Kilenced az országgyűlési választásokért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. április 01. péntek

Választási csalás - hát ezért kell imádkozni a választásokért Isten akarata szerint való megvalósulásáért: Az Nemzeti Választási Iroda ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután a sajtóban csütörtökön megjelent, hogy Marosvásárhely mellett több, már kitöltött szavazólapot dobtak ki az útszélre, illetve találtak meg a szemétdombon félig elégetve. Drága Istenünk, kérünk biztosítsd a választások tisztaságát, leplezd le a csalókat, szélhámosokat, visszaéléseket és kérünk adj tiszta szívű, jó vezetőket országunknak! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 31. csütörtök


Ima a választások Isten akarata szerinti eredményéért - Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked kegyelmeivel segítsd most meg országunkat, városainkat és falvainkat. Add, hogy az általad legjobbnak tartott emberek nyerjék el a pozíciókat és erősítsd meg őket munkájukban, minden jó szándékukban és tetteikben, hogy helyes, tiszta és igaz úton vezethessék a rájuk bízott embereket! Óvj meg minket minden gonosz csapdától, hazugságtól, haszonleséstől, ártó és rontó hatalomtól! Ihless meg minket, hogy megvizsgálva a jelölteket, a legjobbra tudjuk adni szavazatunkat és ebben semmi befolyás meg ne ingathasson! Köszönöm Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 30. szerda


II. Rákóczi Ferenc imájával kérjük Istent hazánkért és a választások Isten akarata szerint való eredményéért: A te kezedben van szívünk, Uram, döfd át szereteted nyilával, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévelyedetteket, világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, tanítsd a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, s újra és újra kérlek, add, hogy szereteted gyarapodjék, hogy ez az isteni láng eméssze föl viszálykodásainkat. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 29. kedd


Drága Istenünk, adj nekünk a Te szíved szerint való embereket! Kérünk segíts, hogy az országgyűlési választást lebonyolító és segítő emberek, megfigyelők között békesség legyen, pártállástól függetlenül együtt tudjanak működni és tiszta, becsületes munkát végezni mindannyiunk javára. Add Uram, hogy minden választókerületben a legjobb, hazájáért dolgozni akaró ember győzzön és segíts, hogy el tudjuk fogadni, bárki lesz is az. Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és nem hagysz el minket soha! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 28. hétfő


Drága Istenünk, hozzád kiáltunk a választásokért, hogy a Te akaratod szerint való emberek lehessenek a képviselőink! Hiúsíts meg kérünk minden választási csalást, visszaélést, utaztatást, szavazatvásárlást és manipulációt! Távolítsd el a haszonlesőket és egyenesítsd ki a választási rendszerből fakadó torzulásokat! Szólj az emberek szívéhez, hogy tiszta lelkiismeretből fakadó, bátor és helyes döntést hozzanak szavazatukkal. Köszönöm Uram, hogy megsegíted hazánkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 27. vasárnap


Drága Istenünk, adj nekünk olyan vezetőket, akik nem élnek vissza a hatalmukkal, hanem valóban szolgálni akarják hazánkat és nemzetünket! A pénz, a hatalom, az önzés, viszálykodás világából szeretnénk visszatérni hozzád, és a békés, együttműködő élethez! Bánjuk bűneinket, amivel ellened, ember testvéreink és az egész teremtett világ ellen vétkeztünk. Kérlek, vezess minket a tisztulás és Magyarország felemelkedése útján a teljes és örök élet felé! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced az országgyűlési választásokért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 26. szombat


Kilenced az országgyűlési választások Isten akarata szerint való megvalósulásáért. Második napi ima:

Kilenced az országgyűlési választásokért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. március 25. péntek


A mai naptól (március 25. péntek) kilencedet kezdünk az országgyűlési választások Isten akarata szerint való megvalósulásáért. Első napi ima:

Ukrán-orosz összecsapások - békéért esdeklünk!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 20. vasárnap

Szombaton már két halálos áldozat volt, nehéztüzérséget is bevetettek...

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, csillapítsd le a forrongó indulatokat és hozd el a békét az emberi szívekbe! Add, hogy megszűnjön a vérontás, gyűlölködés és viszály, legyen tűzszünet és valódi békemegállapodás Ukrajnában és az egész világon! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Szent II. János Pál pápa imája a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 26. szombat

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését, gyűlölöd a háborút és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését:

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. február 13. vasárnap

Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet, a világ tele van háborús gócokkal és a mi szívünk is békétlen - imádkozzunk békéért: