Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat Európáért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2022. február 04. péntek

2019 óta zajlik annak a nemzetközi közbenjáró imamozgalomnak az előkészítése, amelynek alapító dokumentumát 2022. január 19-én hagyta jóvá a horvát, lengyel, a magyar és a szlovén katolikus karizmatikus megújulás hivatalos CHARIS képviselője. Hazánkat Végh Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének elnöke képviselte. A „Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat Európáért” azonnal meg is hirdetett egy ima-kezdeményezést ez év február 1. és december 31. között, amelyhez várhatóan még több kelet-európai ország csatlakozik majd.

 Szeretnénk, ha az egyes országokban már korábban indított és sokak által folytatott ima-kezdeményezések, amelyek a Szentlélek indíttatására hasonló célokat tűztek ki – pl. Őrtüzek Imádság Háza, 12 hetes imaharc – nemhogy leállnának, hanem megerősítést és újabb lendületet vennének! Ez a nemzetközi imádság nem csupán saját nemzetünkért kiált Istenhez, hanem egész Európa jövőjéért, sorsának Isten szíve szerinti alakulásáért! Ezért biztatunk mindenkit, aki hívást és felelősséget érez Isten akaratának, tervének megvalósulása iránt, hogy csatlakozzon akár mindkét ima-kezdeményezéshez! 

 A nemzetközi imafelhívást eddig aláírt európai országok katolikus karizmatikus megújulásának vezetői szerint hat fő oka van annak, hogy egész éven át tartó imádságban kell egyesülni Európa keresztényeinek:

 ·         Imádkozzunk, hogy az Egyház hitbéli válsága felett győzzön megújulásunk a Szentlélekben!  Egyre kevesebb katolikusnak van bátorsága az ellenirányú társadalmi nyomással szemben kiállni az Egyház valódi és megváltoztathatatlan tanítása mellett. Langyosságunk, gyakorlati materializmusunk miatt egyre csökken a papi és szerzetesi hivatások száma. Nagyon kevéssé élünk a Szentlélek folyamatos kiáradásában rejlő erővel, s a Lélek ajándékaival, a karizmákkal, hogy betölthessük itt a Földön missziós és megszentelő hivatásunkat. Az ehhez kapcsolódó imatéma:

 „Mennyei Atyánk, adj megtérést és hitben való megújulást először a keresztényeknek! Áraszd ránk a Szentlélek megújító ajándékát, hogy elteljünk Vele! Segíts, hogy befogadjuk karizmáit és megteremjük gyümölcseit! Add, hogy mindig bátran kiálljunk hitünk mellett és hogy megalkuvás nélkül hirdessük Jézus Krisztus Evangéliumát, a Szentlélek erejében és szeretetében!”

·                    Imádkozzunk, hogy a tömeges hitehagyás és a keresztényellenes törekvések ellenében ragyogjon fel a hit világossága! Úgy tűnik, hogy a nyugati világ szekularizációja oly mértékben előrehaladt, hogy már nem csak marginalizálni akarják a keresztény hitet és az Egyházat, hanem nyílt támadásba mentek át ellene. Ez már nem csak az Egyházat érinti, de ezen belül családjainkat és gyermekeinket is. Nyíltan és a jogrendszerekbe építve akarják ránk kényszeríteni például az abortusz feltétel nélküli elfogadását és az LGBTQ+ ideológiát. Valódi megoldást minderre természetesen a Szentlélek erőteljes kiáradása hozhat, Aki megvilágosítja az emberi szívet és értelmet, s új utakra vezeti:

„Mennyei Atyánk! Áraszd ki Szent Lelkedet minden emberre, különösen a fiatalokra! Hozd el az ébredés, az új evangelizáció idejét, hogy az emberek nagy számban megtérjenek és visszatérjenek Hozzád, s felismerjék Igazságodat! Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy törd meg az ellenünk támadó hazug ideológiák erejét!”

·                    Imádkozzunk, hogy erősödjön meg és teljesedjen ki nemzeteink keresztény karaktere! Ez egy olyan téma, amit – más okok mellett – a tömeges illegális migráció is felvet, hiszen ennek legszembetűnőbb hatása Európa és a nyugati világ folyamatos iszlamizációja. A kelet-európai népek történelme bizonyítja, hogy nem sok pozitív hozadéka volt nemzeteinkben az iszlám hosszú ideig tartó és erőteljes jelenlétének. Kelet-Közép Európa tájain most még nem tartunk itt. Annak viszont már számos jelét látjuk Európában, hogy a multikulturalizmus nevében megfosztják országainkat keresztény értékeiktől, s hogy olyan szélsőségek jelennek meg, amelyek veszélyessé teszik keresztény hitünk gyakorlását. „Nem állhat elő olyan helyzet Európában, hogy gyermekeinknek félniük kelljen, amikor átlépik egy templom küszöbét, mert esetleg megtámadják őket!” – fogalmaznak az imafelhívás szerzői. A muszlim hívők iránti minden tiszteletünk és szeretetünk mellett imádkozunk azért, hogy megerősödjön és kiteljesedhessen nemzeteink keresztény identitása:

 „Mennyei Atyánk! Keresztény hitünk a mi legnagyobb kincsünk, hiszen ez az üdvösség, az Igazság és a szeretet útja számunkra, amely összekapcsol Veled, Istenünk! Add, hogy nemzetünk és egész Európa megmaradhasson és elmélyülhessen eredeti, keresztény identitásában! Óvj meg minket bármilyen vallási szélsőség fenyegetésétől és a tömeges illegális migráció minden negatív következményétől!”

·                    Imádkozzunk a Covid-krízis megszűnéséért, annak minden káros hatásával együtt! Ezek a nyomorúságok nagyon sokfélék: egészségügyi, lelki, gazdasági és társadalmi természetűek. A közvetlen fenyegetéseken túl néhány európai országban úgy érzik testvéreink, hogy a járványhelyzetre és más globális problémákra hivatkozva olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek sértik az emberek jogait és szabadságát. Az ehhez kapcsolódó imatéma:

 „Mennyei Atyánk, a Te Fiad, Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával legyőzte a bűn, a halál és a gonoszlélek uralmát! Az Ő győzelme által kérünk, fékezd meg a Covid járványt, és adj szabadulást annak minden negatív egészségügyi, lelki, társadalmi és gazdasági hatásától!”

·                    Imádkozzunk Isten szíve szerinti, jó politikai kormányzásért országainkban! Olyan kormányokra van szükségünk, amelyek tiszteletben tartják országaink keresztény hagyományait, amelyek támogatják a természetes családot és védelmezik az emberi életet a fogantatástól kezdve a természetes halálig. Amelyek támogatják a keresztény missziót és garantálják annak szabadságát. Ezt a politikát természetesen csak hitelesen, példamutató becsületességgel, a szegényekkel és elesettekkel szolidárisan lehet képviselni.

„Mennyei Atyánk, könyörgünk, hogy a soron következő választások után Isten akarata szerinti, hiteles, keresztény szellemiségű kormányok alakuljanak országainkban!”

·                    Imádkozzunk a média tisztességes és a valóságot hűen tükröző működéséért! A tömegkommunikációs eszközök korában a média hasonlóan nagy hatással van életünkre, mint a kormányok, de sokszor felelőtlenül és ellenőrizetlenül működik, rombolva emberségünket és keresztény hitünket, különösen is torzítva az ifjú generációk gondolkodását.

„Mennyei Atyánk! Könyörgünk a média megtisztulásáért és azért, hogy egyre inkább olyan tartalmakat közöljön, amelyek összhangban vannak a Te Szent akaratoddal és legfőbb üzeneteddel, az Evangélium Örömhírével!”

Csatlakozás, az imádság módja

Mindazon keresztény testvéreink csatlakozását várjuk országainkban, akik magukénak érzik a fenti célokat, és készen állnak arra, hogy az idei, 2022-es év végéig tartó rendszeres ima- és böjtfelajánlást tegyenek a megvalósulásukért. Ezeket a felajánlásokat megtehetik kisebb-nagyobb közösségek, de családok és egyének is. Mindezek napi vagy heti szinten végezhető egyéni imádságok, vagy rendszeres közösségi imaalkalmak, szentségimádások, szentmisék, böjtök lehetnek, teljesen szabadon választott módon!

Az imádságok 2022. február 1-től indulhatnak, és egészen december 31-ig tartanak majd. Imafelajánlást tenni és csatlakozni természetesen az egész év folyamán lehet!

Kérjük a csatlakozni kívánó testvéreket, hogy imafelajánlásaikat írják meg minél hamarabb a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre! Kérjük, hogy a következő adatokat feltétlenül írjátok bele ebbe a levélbe:

1.  Az csatlakozó közösség / család /személy NEVE

2.  LAKÓHELYE (a város vagy falu neve), s az ORSZÁG neve, ahol élsz

3.  A rendszeres IMA/BÖJT FELAJÁNLÁS megnevezése

Bár ez egy nemzetközi kezdeményezés, a levelet egészen nyugodtan megírhatjátok magyarul!

Kérjük, hogy az elkövetkező napokban döntsetek imafelajánlásaitok felől, írjatok a megadott címre és kezdjünk bele az imádságba! Ha bármi kérdésetek van, írjatok az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre!

Döntsetek, kezdjetek bele! Ne várjatok másra! Egyenként vagy közösen kötelezzük el magunkat a Lélek indítására, és egy nagy sereg válik belőlünk, akiknek könyörgését az Úr biztosan meghallgatja, megerősítve bennünk a bibliai igazságot: “Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 8,31) 

9Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. 10Nagy szóval kiáltották és mondták: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” (Jel 7,9-10)

 A Nemzetközi Közbenjáró Imahálózat aláíróinak nevében:

Végh Zoltán elnök,                                       Frikk József  KKMSZ   a Nemzetközi Közbenjáró Hálózat hazai koordinátora

 

 

You have no rights to post comments