Exorcizmus a sátán és pártütő angyalai ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 21. hétfő

Mennyei seregek legdicsőségesebb fejedelme, Szent Mihály főangyal: védelmezz minket a küzdelemben és tusakodásban, melyet a fejedelemségekkel és hatalmasságokkal szemben, e világban a földi sötétség vezérei, a mennyekben a gonosz szellemek ellen vívunk. Jöjj segítségére az embereknek, akiket Isten halhatatlannak teremtett, és saját képének hasonlatosságára alkotott, és nagy áron váltott meg az ördög zsarnoksága alól.

Személyes közbenjáró ima mindenkiért és a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 15. kedd

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add:

Imakilenced a békéért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 02. szerda

Miénk a szégyen! Még a szívünket sem tudjuk békében megőrizni és családunkban sem vagyunk békességszerzők. Szívünk egyre keményebb, és már helyesli is a gonoszságot. (Ukrajnát terrorbombázzák, s a közvélemény jó része még mindig az agresszornak szurkol.) De Te Istenünk, meg tudod lágyítani a kemény szíveket, részvéttel telivé tudod tenni az önzőket, meg tudod állítani a haszonlesőket és megfosztani hatalmuktól az erőszakban tobzódókat. Kérünk ezért most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy add meg nekünk és az egész világnak a bűnbánat és megújulás ajándékát és az áldott békekort! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. november 01. kedd

Istenünk, a Te kezeden van minden ország és nép sorsa! Kérünk, áraszd ki ránk, hazánkra, Ukrajnára, Európára és az egész világra mennyei áldásodat! Távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, viszályt, önzést, kapzsiságot és a bűn mindenféle visszaélését az emberi természettel és a teremtett világgal. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák a népek életét. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 31. hétfő

Hozzád kiáltunk Úristen, Jézus Krisztus nevében, hozd el a békét életünkbe! Adj békét a szívünknek, adj békét családjainknak és közösségeinknek, adj békét hazánknak és Európának, Ukrajnának és az egész világnak! Szabadíts meg minket az antikrisztusi emberektől, a hatalmukkal visszaélőktől, a viszályt szítóktól és gyilkosoktól! Jöjjön el közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 30. vasárnap

A háború a férfiakból gyilkost és áldozatot, a gyermekekből árvát, az asszonyokból özvegyet , a falvakból és városokból romhalmazt csinál. A földek megműveletlenül maradnak és minden elvadul. A gonosz lelkek seregei, és az ő befolyásuk alatt álló emberek azonban még mindig szítják a gyűlölet tüzét szavaikkal és tetteikkel. De Te Istenünk, győztél a gonoszság minden ereje felett! Kérünk jöjj, és a Szeretet tüzével hiúsítsd meg a gonoszok terveit és hozd el a bűnbánat és megújulás, a megtérés és újjáépülés idejét életünkbe! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 29. szombat


Ha nincs béke, nincs jövő. A hamis béke a temető csendje. A hatalomvágytól, önzéstől és elnyomástól mentsd meg a népeket Urunk! Szabadíts meg minket minden gonosz elnyomó hatalomtól, szabadítsd meg az embereket, nemzeteket és országokat a pokol tüzétől, rombolástól és hozd el az áldott békét mindannyiunknak, mert Benned bízunk! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 28. péntek

Drága Istenünk, beismerjük tehetetlenség-érzésünket. Látjuk, hogyan válnak egyre érzéketlenebbé az emberek, szűnik meg az együttérzés, nő a közöny, miközben az erőszak, viszály és pusztítás háborús démonai leuralják a világot. De Te Istenünk erősebb vagy náluk és győztél a gonoszság minden ereje felett! Kérünk, semmisítsd meg most is a gonoszok minden tervét, tedd hiábavalóvá erőfeszítéseiket! Add, hogy vége legyen a háborúságoknak, hozd el a felszabadulást a nemzeteknek az antikrisztusi emberek uralma alól és hozd el az áldott békét mindannyiunknak! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 26. szerda

Vannak, akik örömüket lelik az uszításban, élvezik, hogy hatalmuk van más emberek fölött és elvehetik akár az életüket is. A halál civilizációját építik, ami háborúhoz vezet, rettenetes pusztítást és nyomort hozva a világra. Mi azonban ellene mondunk minden gonoszságnak Jézus Krisztus nevében! Mi Isten országát, a szeretet, békesség, kiengesztelődés kultúráját akarjuk megélni és hirdetni! Ezért kérünk Istenünk, vess véget az antikrisztusi emberek uralmának és hozd el az áldott békét szívünkbe, családunkba, közösségeinkbe, hozd el hazánkba, Ukrajnába, Európába és az egész világra! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 27. csütörtök

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmű parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből, erőnkből. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük. Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Küldd el a bűnbánat lelkét, hadd söpörjön át a világon! Lángoljon fel az ébredés tisztító tüze a szívünkben és terjedjen át minden közösségre, minden falura és városra országunkban és az egész világon! Kérünk, állítsd meg a háborúkat!  Égjenek ki a rossz gyümölcsöket termő rossz gyökerek az életünkből! Atyánk, kérünk, hogy istenfélő vezetőket és köztisztviselőket válasszanak meg minden szinten, a nem tőled valókat pedig távolítsd el! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced a békéért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. október 25. kedd

Viszály a szívünkben, háborúk a népek között, visszaélés az emberi természettel és az egész teremtett világgal - és mindennek szörnyű következményeként egész országok romba dőlése, a leggonoszabb fegyverek bevetése az ártatlanok ellen, hatalmi mámor és gátlástalan tiprása minden élőnek... meddig még, Uram? Meddig tűröd még alkotásaid, gyermekeid pusztítását? Kérünk jöjj el, és hatalmas erőddel állítsd meg a gonoszság terjedését, szüntesd meg a háborúkat, szabadíts meg minket az antikrisztusi emberektől és hozd el az áldott békét életünkbe! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...