Imanap kilenced hazánkért 2022., ötödik nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2022. január 14. péntek

Milyen sokat vétkezünk mulasztással! Életünket berendeztük a saját kényelmi zónánkban – „mert ez jár nekünk” -, és ebből nem szívesen mozdulunk ki. Magunkért még csak-csak elindulunk, de másokért már lusták vagyunk, és ez a jóra való restség elvezethet bennünket a Szentlélek elleni bűnökig, a felismert Igazság elleni tusakodásig, a másik hibáztatásáig és a saját önzésünkben való megátalkodottságig.

Megkeményedik a szívünk és érzéketlenné válunk mások bajai iránt. Felmentjük magunkat a felebarát szeretetének parancsa alól, észre sem véve, hogy ezzel az Isten iránti szeretetünk válik képmutatóvá.

Mulasztásaink károsítják a saját életünket, de károsítják családunkat, közösségeinket, egyházunkat és hazánkat is. Mennyi jó nem történik meg, mennyi szép és igaz nem születhet meg lustaságunk miatt! Ha egyszer Isten elé kerülünk és Ő megmutatja, mennyivel virágzóbb életünk lehetett volna, mennyi áldást hozhattunk és nyerhettünk volna mindenki javára, sírni és zokogni fogunk, de akkor már hiába!

Uram, bocsásd meg nekünk lustaságunkat, amivel oly ok kárt okoztunk magunknak, embertársainknak és az egész világnak! Kérlek adj erőt nekünk, hogy újra készek legyünk jók lenni és jót tenni! Tégy minket erőssé és fegyelmezetté, hogy növekedhessen bennünk és közöttünk szereteted! Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

You have no rights to post comments