Szabadító ima a keresztségi fogadalom megújításával

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2023. november 17. péntek

Péter apostol szerint a keresztség nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által (Pét 3,21). A keresztségnek a része a sátánnak való ellene mondás és hitünk megvallása. Ezt tesszük most a keresztség szentségében és a feltámadási liturgiában szokásosnál kicsit bővebb formában, hogy Isten megszabadíthasson minket a gonosz lelkek befolyásától, ahogyan a Miatyánkban is kérjük.

1. rész: Megtagadás ill. ellentmondás (A válasz: ellene mondok)
  Jézus nevében ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene mondok.
 Jézus nevében ellene mondotok-e minden cselekedetének és csábításának?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a félelem lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a visszautasítottság, az elhagyatottság, az árvaság, apátlanság, anyátlanság lelkeinek, a sebzettségeket, bizonytalanságot, nemkívántság érzéseket sugalló lelkeknek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a zavartság, önbizalomhiány, frusztráció, a feledékenység lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a hamis bűntudat, a kárhoztatás, értéktelenség, feszengés, megalázás lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e az önvád, az önítélkezés, a lelkifurdalás lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e az önzésnek, a mohóságnak és a gonoszságnak?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a nagyképűség, a becsvágy, a karriervágy és kapzsiság minden fajtájának?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a hiúság és a gőg minden fajtájának?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a hazugságnak, a gyűlöletnek, az irigységnek, az ellenségeskedésnek és a sértődöttségnek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a hazugság, az igazságtalan ítélkezés, pletykálkodás lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a depresszió, az önsajnálat, a reménytelenség, a kétségbeesés, a csüggedés, az öngyilkosság lelkeinek.
 Jézus nevében ellene mondotok-e a különféle betegségeket okozó lelkeknek, a rák, a migrén, az ízületi gyulladás… lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a féltékenység, az irigység, az önzés, a kapzsiság, a kizsákmányolás, a munkanélküliség lelkeinek?
 Ellene mondotok-e az öngyilkosság, a halál, az abortusz, a gyilkosság, károkozás lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e az okkultizmusnak, az ezotéria minden fajtájának és a babonaságnak?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a bálványimádásnak?
 Jézus nevében ellene mondotok-e jóslásnak, a babonának, az asztrológiában és a horoszkópokban való hitnek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e az önmegváltás minden tudatos és tudattalan formájának?
 Jézus nevében ellene mondotok-e az önkábítás és a függőség minden formájának, az alkoholizmusnak, a nikotinfüggőségnek, a kábítószerektől való függőségnek, a gyógyszerfüggőségnek, a falánkságnak, az internetfüggőségnek, a játékszenvedélynek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a bujaság, paráznaság lelkének, a pornográfia, az önkielégítés, a házasságtörés lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e a büszkeség, az arrogancia, a felsőbbrendűség, az akaratosság, az okoskodás lelkeinek?
 Jézus nevében ellene mondotok-e mindezeknek teljesen és végérvényesen és örökre: a magatok nevében?
 Jézus nevében ellene mondotok-e mindezeknek teljesen és végérvényesen és örökre: az élő családtagjaitok közbenjáró képviselőjeként?
 Jézus nevében ellene mondotok-e mindezeknek teljesen és végérvényesen és örökre az apai- és anyai ági elődeitek és őseitek közbenjáró képviselőjeként?

Hitünket is most egy kicsit konkrétabban valljuk meg!
2. rész: Hitünk megvallása (A válasz: hiszem)
 Hiszitek-e, hogy Isten szeretetből alkotott meg titeket, és úgy szeret benneteket, mint a legjobb édesapa és édesanya? Hiszem!
 Hiszitek-e, hogy Isten mindenütt jelen van, hogy mindent kormányoz és szüntelenül munkálkodik?
 Hiszitek-e, hogy Isten minden embert szeret, különösen a nyomorultakat, a szegényeket, a betegeket és a bűnösöket?
 Hisztek-e a jó győzelmében a gonosz felett?
 Hiszitek-e, hogy mindannyian ugyanannak a Mennyei Atyának vagyunk a gyermekei?
 Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, nem azért, hogy elítélje, hanem hogy Őáltala megmentse a világot?
 Hiszitek-e, hogy Jézus, Aki az Isten egyszülött Fia, az egyetlen közvetítő Isten és ember között, és hogy Ő az egyetlen, aki meg tudja menteni a világot?
 Hiszitek-e, hogy halála által minden bűn megbocsáttatott, és hogy a halál és a Sátán hatalma megtöretett?
 Hiszitek-e, hogy Jézus halottaiból feltámadott és mindörökké él?
 Hiszitek-e, hogy Jézus mindenható a mennyben és a földön?
 Hiszitek-e, hogy Jézus az egyetlen válasz mindenre, és hogy a világ minden problémájára egyedül Ő az egyetlen hathatós megoldás?
 Hiszitek-e, hogy Jézus a ti életeteknek is értelmet tud adni?
 Hisztek-e a Szentlélekben, aki az Atyától és a Fiútól származik?
 Hiszitek-e, hogy a Szentlélek az új élet forrása?
 Hiszitek-e, hogy a Szentlélek mindent megújít és megszentel?
 Hiszitek-e, hogy mindent, amit a felebarátotoknak tesztek, magának Istennek teszitek?
 Hiszitek-e, hogy Jézus egykor majd részesít benneteket az Ő feltámadásában, örök életében és dicsőségében?
 Hiszitek-e, hogy Jézus majd dicsőségben visszajön erre a földre?
 Hiszitek-e, hogy Jézus majd megítéli az élőket és holtakat, és hogy Ő egy új eget és egy új földet fog teremteni? HISZEM!

 Befejezésül:
 Mindenható Istenünk, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nekünk, és megbocsátotta minden bűnünket. Kegyelme által őrizzen meg minket a mi Urunk Jézus Krisztusban az örök életre. Ámen.

You have no rights to post comments