Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 06. csütörtök

Drága Istenünk! nélküled nincs élet, csak sötétség, szenvedés és halál. Kérünk, áraszd ki ránk Szentlelkedet, a Szeretet Lelkét, a Teremtő Lelket, a Bátorítót és Védőügyvédet, hogy életünk lehessen Benned és bőségben legyen! Dicsőítsd meg magad bennünk és közöttünk, mert sóvárgunk utánad!

Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 05. szerda

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 04. kedd

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, a Szeretet Lelkét, az Igazság Lelkét, a Bátorítót, a Vígasztalót, a Szentlelket! Alleluja. Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül: Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!

Pünkösdi kilenced, 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 03. hétfő

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!

Pünkösdi kilenced, 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 01. szombat

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, azt akarjam.

Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, mindig azt tegyem.

Te hívogass engem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, azt szeressem.

Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, hűséggel megvédjem.

Te őrizz engem, Szentlélek Isten,

hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

(Szent Ágoston imája)

II. János Pál pápa imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. május 19. vasárnap

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az  életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát,  amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik  elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg,  amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy  nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. május 09. csütörtök

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét, ki a minden nyelvű nemzeteket a hit egységében összegyűjtötted.  Isteni Lélek, én Uram, Istenem, ki az áldott Szüzet beárnyékoztad, s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad, öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen, s Te az Atyával és Üdvözítőmmel lakást vegyél benne.

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 9. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 18. péntek

Árpád-házi Szent Margit napján különösen is imádkozzunk, egyénileg és közösségben is hazánkért és nemzetünkért!

Hálaadás és ima hazánkért

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 7. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 16. szerda

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk!

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 8. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 17. csütörtök

Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 6. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 15. kedd

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.