Ima az őrangyalhoz, ha nem tudunk misére menni

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 05. vasárnap

Ó, Istennek őrangyala,
menj helyettem a templomba,
térdepelj le a helyemre,
figyelj nagyon a misére.

Ferenc pápa imája, Szent József segítségét kérve

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 22. vasárnap

Védd meg, Szent Őrző, nemzetünket!
Világosítsd meg a közjóért felelős embereket, hogy hozzád hasonlóan tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre!
Add meg a tudomány világosságát mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és jólléte megőrzéséhez!
Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a betegeket, saját testi épségük árán is!

Három napos böjt és ima...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 17. kedd

Az augsburgi Imádság Háza szerdától péntekig három napos böjtre hívja az embereket. A rendkívüli idők rendkívüli lépéseket követelnek. Háromnapos világszintű imaböjtlánc kezdődik a koronavírus kapcsán! „De ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.” (2Krón7, 14)

Bíborosok és püspökök közös imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 14. szombat

Az európai püspökök közös imában fordulnak a Teremtőhöz a világjárvány idején: Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,

Keresztény válasz a járványra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 11. szerda

Járványok jönnek-mennek, de mióta keresztények vannak a világon, három dolgot mindig megtettek járvány idején egyénileg és közösségileg is. Bűnbánatot tartottak ("jaj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben" - írja Kölcsey a magyar himnuszban), imádkoztak Isten kegyelmének kiáradásáért (és böjt, virrasztás, szentségekkel ellátás), valamint ápolták a betegeket. Így ha mi is ezeket tesszük, jól tesszük. Ezért örülünk, hogy a karizmatikus megújulás nemzetközi szolgáló bizottsága az alábbi felhívást tette közzé:

Megint jön a vihar - ima természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. február 09. vasárnap

Mennyei Atyánk! Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot! Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton levőket is, ments meg minket a balesetektől, műszaki problémáktól és minden bajtól! Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Szent Patrik áldása

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 19. vasárnap

,Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben… Ámen

Imanap hazánkért kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 18. szombat

Szent Margit imája: Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát! Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált! Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak, hogy hűséget valljanak Istennek, országnak. Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet, felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.

Imanap hazánkért kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 16. csütörtök

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk!

Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 17. péntek

Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 15. szerda

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.