"...hogy a Te eszközöd legyek..."

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 16. kedd

Mindenható Atyám!
Áldalak és dicsőítelek, mert szeretetből teremtettél engem. A keresztség szentségében gyermekeddé fogadtál; gondviselő kezed az óta is vezet, irgalmad és kegyelmed újra és újra felemel.

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 5.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 14. vasárnap

Nagyböjt 4. vasárnapja (Jn 3, 14-21) – Úgy szerette
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Isten szeretetből teremtette a világot, és látta hogy mindaz jó, amit alkotott - az emberre pedig azt mondta, hogy nagyon jó… és úgy szerette Isten ezt a világot, benne téged és engem, a cseresznyefámat és a kutyádat, a Balatont és a zsiráfot, a mészkövet és a verőköltő bodobácsot, a szelet és a bárányfelhőt, a zenét és a verset, az éneket és táncot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte…

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 4.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. március 07. vasárnap

Nagyböjt 3. vasárnapja (Jn 2, 13-25) – a tisztulás útján
„Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta.”
A földmély kincseit kipakoltuk a felszínre és a magunk képére és hasonlatosságára, szemetes zsibvásárrá formáltuk bolygónkat. A teremtett világ gyönyörű templomát vásárcsarnokká változtattuk, ahol minden eladható és minden megvehető. Meg kell tisztítanunk magunkat, de környezetünket is ettől a hamis életformától – de hogyan? Hiszen mi magunk is szinte kikerülhetetlen részei vagyunk ennek a gigászi vásárcsarnoknak!

Teremtésvédelem - nagyböjti elmélkedések 3.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 28. vasárnap

Nagyböjt 2. vasárnapja (Mk 9, 2-10) – a három sátor
„Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”
Három sátor: egy a törvénynek, amit Mózes képvisel, egy a prófétának, akit Illés jelenít meg, és egy a kegyelemnek, amely Jézus Krisztussal lett teljessé a világban. Erre a három sátorra van nekünk is szükségünk.

Ima bérmálkozókért és a Szentlélek kiáradásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 24. szerda

Drága Mennyei Atyám!  
Hálát adok Neked azokért a fiatalokért, akik most bérmálkozásra készülnek. Jézus nevében kérlek, érintsd meg a szívüket, hogy vágyakozzanak a Veled való találkozásra! Áldd meg kérlek mindnyájukat! Küldd el rájuk szent Lelkedet, hogy megadja nekik a kellő bölcsességet, a kellő hitet és reményt, hogy Istenre építsék életüket. Uram maradj mellettük akkor is, ha majd meginognak hitükben, s bátorítsd őket életük legválságosabb óráiban is. Tedd rájuk a kezedet egyenként, s mutasd meg nekik, hogy mennyire szereted őket. Miatyánk… Üdvözlégy…

Teremtésvédelem – nagyböjti elmélkedések 2.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 21. vasárnap

Nagyböjt 1. vasárnapja (Mk 1, 12-15) – Jézus a pusztában
 „A vadállatokkal volt, és az angyalok szolgáltak neki.”
Jézus az új Ádám, a bűn nélkül való ember, aki a pusztában az Éden életét éli, békességben minden földi teremtménnyel. Elmerül Isten szeretetében, csodálja a teremtett világ sokszínű szépségét, jóságát és gazdagságát, és végig gondolja küldetését. Ezt a három dolgot kell nekünk is megtennünk:

Teremtésvédelem – nagyböjti elmélkedések 1.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 17. szerda

Hamvazószerdai bevezető: Jób a hamuban
Ül Jób a hamuban és fekélyes testét vakargatja. Elvesztette vagyonát, családját, egészségét. Felesége azt kiáltja neki: „átkozd meg Istent és halj meg” (Jób 2,9)! Jób azonban nem hajlandó sem átkozódni, sem meghalni, depresszióba süllyedni – érteni azonban érteni akarja, mi történik vele!

Szent Pio atya áldása a házaspároknak

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 06. szombat

Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! Legyetek mindig jók!
Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet!
És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik vagy a negyedik nemzedékig!

Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 17. vasárnap

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Imanap hazánkért kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 18. hétfő

Ma, január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén járuljunk Isten elé egyházunkért és hazánkért, népünkért és nemzetünkért az általános közös közbenjáró imánkkal, kérve a szabadulást, gyógyulást és megújulást:

Imanap hazánkért kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 16. szombat

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, hogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk! Kérünk Téged ezért most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel ihless meg minket, erősíts meg minket és különösen vezetőinket, hogy helyes és jó döntéseket hozzanak hitünk és krisztusi életünk védelme, megerősödése és kibontakozása érdekében! Add, hogy az idei esztendő is a kegyelmek bőségét hozza el minden imádkozó testvérünk, de egész egyházunk és hazánk számára is! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...