó Galgóczy Erzsébet megismeréséért, boldoggá avatásáért:

Mindenható Istenünk!
Hálát adunk Neked Galgóczy Erzsébet engesztelő életéért. Ő már 14 éves korában életét szerette volna áldozni Krisztusért, 42 éven át ágyhoz kötötten szenvedett, lelkeket mentett, engesztelt magyar hazánk bűneiért.
Úr Jézus, Te Szeplőtelen Édesanyád gondoskodására bíztad, megváltói Szent Sebeiddel tüntetted ki. Alázattal kérünk add, hogy rejtett életét minél többen megismerhessük, közbenjárónk legyen szükségeinkben, boldogjaink között tisztelhessük Isten egész népe javára, a Szentháromság dicsőségére. Ámen.

You have no rights to post comments