Imanap hazánkért levél, 2022

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 08. szombat

Kedves Testvérek!

 

Még 2004-ben, az első Imanap szervezésekor kaptuk ezt az igét: „Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30) Ilyen ember volt egykor Árpád-házi Szent Margit, akinek az ünnepnapjára, január 18-ára szervezzük azóta is az Imanapot hazánkért. Mi hisszük és valljuk, hogy „nagy ereje van a buzgó ember könyörgésének” (Jak 5, 16). Bizony nagy szükség van most Isten helyreállító és megújító kegyelmére egyházunkban és hazánkban!

Víz megáldásának imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2022. január 06. csütörtök

Íme egy könyörgés, amit a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:
„Áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét!

Egy orosz kisgyerek imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 28. kedd

"Istenem, őrizd a papát, a mamát, engem meg a hazát, de leginkább magadra vigyázz, mert ha Veled valami történik, - nekünk végünk..."

Szabadító ima a félelemből

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 13. hétfő

Úr Jézus, tudom, hogy Igéd azt mondja: nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (Vö. 2Tim 1,7) Köszönöm, hogy kiontott véred révén szabad lehetek.

Xavéri Szent Ferenc imádsága a hitetlenek megtéréséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. december 03. péntek

Örökkévaló Isten, a világ teremtője, emlékezzél meg róla, hogy a hitetlenek lelke is a te alkotásod s hogy őket a te képedre s hasonlatosságodra teremtetted.

Avilai Nagy Szent Teréz imája: Ó boldog lelkek...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. november 02. kedd

Ó boldog lelkek, akik már félelem nélkül élvezitek a boldogságot, és állandóan el vagytok merülve az én Istenem dicséretében!

Szülők imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 25. hétfő

Ó, Mennyei Atyám, tégy engem jobb szülővé! Segíts, hogy értsem a gyerekeimet, türelmesen hallgassam a mondandójukat, és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre. Óvjál engem attól, hogy félbeszakítsam őket vagy oktalanul ellentmondjak nekik.

Ima hazánkért minden nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 23. szombat

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk színed elé járulunk. Benned bízunk és Hozzád könyörgünk kicsiny nemzetünk megmaradásáért, erkölcsi megújulásáért.

Fohász Istenhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 18. hétfő

Halld meg, Uram, mindannyiunk kérlelő szavát,
és engedd, hogy megnyerjük ezt az utolsó csatát,
mert hiszem, mind megtanultuk így bezárva és félve,
hogy nagy veszélyben van a jövő nemzedéke.

Imádság hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 23. szombat

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkekinkért engeszteljünk. Felajánljuk imáinkat és egyesítjük Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Ima a Magyarok Nagyasszonya ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2021. október 08. péntek

„Szeplőtelen Szívem végül győzni fog”
Ó, Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat. Édesanyánk, Te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket.