Imakilenced megrontás ellen - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2022. július 20. szerda

Imádkozzuk el az az általános szabadító imát a gonoszság minden ereje ellen, különösen is a szombati napért és a Pride-on résztvevőkért:

Mennyei Atyánk!
Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, áraszd ki ránk és az egész teremtett világra Szentlelked, a Békesség Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Védőügyvédet és Szabadítót! Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól! Állítsd helyre a Te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében!
Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és velünk vagy mindenkor! Ámen.
Istenünk, Atyánk, minden emberrel egyesülve hozzád intézzük könyörgésünket a Szűzanya Szíve és keze által, egységben az Egyházzal és Szentatyánkkal.
Atyánk, tégy minket békéd eszközévé Szentlelked által!
Szabadíts meg minket a félelemtől és az erőszaktól, a kiszámíthatatlan önmegsemmisítéstől és minden-fajta háborútól!
Szabadíts meg minket a reménytelenségtől, a gyűlölettől és az ember istengyermeki méltóságának lealacsonyításától!
Szabadíts meg minket a jó és a rossz tudásának elvesztésétől!
Szabadíts meg minket az emberi élet elleni bűnöktől, egészen annak első pillanataitól fogva!
Szabadíts meg minket az igazságtalanság minden fajtájától!
Szabadíts meg minket isteni parancsolataid megszegésétől!
Szabadíts meg minket a kísértéstől, hogy kioltsuk az emberi szívekben az igazságra való vágyakozást!
A Szentlélek elleni bűnöktől szabadíts meg minket!

(Ima a Szeretet földje imafüzetből)

You have no rights to post comments