Imanap kilenced hazánkért 2022., negyedik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 13. csütörtök

A féltékenység és irigység szétmarja a lelket és az életet. A sárga irigység nem tud örülni a másik javának, féltékeny sikereire, elkívánja a jót, ami a másiknak van. Az irigy ember mindig gyanakszik, leskelődik, vádaskodik: miből telik rá?; honnan van neki?; biztos csak a kapcsolatai miatt; könnyű neki… A romboló irigység és féltékenység még a saját kára árán is a másik vesztét akarja. Inkább legyen nekem is rossz, de a másiknak se legyen jó!

Imanap kilenced hazánkért 2022., harmadik nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 12. szerda

Kultúránk a testünket helyezi életünk középpontjába, ezt dédelgetjük ételekkel, italokkal, szépítőszerekkel, ruhákkal, és amivel csak lehet. A testet, az erotikát és a szexualitást szemérmetlen árukapcsolással használják a médiában. Már a gyerekeket is megtalálják a szexuális tartalmú művek. Mesterségesen gerjesztik az ezzel foglalkozást, biztatják őket ennek megélésére és kiélésére. A nagy kísérletezésben a test elszakad a lélektől, a szerelemtől, hűségtől, házasságtól és családtól, és bujasággá, öncéllá válik, egyre jobban megterhelődve pornográfiával, szexuális visszaélésekkel és nemi eltévelyedésekkel, mindezt szabadságnak és önismereti útnak hirdetve.

Imanap kilenced hazánkért 2022., második nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 11. kedd

A gonosz lélek telve van gyűlölettel és haraggal, a világ szereti a haragot és bosszút, mert azzal el lehet adni a filmeket, a fegyvereket és népszerűvé lehet tenni politikusokat. Vagy épp lejáratni, megsemmisíteni szavakkal, lejáratással lelkileg és akár testileg is. A harag igazolja a trollkodást, a csúnya beszédet és káromkodást. A harag ismerős számunkra, itt lakik a szívünkben, jogosan vagy jogtalanul. Pál apostol azonban figyelmeztet minket, hogy ha indulat is van bennünk, ne múljék el a nap a mi haragunkkal!

Imanap kilenced hazánkért 2022., első nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 10. hétfő

A kevélység bűnébe esünk, amikor azt gondoljuk, hogy többet érünk egy másik embernél, mert ő szegényebb, tanulatlanabb, más nemzetiséghez tartozik, vagy egyszerűen csak nem "én". A sátán bukása is abból fakadt, hogy saját magától eltelve nem értette meg Isten alázatát és szeretetét. Azt akarta, hogy őt dicsérjék, magasztalják és semmiképp sem akarta fenséges angyalként az embereket szolgálni.

Imanap hazánkért levél, 2022

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 08. szombat

Kedves Testvérek!

 

Még 2004-ben, az első Imanap szervezésekor kaptuk ezt az igét: „Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30) Ilyen ember volt egykor Árpád-házi Szent Margit, akinek az ünnepnapjára, január 18-ára szervezzük azóta is az Imanapot hazánkért. Mi hisszük és valljuk, hogy „nagy ereje van a buzgó ember könyörgésének” (Jak 5, 16). Bizony nagy szükség van most Isten helyreállító és megújító kegyelmére egyházunkban és hazánkban!

Víz megáldásának imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 06. csütörtök

Íme egy könyörgés, amit a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:
„Áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét!

Egy orosz kisgyerek imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 28. kedd

"Istenem, őrizd a papát, a mamát, engem meg a hazát, de leginkább magadra vigyázz, mert ha Veled valami történik, - nekünk végünk..."

Szabadító ima a félelemből

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 13. hétfő

Úr Jézus, tudom, hogy Igéd azt mondja: nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (Vö. 2Tim 1,7) Köszönöm, hogy kiontott véred révén szabad lehetek.

Avilai Nagy Szent Teréz imája: Ó boldog lelkek...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. november 02. kedd

Ó boldog lelkek, akik már félelem nélkül élvezitek a boldogságot, és állandóan el vagytok merülve az én Istenem dicséretében!

Xavéri Szent Ferenc imádsága a hitetlenek megtéréséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 03. péntek

Örökkévaló Isten, a világ teremtője, emlékezzél meg róla, hogy a hitetlenek lelke is a te alkotásod s hogy őket a te képedre s hasonlatosságodra teremtetted.

Szülők imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 25. hétfő

Ó, Mennyei Atyám, tégy engem jobb szülővé! Segíts, hogy értsem a gyerekeimet, türelmesen hallgassam a mondandójukat, és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre. Óvjál engem attól, hogy félbeszakítsam őket vagy oktalanul ellentmondjak nekik.