Boldog Charles de Foucauld imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. december 03. csütörtök

Atyám, átadom magamat Neked, tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is velem, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok, Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam, hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az én Atyám.

Székely János püspök atya imája a járvány megfékezéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. november 23. hétfő

Mennyei Atyánk!
A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük a te teremtett világodat.

Az európai püspökök közös imája a járvány idején

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. november 06. péntek

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük: szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.  Mária, egészség és remény Anyja, könyörögj érettünk!

Ima hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. július 31. péntek

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Köszönet az Úrnak - Szent II. János Pál pápa imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. július 04. szombat

Uram köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, ami megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a család tagjaimat akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Ima egy terület megtisztításáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. június 21. vasárnap

(A terület szó behelyettesítendő településünk, hazánk, stb. nevével.) Urunk, Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy Te vagy az egyetlen, szent és igaz Isten az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérünk, drága szent Véred kiáradása által tedd szabaddá ezt a területet és az itt élőket minden démoni megkötözöttségtől és befolyásoltságtól. Szabadítsd meg őket az elkövetett bűnök és a bekövetkezett tragédiák következményeitől, minden átoktól, rontástól, és áraszd ki áldásodat erre a területre és az itt élőkre, hogy itt élet, kiengesztelődés és boldogság fakadjon.

Mariakumar atya szabadító imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. június 12. péntek

„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága Vére által kaptam.

Pünkösdi kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 28. csütörtök

A CSALÁDOK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS AZ ÉLET GYŐZELMÉÉRT
Az Egyház mellett a férfi és a nő egysége, életre szóló, termékeny kapcsolata hivatott bemutatni a földön az isteni személyek egységét és a Szentlélekben élt élet termékenységét. Jaj nekünk, mert családjaink sokszor felbomlanak, sőt, a fiatalok legtöbbször el sem jutnak a keresztény házasság megkötéséig. Társadalmaink öregszenek, s vakságunk miatt a megfogant életet az anyaméhben halállal fenyegetjük! Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 26. kedd

A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
Jézus azért hozta létre Egyházát, hogy az Jézus Krisztust hirdetve egyesítse az emberiséget az Atyával, s tagjait egymással. Hogyan eshetett meg velünk az a csúfság, hogy az egység fő eszköze maga is súlyosan megosztott lett? Hiszen Jézus az egységet a sikeres misszió feltételéül is állította. Ráadásul a helyzet olyan súlyos, hogy emberi erővel megoldhatatlannak tűnik. Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts rajtunk!

Pünkösdi kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 27. szerda

A VILÁG BÉKÉJÉÉRT, A VILÁGJÁRVÁNY ÉS AZ EMBERI SZENVEDÉSEK ENYHÜLÉSÉÉRT
A békesség a szívben születik meg, forrása az Istennel való kiengesztelődés. Aki kiengesztelődött Istennel, képes kiengesztelődni másokkal is. Jézus elhozta Isten Országát, legyőzte a gonoszt, enyhülést, gyógyulást, szabadulást és vigasztalást ajánl az emberiségnek minden nyomorúság közepette.

Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 25. hétfő

A DICSŐÍTÉS ÉS KÖZBENJÁRÁS LELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT
A legjobb szándék mellett sem lesz hatékony a missziónk, ha nem itatódunk át újból és újból Isten jelenlétével. Jézus Krisztus által bejárásunk van a mennyei trónterembe, hogy ott imádásunkkal szolgáljunk a Királynak és közbenjárjunk, hogy földi testvéreink életében is megvalósuljon életadó akarata. Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!