Ima bérmálkozókért és a Szentlélek kiáradásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 24. szerda

Drága Mennyei Atyám!  
Hálát adok Neked azokért a fiatalokért, akik most bérmálkozásra készülnek. Jézus nevében kérlek, érintsd meg a szívüket, hogy vágyakozzanak a Veled való találkozásra! Áldd meg kérlek mindnyájukat! Küldd el rájuk szent Lelkedet, hogy megadja nekik a kellő bölcsességet, a kellő hitet és reményt, hogy Istenre építsék életüket. Uram maradj mellettük akkor is, ha majd meginognak hitükben, s bátorítsd őket életük legválságosabb óráiban is. Tedd rájuk a kezedet egyenként, s mutasd meg nekik, hogy mennyire szereted őket. Miatyánk… Üdvözlégy…

Teremtésvédelem – nagyböjti elmélkedések 2.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 21. vasárnap

Nagyböjt 1. vasárnapja (Mk 1, 12-15) – Jézus a pusztában
 „A vadállatokkal volt, és az angyalok szolgáltak neki.”
Jézus az új Ádám, a bűn nélkül való ember, aki a pusztában az Éden életét éli, békességben minden földi teremtménnyel. Elmerül Isten szeretetében, csodálja a teremtett világ sokszínű szépségét, jóságát és gazdagságát, és végig gondolja küldetését. Ezt a három dolgot kell nekünk is megtennünk:

Teremtésvédelem – nagyböjti elmélkedések 1.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 17. szerda

Hamvazószerdai bevezető: Jób a hamuban
Ül Jób a hamuban és fekélyes testét vakargatja. Elvesztette vagyonát, családját, egészségét. Felesége azt kiáltja neki: „átkozd meg Istent és halj meg” (Jób 2,9)! Jób azonban nem hajlandó sem átkozódni, sem meghalni, depresszióba süllyedni – érteni azonban érteni akarja, mi történik vele!

Szent Pio atya áldása a házaspároknak

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. február 06. szombat

Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! Legyetek mindig jók!
Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet!
És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik vagy a negyedik nemzedékig!

Imanap hazánkért kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 18. hétfő

Ma, január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén járuljunk Isten elé egyházunkért és hazánkért, népünkért és nemzetünkért az általános közös közbenjáró imánkkal, kérve a szabadulást, gyógyulást és megújulást:

Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 17. vasárnap

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Imanap hazánkért kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 16. szombat

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, hogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk! Kérünk Téged ezért most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel ihless meg minket, erősíts meg minket és különösen vezetőinket, hogy helyes és jó döntéseket hozzanak hitünk és krisztusi életünk védelme, megerősödése és kibontakozása érdekében! Add, hogy az idei esztendő is a kegyelmek bőségét hozza el minden imádkozó testvérünk, de egész egyházunk és hazánk számára is! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 15. péntek

Drága Istenünk! Te, aki az embert férfinak és nőnek teremtetted, és "láttad, hogy ez nagyon jó", óvd meg gyermekeinket, hazánkat és minden embert a megrontás minden formájától, a szexuális visszaélésektől és az emberi személyiség ördögi megtörésétől és átformálásától! Áraszd ki ránk Szentlelked erejét és hatalmát, hogy mindannyian bűnbánatot tartsunk, visszatérjünk Hozzád, életünk legyen Benned és bőségben legyen! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 13. szerda

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Imanap hazánkért kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 14. csütörtök

Nemzetünk szétszakított állapotban él területileg, politikailag, gazdaságilag és kulturálisan is. Morzsolódunk, széthullunk, meghasonlunk és eltávozik tőlünk az Élet. Mindenható Urunk Jézus, aki minket a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendeltél, adj nekünk az egész Kárpát-medencében békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizz meg, Uram minket, egyházunkat és hazánkat, népünket és nemzetünket minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. január 12. kedd

Családjaink nagy veszélyben vannak. Folyamatosan morzsolja, gyalulja a kísértések áradata, a bűnökre való nyilvános felhívás. De ha családjaink szétesnek, szétesik az ország is, ezért imádkozzunk családjainkért: